Artikelarchief

Breed draagvlak voor het referendum in Nederland

Hoofdcategorie: Dynamisch


Vraag: “Over sommige, voor ons land belangrijke beslissingen moet door de kiezers zelf worden gestemd, het zogenoemde referendum ”.

Antwoorden:

 

1971

1998
helemaal mee eens 17% 27%
mee eens 33% 53%
weet niet/
geen oordeel
14% 5%
oneens 30% 12%
helemaal mee oneens 6% 3%

 Bron: SCP (1999) Sociale en Culturele Verkenningen 1999. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (p.37)

www.maatschappijleerwerkstuk.nl/
tabellen/tabel20_&.html