Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Conferentie in Boedapest en overleg in Rome

Op 25 en 26 februari vond in Boedapest de conferentie 'Direct democracy: the Eastern and Central European Experience' plaats. Ruim honderd personen uit twintig landen namen eraan deel. Namens WIT waren Heiko Dittmer en Christine Gruwez aanwezig. Ook uit Duitsland (Thomas Rupp namens 'Mehr Demokratie'), Griekenland (George Kokkas, namens 'Forum for Citizens Democracy') en Tchechië (Jiri Polak voor 'Movement for Direct Democracy') waren burgerbewegingen vertegenwoordigd. De meeste voordrachten hadden een strikt academisch karakter, maar in de marge van de conferentie werden ontmoetingen georganiseerd met mensen uit Slovenië, Moldavië, Hongarije, Slovakije en Kirgizistan. De meeste Oost-Europese landen hebben in tussen 1989 en 1991 een nieuwe grondwet gekregen, waarin vaak elementen van directe democratie zijn opgenomen. In deze landen werden de laatste tien jaar ook verrassend veel referenda gehouden.

 

Op 27 februari voerden de vertegenwoordigers van WIT en Georga Kokkas (Griekenland) in Rome gesprekken met vertegenwoordigers van diverse Italiaanse groepen. Deze bijeenkomst was ingericht door Pino Strano (van 'Associazione per la Democrazia Diretta') en beoogde de lancering van een nationale petitie om in Italië tot een volwaardig referendum op burgerinitiatief te komen. Momenteel bestaat in Italië een abrogatief referendum met een participatiequorum van 50%, waarop terecht veel kritiek is. De Italiaanse groep komt in Juni in Florence bijeen om de actie te lanceren.