Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Duitsland: directe democratie op bondsniveau?

In artikel 20 van de Duitse grondwet staat te lezen: "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen...ausgeübt". De Duitse grondwet voorziet dus dat zowel verkiezingen van representatieve organen ('Wahlen') als directe stemmingen over welbepaalde aangelegenheden ('Abstimmungen') mogelijk moeten zijn. De directe democratie, die door de Duitse grondwet is voorzien, bleef tot nu toe dode letter. Met name de Duitse christen-democraten verzetten zich tegen de invoering van daadwerkelijke democratie in Duitsland.

Na de verkiezingen van 27 september 1998 werd een nieuwe, roodgroene regering gevormd. De nieuwe coalitie heeft in haar coalitie-overeenkomst (hoofdstuk IX) de invoering van het petitierecht en het bindend referendum op volksinitiatief voorzien. Om dit punt van haar programma uit te voeren heeft de regering in het parlement echter een tweederde meerderheid nodig die, gezien het verzet van de oppositie, niet haalbaar is.

Daarom heeft de burgerbeweging 'DemokratieInitiative 99' (Panoramastraße 30, 88147 Achtberg) een tegenvoorstel ontwikkeld. Het voorstel bestaat hierin, dat de regering met een eenvoudige meerderheid beslist om een wet goed te keuren, die bepaalt dat de rechtsgemeenschap zelf via een volksstemming kan beslissen omtrent de eventuele invoering van het bindend referendum op volksinitiatief. Als symbolische datum voor deze stemming wordt 9 november 1999 voorgesteld (50ste verjaardag van de Duitse grondwet en 10de verjaardag van de val van de Berlijnse muur).