Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Grondwetsherziening?

Om in Belgiƫ het bindend referendum op volksinitiatief te kunnen invoeren moet eerst de grondwet worden veranderd. En om tijdens een bepaalde legislatuur een grondwetsartikel te kunnen wijzigen, moet dit artikel tijdens de voorafgaande legislatuur reeds voor herziening vatbaar zijn verklaard. Na de verkiezingen kunnen we dus enkel een stap dichter bij het burgerreferendum komen, indien de betrokken artikels voor de verkiezingen voor herziening vatbaar worden verklaard.

De Volksunie heeft een verklaring voor herziening van de grondwet ingediend (De Standaard, 23 december 1998) die ondermeer ruimte biedt voor de invoering van het bindend referendum. Hoewel deze partij zich de laatste tijd opwerpt als een nadrukkelijk voorstander van het bindend referendum, moet er nog wel aan herinnerd worden dat de VU voorstander is van een geldigheidsquorum: indien minder dan 25% der kiesgerechtigden aan een referendum deelneemt moet de uitslag ervan volgens de partij als niet-bindend worden beschouwd. Dit zou op Vlaams niveau betekenen, dat 80 leden van de Vlaamse Raad een uitspraak van 800.000 Vlaamse kiezers zou kunnen te niet doen.

De VLD, VU en Agalev zullen , blijkens diverse informele mededelingen, in elk geval overleggen om ook voor de volgende legislatuur de nodige grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te laten verklaren.