Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Referendum te Merchtem afgewezen

In De Morgen (14 januari 99) wordt bericht omtrent een referenduminitiatief in de gemeente Merchtem. Inzet is het rioleringsproject van de gemeente. Plaatselijke actievoerders hopen zowat twee miljard, plus een hoeveelheid open gebied, te kunnen besparen door niet te kiezen voor het Aquafin-project doch voor een kleinschalig project waarin gescheiden regenwateropvang en kleinschalige waterzuivering is voorzien. Het referendum werd echter geweigerd omdat voor een aantal ondertekenaars gegevens onjuist waren of ontbraken.