Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

knipsels

http://www.vanonderuit.be Basisdemocratisch wil zeggen dat de bevolking eerst wordt geraadpleegd vooraleer er belangrijke beslissingen worden genomen.
--------
Een volksbevraging? "Om de discussie (over de toren) definitief te beslechten, zullen we een bindend referendum organiseren.
--------
paritaire democratie.
--------
Eerste burgerinitiatief in Vlaanderen rond Gentse Treillarméfabriek
--------
Burgerinitiatief Sappi Lanaken succesvol

http://www.vanonderuit.be
Op 8 oktober 2006 kleurde Mechelen voor 1,44% helemaal anders met vanonderuit!
742 kiezers begrepen dat een stem voor vanonderuit! een stem voor jezelf is...
“Vanonderuit! wil een basisdemocratisch en sociaal bestuur. Basisdemocratisch wil zeggen dat de bevolking eerst wordt geraadpleegd vooraleer er belangrijke beslissingen worden genomen. Zoals onze naam zegt, willen we een bestuur 'van onder uit'. Een vanonderuit! wil weer échte democratie en een sociale samenlevingsociaal beleid voeren, wil zeggen dat we uitgaan van de sociale behoeften en van daaruit verder werken, niet de hele tijd met de boekhouding in de hand. We willen vertrekken van de noden en dan kijken wat er financieel mogelijk is, in de plaats van andersom. Onze verontwaardiging over de huidige vorm van beleidvoeren is zo groot dat we niet anders konden dan zelf in de politiek stappen." Onze stelling is dat de toekomst voor iedereen moet zijn. Kan het duidelijker? Aan oprechte democraten, aan verweesde socialisten, aan vertwijfelde en ontgoochelde groen(!)en, aan zachte anarchisten, aan andersglobalisten, aan verontruste burgers aller wijken: steun ons. Alleen als we de handen in elkaar slaan, kàn het veranderen.             

-- commentaar van Bert Penninckx --> Een democratie van onderuit laat zich niet met een raadpleging (een duurdere vorm van opinipeiling) ringeloren. Mensen zullen pas écht geïnteresseerd worden als ze mogen beslissen.
Maar dat besef zal wel komen zeker?


Een volksbevraging?
22 september 2006, Gazet van Antwerpen
Putte : De voorbije weken barstte er hevige kritiek los over de plaatsing van een bezoekerstoren op Beerzelberg, die met zijn 51 meter het hoogste punt van de provincie is. "Om de discussie definitief te beslechten, zullen we een bindend referendum organiseren. Eerst gaan we de omwonenden voort informeren met een vergadering. De mensen zullen ook de kans krijgen om met een hoogtewerker de impact van de toren op de omgeving te ervaren", legt Burgemeester Gysbrechts uit.
Hij staat nog steeds achter het project, maar is niet van plan om er nog actief campagne voor te voeren. "Dit is geen verkiezingsthema. We betreuren het dat de oppositie dit misbruikt om de mensen schrik aan te jagen. Maar voor mij is dit geen prestigeproject dat ik hoe dan ook wil realiseren. De inwoners van Beerzel zullen beslissen. Als zij 'neen' antwoorden, zal ik dat niet als een nederlaag ervaren", zegt Gysbrechts voorzichtig.
Eerder organiseerden enkele Beerzelse Chiroleiders al een enquête. Daaruit bleek dat tachtig procent van de ondervraagde bewoners rond Beerzelberg tegen de plaatsing van de toren was. "We zijn heel blij met deze beslissing voor een referendum. Het is goed dat er rekening wordt gehouden met wat de mensen echt denken. Ik verwacht niet dat er nu nog een toren zal komen", vermoedt Chiroleider Jelle Peeters.
De lijsttrekker van oppositiepartij CD&V/N-VA, Roger Janssens, reageert verrast op het nieuws. "Een volksbevraging? Als je aanvoelt dat de meerderheid van de mensen tegen het plan is, moet je zelf de beslissing durven nemen om de toren te schrappen. Een referendum moet je trouwens organiseren bij de start van een project en niet als het uit de hand dreigt te lopen", oordeelt Janssens scherp.
Bron: Gazet van Antwerpen van 22/9/2006


Weer een democratisch woord er bij dat de echte democratie wegdringt: paritaire democratie.
Zie de persmededeling van CD&V van 9/10/2006
http://www.cdenv.be/actueel/persberichten/2006/10/quota.phphttp://www.lef-online.be/cgi-bin/csvdb.cgi?db=reportages&rec=1155051309&display=record
Eerste burgerinitiatief in Vlaanderen rond Gentse Treillarméfabriek (8.8.06)
De eis van ex-werknemers, buurtbewoners en betrokken sympathisanten is simpel. De Nederlandse eigenaar van de gronden moet de sanering betalen, niet de Vlaamse overheid (lees: burger).
Natan Hertogen


Burgerinitiatief Sappi Lanaken succesvol
Persbericht
In de persberichtgeving van de afgelopen weken werd duidelijk dat er op Sappi Lanaken 123 mensen met ontslag bedreigd worden. Op zaterdag 15 juli trok het ‘burgerinitiatief Sappi-Lanaken’, dat oproept tot solidariteit met deze mensen, door het centrum van Lanaken om er een aantal handtekeningen op te halen teneinde deze problematiek en enkele vragen over de zware gemeentelijke investeringen in het Autonoom Gemeentebedrijf en het goederenvervoer (die niet leidden tot een ‘verankering van de werkgelegenheid) op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.
Het burgerinitiatief wordt gevormd door een aantal Lanakenaren, bezorgd om het voorgenomen verlies aan jobs bij Sappi, ex-werknemers, arbeiders en sympathisanten die zich het lot aantrekken van de 250 gezinnen uit de gemeente die er hun brood verdienen. Ook bleken nogal wat mensen bezorgd over de dalende plaatselijke werkgelegenheid en bijbehorende jeugdwerkloosheid. Het burgerinitiatief spreekt zijn steun uit aan de vakbonden.  Er werden eveneens kleine raamaffiches uitgedeeld aan ondertekenaars die hun solidariteit met de werknemers op die wijze willen uitdrukken.  
De actie was succesvol te noemen omdat uit de publieke belangstelling voor de petitie duidelijk bleek dat veel mensen in Lanaken met vragen zitten rond de nakende ontslagen en de gevolgen die dat voor hun dorp zal hebben. Ook een aantal plaatselijke politici ondertekenden deze petitie.  Een groot gedeelte van de vereiste handtekeningen is vandaag opgehaald.  De inzameling gaat verder.  En het "burgerinitiatief" werkt aan verdere initiatieven.
Het Burgerinitiatief voor Sappi.