Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa

De Zwitserse kiezers hebben in een referendum op zondag 26 november verdere steun goedgekeurd aan enkele Oost-Europese landen, en ook nieuwe steun goedgekeurd aan de tien nieuwe EU-lidstaten. Ongeveer 44% van de kiezers nam deel aan het referendum, dat werd aangenomen met 53,4% ja-stemmen tegen 46,6% nee-stemmen. De regering had opgeroepen om voor te stemmen. Belangrijkste tegenstander, en initiatiefnemer van het referendum, was de conservatieve partij SVP.

De steun aan de Oost-Europese staten werd begonnen in 1990, bij de val van het communisme, en wil de economische, democratische en sociale hervormingen in die landen versterken en begeleiden. Volgens de voorstanders versterkt Zwitserland daarmee haar internationale imago van een solidair land, helpt de steun om het aantal immigranten te verminderen, en is het ook op termijn economisch voordelig voor Zwitserland.

Tegenstanders vrezen dat nu nog meer landen zullen aankloppen bij Zwitserland, en dat Zwitserland nu al genoeg lijdt onder de staatsschuld. Naar verluidt zou de steun aan de tien nieuwe EU-lidstaten er bovendien gekomen zijn onder zware druk van de EU, de grote broer van Zwitserland. Tegenstanders van het voorstel vreesden dan ook dat de EU, na één keer succesvol druk te hebben gezet op het kleine alpenland, in de toekomst nog vaker geld zullen eisen.

Naast het referendum over de 'Osthilfe' konden de Zwitsers ook nog beslissen over een nieuwe gezinstoelage, die met een vrij ruime meerderheid werd goedgekeurd. Ook hier was de SVP tegenstander.

Voor meer informatie, zie www.bundesgesetzost.admin.ch