Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Nieuw nummer van Athene is uit

Het nieuwe nummer van "Athene", het webtijdschrift over directe democratie, is zopas verschenen. Het thema van dit nummer is Cornelius Castoriadis
Cornelius Castoriadis (1922-1997) was een revolutionair politiek denker. Sterk geinspireerd door de Atheense democratie, geloofde hij rotsvast in de creativiteit van mensen om hun samenleving steeds opnieuw collectief vorm te geven Hij kan met recht de filosoof van de 'autonomie' genoemd worden.
bezoek de site van Athene

DE DEMOCRATIE ALS PROCEDURE EN ALS BESTUURSVORM
door Cornelius Castoriadis

“Ik ben slechts vrij onder een wet als die wet de mijne is - als ik de reële mogelijkheid heb deel te nemen aan haar verwezenlijking en uiteindelijke vormgeving (zelfs indien mijn opvattingen niet de doorslag hebben gegeven).”

CORNELIUS CASTORIADIS OF DE POLITISERING VAN HET MENSELIJKE BESTAAN
door Robert Redeker

“Waarom Castoriadis lezen? Omdat hij de denker is van de politisering van het menselijk bestaan - daardoor vindt zijn benadering nauw aansluiting bij de mogelijkheid die Aristoteles ontdekt had in de mens en die we nu dringend uit zijn slaap moeten wekken. Dat is dan ook de betekenis van het werk van Castoriadis: de politieke ontvankelijkheid weer in het brandpunt plaatsen.”

HET WEZEN VAN DE ATHEENSE DEMOCRATIE
door Cornelius Castoriadis

“Alleen de opvoeding (paideia) van de burgers als burgers kan een waardevolle, effectieve inhoud aan de “publieke ruimte” geven. Deze paideia is niet primair een zaak van boeken en academische diploma’s. Het betekent in de eerste plaats en vooral dat we ons ervan bewust worden, dat we zelf de polis zijn en dat haar lot ook afhangt van onze mentaliteit, gedrag en beslissingen; met andere woorden, het is participatie in het politieke leven.”

INTERVIEW MET CORNELIUS CASTORIADIS
door Peter Dews en Peter Osborne

“Maar er is niets gegeven zonder verbeelding. In dit opzicht staat mijn opvatting van verbeelding veel dichter bij Kant. Het is scheppend [constitutive], absoluut scheppend. Het verschil met Kant is dat mijn verbeelding creatief in de ware zin is. De Kantiaanse verbeelding, de transcendentale verbeelding , moet steeds hetzelfde ding verbeelden. Als de Kantiaanse verbeelding werkelijk begint te verbeelden zou de wereld instorten.”

BOEKBESPREKING

LOF EN ONBEGRIP VOOR DE ATHEENSE DEMOCRATIE
Frits Naerebout: Griekse Democratie - Democratische politiek in het klassieke Athene
door Ronald de Vries

“Het lijkt erop dat Naerebout de Atheense democratie onbewust door de bril van de vertegenwoordigende democratie ziet. Hierin heeft het volk zijn soevereiniteit (stilzwijgend) gedelegeerd aan instituten die namens hem regeren en is het belangrijk dat er checks and balances worden ingebouwd, zodat de macht niet teveel in één orgaan of enkele personen wordt geconcentreerd.”