Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be

Onder het moto "Geef jezelf stemrecht" werd de petitie-actie middels een persbericht gestart. Slechts in twee dagbladen (Le soir en het Belang van Limburg) kwam de actie even ter sprake. De meeste mensen die on line getekend hebben kwamen dan ook van onze eigen sympathisanten. Enkele ezines zoals Diogenes, WorkForAll, De Wekker (van de Wakkere Burger), de Muurkrant van Vivant, en de Rudolf Steiner Academie brachten spontaan de actie onder de aandacht van hun lezers.
De teller staat momenteel (25/4/2007) op 1190. Alhoewel sommige leden van Democratie.Nu dit ontmoedigend weinig vinden mag men niet vergeten dat dit tot nu toe een vervijfvoudiging is van vorige petitiecampagne in 2004.
We hebben verschillende bemoedigende reacties gekregen en ook spontane hulp voor verbeteringen en het aanbod om de petitie onder eigen bekenden bekend te maken. En zo loopt de campagne verder, ook na de verkiezingen houden we deze actie levend.

Bevraging van de huidige parlementsleden
Zowel aan de Nederlandstalige als Franstalige parlementsleden en senatoren werd volgende vraag voorgelegd: "Bent u voorstander van het voor herziening vatbaar verklaren van artikel 33 van de Grondwet, en om het in de komende legislatuur zodanig te wijzigen dat bindende referenda in België mogelijk worden?"

In tegenstelling met het stijgende enthousiasme van onze medeburgers (ook ons ledenaantal stijgt alhoewel de service die we bieden nog steeds ondermaats is) daalt het enthousiasme van de politici.

Zo heeft Rik Daems (Open VLD - de man die toch de motor was voor het referendum over de EU grondwet) ons niets laten weten. Verschillende Open VLD'rs hebben de actie spontaan gesteund doch het aantal niet respondenten van de "partij van de Burger" bleven toch aan de lage kant.

Blijkbaar is directe democratie niet meer zo belangrijk nadat middels de verschillende referenda over de EU-grondwet de macht van de burgers duidelijk werd. Nee, referenda blijven gevaarlijk voor diegenen die de macht hebben.

Spirit heeft paars gedepaneerd met het afschieten van het referendum over de EU-grondwet. Stel je voor dat er toch maar één direct democratisch item zou gerealiseerd zijn, hoe kun je dan politiek bedrijven (= macht verwerven) als je geconfronteerd zou worden met een burgerinitiatief.

En diegenen die de macht niet hebben zoals het VB? Het VB blijft als partij voorstander en heeft, zowel in de Kamer als in de Senaat, een voorstel van herziening van artikel 33 van de Grondwet ingediend . De partij heeft ook als enig vóór gestemd op het voorstel van Jef Sleeckx om een Vlaams referendum te houden over de EU-grondwet.

Ecolo (en ook Groen! doch niet vertegenwoordigd in het Federaal parlement) zijn voorstander om artikel 33 te wijzigen.

CD&V en PS blijven notoire tegenstanders. Interessant te noteren is dat CD&V tegen is "...omdat bindende referenda in strijd zijn met het beginsel van de representatieve democratie." Wie trapt daar nog in? Alleen mensen die kritiekloos alles aanhoren wat er van de nieuwe kansels verkondigd worden.

SP.a-Spirit is en blijft verdeeld. Enkele zwaargewichten zoals Vande Lanotte zijn tegen: "...Om die redenen gelooft sp.a dat de verkozenen de ultieme beslissingsnemers moeten zijn." En als we nu eens rechtstreeks willen beslissen? Dus de burger moet ook van deze partij niet veel verwachten.

Conclusie:
Om de grote democratisch droom van de burger te realiseren levert paars geen (2/3de) meerderheid. Exit democratie - op naar een verlichte dictatuur.

Het is dus uitkijken naar nieuwkomers. Dat verhaal start weldra als we de partijen gaan vragen over hun standpunten inzake directe democratie.