Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

knipsels-april 2007

april 2007

Burgemeesters willen referendum over faciliteiten
De burgemeesters van zes faciliteitengemeenten vroegen gisteren opnieuw om een referendum waarin de bevolking zou kunnen kiezen of hun gemeente in Vlaanderen blijft of bij Brussel wordt gevoegd. De oproep werd gedaan tijdens de 'Mars voor een Onafhankelijk Vlaanderen' van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) in Sint-Genesius-Rode, waarin 1.000 mensen opstapten.
7/5/2007 uit Het Laatste NieuwsDemocratisch model zonder cynisme.
'Ook bij ons zal er voor 10 juni veel worden voorgespiegeld dat na die datum onhaalbaar zal blijken te zijn. Die wetenschap is voor velen een bron van ergernis tegenover het politieke bedrijf. Maar het is er onlosmakelijk mee verbonden. Hoe meer mensen dat inzien, hoe gezonder de democratie is', schrijft deze krant in haar commentaar (DS 25 april).
Meent u nu werkelijk dat de democratie gezonder is naarmate meer mensen de leugenachtigheid van het pre-electorale partijopbod als een onlosmakelijk aspect van het politieke bedrijf aanvaarden? Moeten we het defaitisme dan maar institutionaliseren?
Zouden we niet beter op zoek gaan naar een democratisch model waarin voor dit soort cynisme geen plaats is? Hier volgt meteen een eerste aanzet: geef de burgers de mogelijkheid om bij verkiezingen de door de partijen voorgestelde lijstvolgorde te doorbreken (bijvoorbeeld door de meervoudige voorkeurstem en het panacheren in te voeren). Geef hen de mogelijkheid de verkozen politici op elk moment tot de orde te roepen (bijvoorbeeld door de volksraadpleging en het bindend referendum op volksinitiatief in te voeren). Beide maatregelen zijn met democratie verbonden. Hoe meer mensen dat inzien, des te gezonder de democratie is.
Geert Van Hout (Berlijn)
26/4/2007 uit De StandaardDe Roemenen trekken op 19 mei naar de stembus voor een referendum over de vraag of ze akkoord zijn met de afzetting van president Traian Basescu. Het parlement besliste vorige week Basescu uit zijn ambt te ontzetten. Dat was de eerste stap in de procedure om de president af te zetten. De tweede is de organisatie van een referendum. Intussen neemt senaatsvoorzitter Nicolae Vacaroiu de taken van de president op zich. Basescu kreeg de afgelopen maanden kritiek van de linkse oppositiepartijen. Zij beschuldigden hem van machtsmisbruik en het ondermijnen van de politieke stabiliteit. Uit een peiling blijkt dat 65 procent tegen de afzetting zal stemmen.
25/4/2007 uit De TijdPresident Ecuador wint referendum over nieuwe grondwet.
De bevolking van Ecuador heeft zich in een referendum uitgesproken voor de hervormingsplannen van president Rafael Correa. Uit een voorlopige uitslag blijkt dat 78 procent van de bevolking instemt met Correa's plan om een speciale assemblee op te richten, die de grondwet zal herschrijven. Sinds zijn aantreden, nu drie maanden geleden, voert de president een felle strijd tegen corruptie. Door de grondwet te wijzigen, wil hij de macht beperken van het Congres, dat hij een "riool" noemt. De nieuwe grondwetgevende assemblee moet het huidige parlement vervangen.
Critici verwijten Correa dat hij, net als de Venozolaanse president Hugo Chávez, een totalitair regime nastreeft. Chávez, die in zijn land een aantal controversiële hervormingen invoerde, heeft Correa al met zijn overwinning gefeliciteerd.
17/4/2007 in De MorgenHet parlement, een schaapstal Herman De Croo heeft er acht jaar opzitten als voorzitter van de Kamer.
...
Maar heeft De Croo ook de politieke macht en onafhankelijkheid van de wetgevende macht versterkt, die onder Dehaene diep was gezakt? Het antwoord is neen en in zijn diepste binnenste zal De Croo dat moeten toegeven. De vuilbakwetten - pardon, programmawetten - zijn een systeem geworden, de kwaliteit van de wetgeving is niet verbeterd en premier Verhofstadt heeft geen millimeter macht teruggegeven aan de verkozenen des volks.

Hoe dat komt? Simpel: omdat de Kamer bevolkt is met grote aantallen 'oneigenlijke verkozenen' die er maar zitten bij de gratie van een minister of één of ander kopstuk dat om één of andere reden zijn zetel niet opneemt. Voeg daarbij de partijapparatsjiks en je kunt in het parlement de onafhankelijke geesten op vijf vingers tellen. Dat systeem van de opvolgers heeft mee geleid tot een bijna totale controle van de partijen en de uitvoerende macht over de wetgevende macht.

Het is een systeem dat onze democratie tot een oligarchie maakt, een bestuur door enkelen. De kans dat er nog ooit een regering valt in het parlement, is zo goed als onbestaande geworden. En nochtans beschikt het parlement over álle middelen om de politiek naar zijn hand te zetten. Het volstaat dat enkele fractieleiders van de meerderheid één keer hun tanden laten zien met een ontwerp van belang en er zou gauw minder neerbuigend worden geblaat door de ministers-oligarchen.

De meeste mensen denken dat het Europees Parlement maar weinig te zeggen heeft. Ze vergissen zich: in Europa heeft het parlement meer zeggenschap dan onze parlementen, in land en gewest.
luc van der kelen in HLN van 20/4/2007.Rechts Zwitserland bindt strijd aan met minaretten
Politiek rechts in Zwitserland heeft een campagne gelanceerd voor een referendum over het verbieden van minaretten op moskeeën. Die worden gezien als een symbool van de 'politiek-religieuze machtsopeising' door de islam. De initiatiefnemers benadrukten dat ze niet het praktiseren van de islam willen verbieden in Zwitserland. De Zwitserse grondwet verzekert de godsdienstvrijheid.
Het gaat wel om "het stoppen van de pogingen uit islamistische kringen om in Zwitserland een wettelijk systeem op te leggen dat gefundeerd is op de sharia", aldus een persbericht van de groep die afgevaardigden groepeert van de rechts-populistische Democratische Unie van het Centrum (UDC) en van de christelijk-rechtse Federale Democratische Unie (UDF). Volgens parlementslid Ulrich Schlüer (UDC) zijn minaretten "islamitische constructies met een imperialistische connotatie." UDC-parlementslid Oskar Freysinger spreekt over "lichtbakens van de jihad".
Aanleiding voor het debat is de geplande bouw van drie moskeeën met minaretten in de kantons Solothurn, Bern en Sankt-Gallen. Om een referendum op te zetten, hebben de initiatiefnemers honderdduizend handtekeningen nodig.
Tegenstanders waarschuwen dat Zwitserland door het Hof van de Mensenrechten veroordeeld dreigt te worden. Van de 7,5 miljoen inwoners in Zwitserland zijn er ongeveer 310.000 moslim.
4/5/2007 uit De Morgen
Ter vergelijking: In België (met 10.355.844 inwoners in 2003) zijn er tussen de 350.000 en de 380.000 moslims.
http://www.kuleuven.be/icrid/religies/wr_nl_islam.htm
Zwitserland heeft relatief meer moslim inwoners dan België.Groen licht voor Gentse Braunplein.
Het Braunplein wordt heringericht als een evenementenplein. De stad gaat het ontwerp van het architectenteam Robbrecht-Daem-Van Hee, dat de wedstrijd won, in fasen laten uitvoeren.
...
Het Emiel Braunplein is een symbolisch beladen plein. Dat komt vooral door de historie met het referendum. Toen het stadsbestuur in de jaren negentig het mobiliteitsplan lanceerde, moest het Braunplein met een ondergrondse parkeergarage het sluitstuk worden. Daar rees verzet tegen. Om diverse redenen, maar de tegenstanders konden met meer dan 20.000 handtekeningen een volksraadpleging afdwingen. Een grote meerderheid was tegen een ondergrondse parking. Het stadsbestuur legde zich neer bij die uitslag en schrapte dat onderdeel van het mobiliteitsplan. Gevolg is dat het plein er vandaag nog bijligt zoals ten tijde van het referendum. Het plein is bijna tien jaar later nog niet veranderd.

...
Toen het stadsbestuur in 1997 het mobiliteitsplan lanceerde, moest het heringerichte Braunplein met een ondergrondse parkeergarage, het sluitstuk worden van dat plan. Maar de beruchte volksraadpleging in december 1997 gooide roet in het eten. De motieven van de tegenstemmers waren divers. Maar ze haalden het, ook al omdat ook voorstanders van een parkeergarage kwamen stemmen, waardoor het vereiste quorum van 40 procent werd gehaald. Het daaropvolgende bestuur dacht er even aan om opnieuw een volksraadpleging te organiseren, met als vraag of het een evenementenplein met of zonder ondergrondse parking moest worden. Maar het bestuur zag geen heil in een tweede referendumavontuur en schrapte dat plan. Ook dreigde er politiek gekrakeel tussen de coalitiepartners. Want de VLD bleef voorstander van een ondergrondse parkeergarage, terwijl SP.A-Spirit daar niet meer voor was.

A propos. Is het u ook opgevallen hoe stil het is rond volksraadplegingen?
Uit het Nieuwsblad van 17/4/2007.Nele Lijnen wil de Senaat omvormen tot kamer van volksraadpleging.
"De rol van de senaat en zelfs het voortbestaan ervan staat tegenwoordig ook op de politieke en staatsrechterlijke agenda. Naast de veel gehoorde optie om van de senaat het forum van overleg tussen de gemeenschappen te maken, wil ik mij sterk maken om een vernieuwende direct democratische dimensie te geven aan de senaat. Naast de wetgevende en parlementaire kamer van volksvertegenwoordigers, zie ik een bestaansrecht voor de senaat als de ‘kamer van volksraadpleging’. Als senator ben je bij wet een vertegenwoordiger van het volk, terwijl ik graag zou zien dat het volk zichzelf kan vertegenwoordigen in het halfrond.

Daarom zou de senaat de ideale plek kunnen zijn waar het elk initiatief voor een volksraadpleging of referendum kan voorbereid en georganiseerd worden. Hoewel er volgens de Raad van State momenteel in België geen bindende referenda kunnen gehouden worden omdat volgens artikel 33 ‘alle machten van de natie uitgaan’, moet de toekomst openstaan voor meer directe inspraak en participatie in de wetgeving. De recente observatie van Marleen Vanderpoorten, voorzitter van het Vlaams Parlement, op bezoek in Schotland, is misschien een goede voorbode. Het parlement stimuleert daar de betrokkenheid en invloed van het publiek in het officiële wetgevingsproces. Burgers kunnen rechtstreeks petities indienen bij het parlement. “De zuivere representatieve democratie is achterhaald”, stelde Marleen Vanderpoorten in De Standaard, “Iedereen luistert hier naar elkaar.” Misschien moet dus het mooiste nog komen!

Laten we lessen trekken uit de leerrijke en positieve ervaringen in het buitenland, zoals ook de directe democratie in Zwitserland mee vorm geeft aan een gelukkige samenleving. Als we de moed hebben om onze eigen werking in vraag te stellen en het lef hebben om tot nieuwe structuren over te gaan, nemen we de volle verantwoordelijkheid voor ons mandaat als senator, en dat is wat we aan de kiezer en de gehele samenleving verschuldigd zijn.
Nele Lijnen, Senator
16 maart 2007"
-- Commentaar van Bert Penninckx --> voorstel van administratieve vereenvouding: een directe democratie heeft geen tweede kamer nodig.NEW EUROPEAN RESEARCH CENTRE LOOKS AT LOCAL AND TRANSNATIONAL CITIZEN POWER
MEDIA RELEASE
April 18, 2007
Research on modern participative and direct democracy gets focal point at Philipps University of Marburg in Germany
– IRI EUROPE LAUNCHES NEW SERIES OF PUBLICATIONS, BRINGS TOGETHER SCHOLARS FROM ACROSS EUROPE AND UPGRADES ITS EFFORTS FOR A PROPER DEMOCRATIC INFRASTRUCTURE IN THE EUROPEAN UNION

MARBURG/BRUSSELS – The Initiative & Referendum Institute, Europe’s first Think-Tank on modern participative democracy, is strengthening its academic efforts to deliver expert know-how to Europe. On Friday April 20, IRI opens – in cooperation with academic institutions from across Europe –a new “European Research Centre for Direct Democracy” at the Philipps-University of Marburg, led by one of Germany’s most renowned political scientists, Prof. Theo Schiller.

At the opening ceremony in the historic Town Hall of Marburg, Prof. Schiller and his team will be addressed by the Lord Mayor of Marburg, Egon Vaupel, the Vice President of the European Parliament Diana Wallis, and IRI Europe President Bruno Kaufmann among others. The event will be musically enriched by a performance by the “Thunderdog Ceilidh Band” from Edinburgh.

As the nucleus of an emerging European network of excellence on research into participative and direct democracy, the new IRI research centre will bring together scholars from across Europe to look into the growing use of direct democracy mechanisms at the local level. At the same time, a new series of academic publications on “Direct Democracy in Modern Europe” will be launched at the VS publishing house with the title: “Direct Democracy in Europe – Developments and Prospects” (Eds. Pallinger, Kaufmann, Marxer & Schiller).

As part of its extensive development programme, IRI Europe is stepping up its efforts for a proper democratic infrastructure in Europe. Next Monday, April 23, the 2007 Citizens’ Initiative Summit in Brussels will assess the first 16 European Citizens’ Initiatives launched under the label of Art. 47.4 in the embattled EU draft treaty. A few days later, democracy experts from across the whole of Europe will gather in Lyon/France to discuss current inspirations, opportunities and recommendations for more and better participative democracy in Europe.

For more information on these activities consult our website at www.iri-europe.orgEnitiatives.ch révolutionne la démocratie directe
Un nouvel outil visant à promouvoir et faciliter les initiatives populaires voit le jour sur Internet. A l'origine de ce projet rassembleur d'idées, Nicolas Durand ambitionne d'accélérer le processus de démocratie directe dans notre pays et d'étendre le modèle politique suisse dans d'autres pays. Ce 19 avril marque ainsi la double date d'anniversaire de l'introduction du droit de référendum en Suisse et celle du lancement officiel du site www.enitiatives.chTsjechisch dorp Trokavec zegt njet tegen raketschild VS
In het dorpje Trokavec, even ten zuidwesten van de Tsjechische hoofdstad Praag, hebben de inwoners zaterdag bij referendum de plaatsing van een felomstreden radarsysteem verworpen. De radar moet deel uitmaken van het antiraketschild dat Washington in Oost-Europa hoopt neer te poten. Een daaraan gelinkt interceptiecomplex zou in buurland Polen gebouwd worden, niet ver van Gdansk.
In beide landen blijkt een ruime meerderheid van burgers tegen de bouw van het raketschild. Ook elders in de Europese Unie worden de Amerikaanse plannen met argusogen gevolgd. Rusland voelt zich erdoor geviseerd en president Poetin waarschuwde eerder al voor een nieuwe koude oorlog.
In het dorpje Trokavec, waar de radar mogelijk wordt opgetrokken, had burgemeester Jean Neoral zijn ingezetenen beloofd zich met hand en tand tegen de bouw te zullen verzetten, áls hij daar van hen groen licht voor kreeg. Zo is inmiddels geschied: een niet-bindend referendum dat zaterdag gehouden werd, heeft 71 stemmen tegen en één voor het raketschild opgeleverd.
"Ik zal de media en de regering bombarderen met brieven", maakte Neoral zich eerder al sterk. De inwoners van zijn dorp vrezen dat, als het raketschild er inderdaad komt, de wereldwijde spanningen veeleer zullen toenemen dan afnemen en de plaatselijke bevolking kwetsbaarder zullen maken dan nu het geval is. Ook de stralingsrisico's zouden zeer groot zijn, met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid.
De regering-Bush, die voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar koste wat het kost nog een succes op haar erelijst wil schrijven, zegt dat het erg dure raketschild tegen 2011 operationeel moet zijn en bedoeld is tegen nucleaire aanvallen door 'schurkenstaten' als Iran.
Vorige week gaven NAVO-bronnen aan de Financial Times echter te kennen dat het in Oost-Europa te bouwen complex niet heel Europa zou beschermen. Met name Italië, Griekenland en Turkije zouden 'in de kou' blijven staan.
Uit De Morgen van 19/3/2007.