Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Vertrouwen

In België heeft ongeveer 6% van de bevolking “a great deal/quite a lot” vertrouwen in politici; 93% van de ondervraagden hebben “not very much/none at all” vertrouwen in de politieke klasse. Dat blijkt uit de cijfers van de “Trusted Brands 2007”-enquête. De Belgische cijfers liggen iets onder het Europees gemiddelde. Politici scoren daarmee veel lager dan gelijk welke beroepsklasse. Autoverkopers (19% vertrouwen) en vakbondsleiders (23% vertrouwen) nemen de tweede en derde laatste plaats in. Zeer hoog op de vertrouwensladder scoren brandweerlieden (96%), dokters (92%) en piloten (91%), Dit soort cijfers illustreert ten overvloede hoe onzinnig het is om België  als een soort democratie te beschouwen. Diegenen die de wetten produceren hebben daartoe geen reëel mandaat, want een daadwerkelijk mandaat zou per definitie vertrouwen impliceren.