Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa

In het rapport van de Koning Boudewijnstichting over de "Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa" vragen de deelnemers zich af:
"Waarom krijgen niet alle burgers in alle landen de kans om zich in een referendum over de EU uit te spreken? Een integratiemodel dat duidelijk en menselijk is en aanvaard en toegepast wordt."

 

Als "gunstig" wordt het volgende weergegeven:
• Grotere duidelijkheid (transparantie, communicatie)
• Zin geven om onze criteria te volgen (om de levensstandaard en justitie in andere landen te verbeteren)
• De burger zal zich meer betrokken voelen bij de beslissingen wanneer hij kan stemmen in een referendum
• Herkenning van een eigen identiteit van de EU
• Een coherent model van integratie = gemeenschappelijke markt, sociaal Europa, veiligheid door grenscontroles
• Suggestie: een sociaal luik in de Europese grondwet (tegen sociale dumping) en ook aandacht voor waarden in de Europese grondwet

Als "Kritisch" wordt het volgende ervaren:
• Verlies van nationale gevoeligheid die ervaren wordt in elk land
• Referenda dreigen de besluitvorming minder doeltreffend te maken

en verder: "Wij moeten streven naar een Europa van naties en niet van staten. Europa moet meer wetgevende macht krijgen met een rechtstreeks verkozen regering en onder toezicht van de burgers, met de mogelijkheid om referenda te organiseren."

Het raport is te downloaden op de site van de Koning Boudewijnstichting:
http://www.kbs-frb.be/code/page.cfm?id_page=153&id=465&lang=NL&frommail=1