Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Wij zijn de baas

Tussen 5 en 12 oktober besteedt de Nederlandse publieke omroep grootschalig aandacht aan "de week van de democratie", met als thema Wij Zijn De Baas. In die week zal democratie in Nederland en de rest van de wereld op tv, radio en internet op verschillende manieren in de schijnwerpers staan. De week sluit aan bij het internationale initiatief "Why Democracy", waar tientallen internationale tv-zenders aan meedoen (http://www.whydemocracy.net/project/who-is-involved).

 

Nederland stond derde op de lijst van meest democratische landen in het overzicht van The Economist (pdf). Maar betekent dat dan ook dat er niets meer te verbeteren valt aan de democratie in Nederland?

[ Commentaar van Bert Penninckx --> Het valt op dat in de vragenlijst niet naar de praktijk van het referendum gepeilt wordt. In feite is de ranking geschoeid op de representatieve democratie als referentie. Wanneer ook op de referendumpraktijk getoetst zou worden zou men naar een andere schaal moeten evalueren waarbij representatieve regimes zich in de middenmoot zouden bevinden (50%) met helemaal onderaan de openlijke dictaturen (2%) en bovenaan de landen met een direct democratische praktijk (bvb 75%). ]

Wij Zijn De Baas organiseert tijdens die week een verkiezing van de beste verbetervoorstellen voor de democratie. Op de site zullen tien verbetervoorstellen worden gepresenteerd, waarvan de beste drie na stemming aan de landelijke politiek aangeboden worden.

Deze stellingen komen niet uit de lucht vallen. Op Sargasso zullen voorstellen van deskundigen en bekende Nederlanders het tegen elkaar opnemen, waarvan er uiteindelijk zes doorgaan naar de eindronde op Wij Zijn De Baas.


Enkele interessante bijdragen

"Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling waarschuwt voor verval democratie.
De Nederlandse democratie loopt gevaar als deze niet structureel onder de aandacht van de bevolking wordt gebracht. ...  De raad stelt dat er meer geïnvesteerd moet worden in de democratie om deze te behouden. ' Dat we in Nederland in een democratie leven, lijkt vanzelfsprekend', aldus de RMO. 'Maar dat is niet zo."
Uit Het Financieele Dagblad


"CDA en PvdA staan geen referendum over de EU-grondwet toe. Maar 5 tot 12 oktober 2007 ... is wél de ’week van de democratie’. Het is een initiatief van de regering, in samenwerking met de Publieke Omroep."
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4537&titel=bananenmonarchieEen bloemlezing
Over het initiatief zelf:

 • Er is blijkbaar een vooronderstelling dat iedereen weet wat democratie is. Ik twijfel daar heftig aan.
 • Grappig initiatief. Jammer dat de ideeën die het op gaat leveren niet bindend zullen zijn.
 • De overkoepelende stelling alhier gaat over de machtsvraag. Misschien kunt u beter de stelling veranderen in "Bureaucratie of Democratie: is de Staat ondergeschikt aan de Burger of is de Burger ondergeschikt aan de Staat" en als u zichzelf serieus neemt de tweedeling in podia subiet opheffen.
 • "En vertrouwt de overheid u?".
 • Het lijkt wel een nieuwe restauratie beweging in den Haag.
 • Bijna vanzelfsprekend slaan ze de plank mis.. ik vermoed dat onze regentenklasse zich - ondanks dit (schijn) initiatief- steeds meer van de bevolking zal vervreemden


De inhoud

 • Ieder jaar een kwart van de volksvertegenwoordigers (op alle niveau's) gekozen worden.
 • In ieder geval geen coalities meer
 • Dus 1 keer per jaar naar het stemhok om een cijfer aan de regering te geven. Bij een onvoldoende worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven.
 • Net zoals nu in enkele Zwitserse kantons het geval is, is de directe democratie een stuk democratischer!
 • Overigens gold de Griekse democratie uitsluitend voor de oorspronkelijke bewoners en niet voor nieuwkomers: dat lijkt mij in deze tijden geen slecht idee! Zo blijven nieuwkomers gasten, die we best gastvrij willen benaderen maar niet wortel willen laten schieten.
 • Afschaffing koningshuis. Ook geen president er voor in de plaats.
 • Direct gekozen regering via instant runoff voting. Hier mag net als nu iedere meerderjarige Nederlander aan meedoen.
 • Afschaffing parlement, daarvoor in de plaats directe democratie. Dat is ooit afgeschaft omdat het onmogelijk was voor iets groter dan een stadsstaat, maar met moderne technologie is er geen enkel probleem meer.
 • Afschaffen Raad van State als rechtsprekend college.
 • Uittreden uit de EU
 • Een besluitvormend referendum
 • Het regenteske dat NL nog steeds heeft moet verminderen. Het referendum kan daartoe bijdragen.
 • Het parlement kan ... door loting tot stand komen.
 • Een direct gekozen premier die zijn eigen kabinet samenstelt en zijn eigen koers bepaalt. De kamer controleert.
 • Stemmen op meerdere issues en standpunten.
 • Het geklaag over plakken pluche, liegende politici, gebrekkige slagkracht, handjes boven hoofden houden, eindeloze ruzies in partijen, weinig inhoud, referenda die niet mogen, volledig gestopte vernieuwing van de democratie,...
 • Het kabinet wordt rechtstreeks gekozen.
 • Om de twee jaar vind er een evalutie plaats in de vorm van een bindend referendum.


stem zelf uit de weerhouden voorstellen