Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Twee voorstellen van de burger in Gent

De gemeenteraad beleeft op maandag 26 november een primeur, met twee 'burgerinitiatieven'. Het gemeentedecreet geeft burgers die genoeg handtekeningen inzamelen, de kans om op die manier te participeren.

De kans is dus groot dat de gemeenteraad op 26 november begint met twee voorstellen van burgers. Actievoerders 'tegen een verbod op het dragen van een hoofddoek' overhandigden vorige week 3.783 handtekeningen aan burgemeester Termont. Volgens het gemeentedecreet heb je de handtekeningen nodig van één procent van alle Gentenaars boven de 16, dat zijn er ongeveer 2.000, om een burgerinitiatief of een 'voorstel van burger' te kunnen doen. Er ligt nog een tweede vraag voor een dergelijk 'voorstel' op tafel. In Gentbrugge verzamelde een buurtcomité en de politieke partij CAP (Comité voor een andere politiek) 2.025 handtekeningen als protest tegen de sluiting van een postkantoor. In Gent sluiten negen van de 26 postkantoren. De mensen vragen dat hun postkantoor weer open kan gaan. Ze zijn niet tevreden met een Postpunt. Ze verwijzen ook naar het postkantoor Ledeberg dat al gesloten is. Stadssecretaris Paul Teerlinck bevestigt dat de handtekeningen binnen zijn. 'Ze zijn opgestuurd naar de dienst Bevolking, die ze net zoals bij een referendum zal controleren. De mensen van de dienst Bevolking kloppen daarvoor dit weekeinde overuren. Tegen begin volgende week weten we of die handtekeningen geldig en de vragen ontvankelijk zijn. Als dat zo is, willen we ze op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.'


Vijftien minuten

'Deze voorstellen van de burger, zoals het decreet ze noemt, zijn een primeur voor de Gentse gemeenteraad', zegt Teerlinck. De sprekers van beide burgerinitiatieven krijgen elk 15 minuten tijd om voor aanvang van de gemeenteraad hun voorstel uit de doeken te doen. Daarna mag elke politieke fractie reageren. De gemeenteraad moet een antwoord formuleren. Ze kan het voorstel naar een commissie verwijzen of naar het schepencollege. Ze kan ook beslissen dat het onderwerp niet ontvankelijk is omdat het geen stedelijke bevoegdheid is. Zo is de sluiting van de postkantoren een beslissing van de federale overheid. Over de hoofddoeken is al uitvoerig gedebatteerd. Wellicht komt er op dinsdag 27 november daarover een stemming in de gemeenteraad.

Verschenen in het Nieuwsblad van 10/11/2007.