Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernij



Bezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Geen tweede referendum in Nederland

De Nederlandse regering gaat het Europees hervormingsverdrag, dat in de plaats komt van de EU-grondwet, niet opnieuw voorleggen aan een referendum.
En verder:
'Times' voert campagne tegen EU-verdrag op

De Nederlandse regering gaat het Europees hervormingsverdrag, dat in de plaats komt van de EU-grondwet, niet opnieuw voorleggen aan een referendum. De regering-Balkenende volgt daarmee het advies op van de Raad van State. Daarmee lijkt een belangrijke horde voor het overleven van dit nieuwe EU-verdrag genomen. Een Nederlands referendum zou de roep in andere Europese landen naar een volksraadpleging versterken én de kans op een neen verhogen.Toch is het gevaar op een tweede Nederlands EU-referendum niet helemaal geweken. De Tweede Kamer kan zelf nog zelf het initiatief nemen voor een volksraadpleging. De linkse SP, de grootste oppositiepartij, kondigde al aan dat ze een voorstel in die zin zal indienen. Alleen als de regeringspartij PvdA het initiatief zou steunen, lijkt er een voldoende meerderheid voor. Premier Balkenende zou het voorstel van het parlement bovendien moeten ondertekenen. Gisteren weigerde Balkenende te zeggen of hij daartoe bereid is.
Het Europees hervormingsverdrag moet normaal worden goedgekeurd op een informele top in Lissabon op 18 en 19 oktober. Omdat dit vlak voor de Poolse verkiezingen valt, is het onzeker of dat akkoord er ook komt.

Frits Bolkestein ( voormalig Europees Commissielid voor Interne Markt en Fiscale Zaken ) over een tweede EU-referendum :
"Er is een referendum over het eerste ontwerpverdrag gehouden. Dan is het consequent nu ook een referendum te houden, want de veranderingen zijn niet gering. Doet de regering dat niet dan zullen de mensen allicht denken: wat de dames en heren politici door de voordeur niet is gelukt, doen zij nu door de achterdeur. Het zal het eurocynisme vergroten."
Uit De Tijd van 22/09/2007

Nederlandse Raad van State schrapt referendum
Het is niet nodig de Nederlandse bevolking te raadplegen over het nieuwe Europese hervormingsverdrag dat de EU-lidstaten in juni sloten. Het verdrag bevat immers niet meer de grondwettelijke aspecten die wel in de verworpen Europese grondwet stonden. Dat is het advies dat de Raad van State woensdag heeft uitgebracht aan het kabinet, meldden ingewijden gisteren. De Nederlandse regering spreekt vandaag over de kwestie. De regeringspartijen zijn sterk verdeeld over het houden van een volksraadpleging. De sociaaldemocratische PvdA is voor, maar het christendemocratische CDA en ChristenUnie voelen er helemaal niets voor.
14 september 2007
Zonder referendum hoef je je in feite niet gebonden te voelen door wetten.

Mist hangt over 'verdrag van Lissabon'

Zelfs indien het Europese hervormingsverdrag wordt goedgekeurd, blijft onduidelijk hoe het zal worden uitgevoerd
De EU-leiders willen de ratificatie van het nieuwe verdrag afronden voor de Europese verkiezingen van het voorjaar 2009. De meeste hoofdsteden weerstaan de druk om nieuwe referenda uit te schrijven, om het risico op een nieuw neen te vermijden.

De Britse premier, Gordon Brown, dreigde de voorbije dagen wel met een referendum indien niet aan de Britse verzuchtingen wordt voldaan. Een volksraadpleging kan echter een kettingreactie van andere referenda tot gevolg hebben.
Tijd van 10 oktober 2007.

En verder:
'Times' voert campagne tegen EU-verdrag op:
"... The Times had het al op 18 oktober, toen in Lissabon een akkoord werd bereikt over het verdrag, over een 'nutteloos verdrag'. De krant voert ook campagne om een referendum af te dwingen. Gordon Brown weigert."

En op 2/11/2007 in De Morgen:
..."het verdrag is voor 90 procent hetzelfde als de grondwet, de regeringen die nu denken dat ze dit verdrag zonder referendum kunnen ratificeren zijn 'oneerlijk': "De enige reden waarom er geen referenda buiten Ierland zullen worden gehouden, is dat men ze waarschijnlijk zou verliezen - in Nederland, Groot-Brittannië en misschien ook elders."