Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Referendum over Rand kan niet

De Raad van State schrijft dat een referendum in België alleen over regionale en gemeentelijke aangelegenheden kan gaan. Zonder voorafgaande grondwetswijziging is een volksraadpleging over een aanhechting bij Brussel van Vlaamse Randgemeenten dus uitgesloten. Dat blijkt uit de intussen bekend geraakte tekst van het advies dat de Raad van State gaf aan het Parlement over de Franstalige amendementen op de Vlaamse wetsvoorstellen over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Verrassend is dat advies niet. Men wist dat de Raad dit zou schrijven. Hij schreef dit trouwens al vaker. De Franstalige partijen dienden die amendementen ook alleen in om de stemming in de Kamer over de Vlaamse wetsvoorstellen tot splitsing van de kieskring BHV te vertragen. Uit De Standaard van 2710/2007

Een lezersbrief van Jos Kenis, Lanaken op 10/11/2007 in het Belang van Limburg:
"De Franstalige burgemeesters van een aantal gemeenten rond Brussel vragen een bindend referendum te houden over de aansluiting van hun gemeenten bij Brussel. Dit referendum is misschien een goed idee, maar in tegenstelling tot wat de burgemeesters willen, moet dit referendum dan in héél Vlaanderen worden gehouden. Het gaat immers om Vlaamse gemeenten, waarvan Franstaligen vragen om ze van Vlaanderen af te pakken. Dus moet het hele Vlaamse volk mee beslissen of het bereid is dat toe te staan. ( )"

Commentaar van Bert Penninckx: In feite zou elke gemeente scessierecht moeten hebben. Voor de goede gang van zaken zouden er twee referenda moeten gehouden worden: in de gemeente die zich wil afscheuren en een tweede in de gemeenschap die de gemeente wil opvangen. Het ja-woord moet door alle partijen gegeven worden wil een overeenkomst plaats vinden. Indien er een contract is dienen de uitstapregelingen in acht genomen worden. Meestal zijn zulke regelingen niet voorzien en blijft er niets anders over om ad-hoc regelingen uit te werken. Elke regeling moet op elk moment vrij en opzegbaar zijn. Dus diegenen die willen vertrekken moeten daartoe de mogelijkheid hebben. De ontvangers moeten wel akkoord zijn met de nieuwe overeenkomst. En inderdaad: er is in België op geen enkel niveau een referendumregeling, dit is ook de reden waarom de staatshervorming zo moeizaam verloopt.