Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op

De Venezolaanse president Hugo Chavez geeft zijn plannen voor een grondwetswijziging niet zomaar op. En dit ondanks het feit dat het plan is weggestemd bij een referendum.

De Venezolaanse president Hugo Chavez (53) heeft op 02/12/2007 voor het eerst sinds hij in 1998 tot president werd gekozen een gevoelige nederlaag geleden. De bevolking stemde in een referendum tegen zijn voorgestelde grondwetswijziging.In de grondwet zou onder meer worden opgenomen dat Chavez zonder beperking van het aantal termijnen herkozen kon worden. Hij zou de macht krijgen om de economie te herstructureren en aan te passen als hij dat nodig vond en kreeg hij de controle over de centrale bank. Chávez wilde ook de werkdag terugbrengen naar zes uur.Verlies
Nu bijna 9 miljoen stemmen (90 procent van het totaal) zijn geteld, blijkt een nipte meerderheid van 50,7 procent daartegen 'nee' te hebben gezegd.

Chavez heeft zijn verlies al erkend. Op een persconferentie feliciteerde hij zijn tegenstanders met hun overwinning maar zei er wel bij dat het "een fotofinish" was. Ook zei hij dat zijn voorstel niet 'dood' was. "Het blijft bestaan en ik trek het niet terug."

Het is de eerste keer dat de oppositie een overwinning op Chavez boekt. Aan het referendum ging veel protest vanuit de studentenbeweging vooraf.

De Venezolanen moesten de volgende vraag met 'ja' of 'nee' beantwoorden: "Gaat u akkoord met de hervorming van de grondwet zoals die is voorbereid door de Nationale Vergadering met medewerking van het volk en die is gebaseerd op een initiatief van president Chávez?

http://www.referendumplatform.nl/index.php?item=666 

De Venezolaanse president Hugo Chavez geeft zijn plannen voor een grondwetswijziging niet zomaar op.

En dit ondanks het feit dat het plan is weggestemd bij een referendum.VolksinitiatiefHoewel Chavez de hypothese niet expliciet vermeldde, is het volgens de Venezolaanse wet mogelijk om de grondwet te hervormen na een "volksinitiatief". Daarbij moeten 15 procent van de kiezers, of 2,4 miljoen Venezolanen, hun handtekening zetten. "Het volk heeft de mogelijkheid mijn initiatief te wijzigen en de begrijpelijkheid ervan te verbeteren", aldus Chavez.

Zelfkritiek
"Het debat over de staatshervorming is niet af. Terwijl de oppositie nog haar Pyrrhusoverwinning viert, is het ogenblik aangebroken om na te denken en aan echte zelfkritiek te doen".

De president, die van het parlement een jaar geleden voor een periode van achttien maanden de volledige macht gekregen heeft, kan wetten uitvaardigen op voorwaarde dat ze niet aan de grondwet raken. Hij kan wel verkiezingen organiseren voor het samenstellen van een vergadering die een nieuwe grondwet schrijft.

Onbeperkt kandidaat
De grondwetshervorming die Chavez wil doorvoeren zou inhouden dat hij zich onbeperkt kandidaat kan stellen voor de presidentsverkiezingen, informatie mag censureren in geval van crisis en een socialistisch economisch model kan uitbouwen. Zijn voorstel daarover werd zondag in een referendum met 51 procent van de stemmen weggestemd. (belga/edp)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez