Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming

Bijdragen van www.WorkForAll.be over democratie in België

Eric Verhulst, Voorzitter

www.WorkForAll.Org, een onafhankelijke socio-economische denktank.

België zal niet verdampen, het zal bezwijken (http://www.workforall.org/drupal/?q=en/node/136)

Bart De Wever denkt dat België niet zal gesplitst worden, het zal verdampen zegt hij. Dat wekt de indruk dat wat er achterblijft een vluchtje ijle lucht is geworden. Twee minuten later is het weg alsof het nooit bestaan heeft. Het is natuurlijk maar een metafoor, in werkelijkheid zal het eerder lijken op een overjaarse dinosaurus die onder zijn eigen gewicht bezweken is. En het boeltje opruimen zal een lastige karwei worden. Het landje heeft zijn naoorlogse glorie gehad, maar daar is het dan ook bij gebleven.»

België: op weg naar een anders staatsstructuur (http://www.workforall.org/drupal/?q=en/node/135)

It’s the economy stupid. Met enige verbazing hebben wij deze Woensdagnamiddag na de stemming over de splitsing van BHV de commentaren aanhoord op onze Vlaamse TV- en radiozenders. Nergens hebben wij de echte, ware en belangrijke redenen gehoord waarom er dringend een grondige staatshervorming moet komen. In onze vorige drie afleveringen hebben wij proberen duidelijk te maken, dat het vooral zou moeten gaan over het regionaliseren van (socio-economische) bevoegdheden en het herstellen van de democratie. Wij hebben geprobeerd de redenen hiervoor uiteen te zetten. » read more\u003c/a\>\u003c/p\>\u003c/div\>\n\u003ch2\>\u003ca href\u003d\"http://www.workforall.org/drupal/?q\u003den/node/134\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>Over een echte bescherming van de minderheden\u003c/font\>\u003c/a\>\u003c/h2\>\n\u003cp align\u003d\"left\"\>Het Belgische bestel wankelt. Of eerder de hybride \nstaatsstructuur die verondersteld was dit kleine maar heterogene land samen te \nhouden is verstrikt geraakt in zijn eigen contradicties. Officieel heet het dat \nde Vlaamse gekozenen misbruik gemaakt hebben van hun meerderheid om de rechten \nvan de Waalse minderheid te ontkennen. Om die reden was namelijk twee decennia \ngeleden een regeling getroffen die aan de Waalse minderheid evenveel stemrecht \ngaf als aan de Vlaamse meerderheid. De werkelijkheid is dat men op die manier \nniet alleen de Vlaamse meerderheid gediscrimineerd heeft, maar ook vele nog \nkleinere groepen buiten spel gezet werden.\u003cspan\> \n\u003c/span\>-->