Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Despotisme versus volksraadpleging

De heersende klasse gaat maar door met haar propaganda-offensief tegen de democratie. Dus blijven wij haar argumenten tegen het licht houden.

Het katholieke weekblad Tertio bracht recent (31-10-2007) een pleidooi tegen het organiseren van referenda over de nieuwe versie van de EU-grondwet, onder de geveinsd onpartijdige boventitel

Vooraleer zijn argumenten te bekijken, kunnen we reeds ons eindoordeel formuleren. Het feit zelf dat hij het probleem stelt van de verschillende uitslag die men kan verwachten van een volksraadpleging en van een onderonsje onder politici, bewijst reeds de noodzaak van het referendum voor de democratie. Als ons systeem een