Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest

André Leysen,  pleit voor de invoering van een meerderheidsstelsel bij verkiezingen. Dat moet volgens hem de versnippering van het politieke landschap tegengaan.

http://www.knack.be/nieuws/belgie/leysen-wil-meerderheidsstelsel/site72-section24-article11490.html

"De ondernemer pleit voor een meerderheidsstelsel omdat de huidige politieke versnippering "het onmogelijk maakt nog te beslissen".  Hij verwijst naar de invloed van Joëlle Milquet en de CDH bij de regeringsformatie, terwijl die partij maar 10 van de 150 zetels in de Kamer heeft. In zo'n meerderheidsstelsel heeft de kandidaat of de politieke partij met een meerderheid recht op alle zetels in de kiesomschrijving, volgens het zogenaamde "the winner takes all"-principe.  Op de opmerking dat zo'n meerderheidsstelsel tot een tweepartijensysteem leidt en haaks staat op het systeem van evenredige vertegenwoordiging antwoordt Leysen dat de politieke versnippering "onze ondergang" is. "De schade die aangericht wordt, is te groot". De ingevoerde kiesdrempel van vijf pct volstaat volgens hem niet."

Uit Knack 10/1/2008 

Enkele interessante reacties van "het gewone volk" hierop.

foket: "Wat de nadelen betreft, begrijp ik niet dat een zakenman met internationale ervaring niet inziet dat een meerderheidsstelsel veelal leidt tot een gereduceerde keuze tussen slechts twee kampen en, veel erger, op langere termijn tot een sociologische en vooral economische kloof tussen de meeste aanhangers van die twee kampen. Een prima voorbeeld dichtbij is het Verenigd Koninkrijk waar je ziende blind moet zijn om de grote sociale kloof tussen onder- en bovenklasse niet te zien. De goed boerende middenklasse verandert daar niets aan. Nog eens op citytrip London geweest de laatste jaren ? De rijke wijken bezocht ? De limo's geteld ? En daarnaast de uitgestrekte afschuwelijke ghettos van de zgn 'council estates ' binnen durven gaan ? Of de exclusieve moslimwijken met hun fundamentalistisch karakter ? In het parlement heb je er de keuze voor of tegen New Labour waarbij het alternatief enkel de Conservatieven en in veel mindere mate de Lib Dem zijn. Niks groenen, niks uiterst rechts, niks brulboeien. De beroemde Commons is zelfs zo gebouwd dat men er tegenover elkaar zit, in een permanente confrontatie tussen 2 kampen. Als figuurlijk beeld kan dat tellen. Schraal politiek landschap als U het mij vraagt. En dat vinden ook vele britse kiezers want de opkomst bij verkiezingen ligt rond wat, 50 à 55 % van de bevolking ? Ander voorbeeld : Frankrijk. Parijs is een oase van kunst, elegantie, luxe en rijkdom temidden van de HLMs van de regelmatig in brand staande faubourgs. In deze laatste gaan weinig mensen richting stemlokaal. Omdat het voor hen toch niets uitmaakt. Hun sociale val is reeds dichtgeklapt, door een meerderheidsstelsel, jawel. Verder is het overal in de wereld duidelijk dat indien je maar kan kiezen tussen twee kampen, je uiteindelijk via een meerderheidsstelsel een overheid krijgt -op welk niveau ook- die niet echt een consensuspolitiek voert maar alleen zal besturen voor de minderheid die hem/haar aan de macht hielp. En dat betekent altijd maar opnieuw krachtmetingen en problemen. Sterke presidentiele regimes zijn daar het beste bewijs van. Oekraine, Georgie, Rusland, Zimbabwe, Kenia, Congo, zelfs de VS -ja de VS- zijn het beste bewijs dat een minderheid al dan niet met fraude blijkbaar een land tegen de wil van de meerderheid in kan besturen en dan ook alleen maar bestuurt in het belang van die minderheid of van zichzelf. Laat ons vooral niet vergeten dat noord-amerikaanse presidenten nooit verkozen worden door een meerderheid van de bevolking, wel door een meerderheid van geregistreerde kiezers, wat toch iets heel anders is. De puinhoop in binnen- en buitenland die de laatste idioot daar achtergelaten heeft kennen we allemaal. "

KT-L "In het zogenaamde meerdeheidsstelsel beslist de minderheid. Kijk maar naar de UK, waar New Labour alleen kan regeren terwijl amper 35% van de kiezers zich voor hun hebben uitgesproken.      Beter is de kiesdrempel af te schaffen. Als er meer kleine partijen zijn, kan je de ene gemakkelijker inwisselen voor de andere tijdens onderhandelingen en wordt exclusieven stellen een stuk moeilijker."

BVC "...ik heb nog een betere oplossing. Schaf gewoon de verkiezingen af. Weg versnippering.      Dwaasheid is het."

http://www.nfoe.at/flugblaetter/FL16-05_Demokratie-Konkurrenz-Konkordanz.pdf