Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Luisteren politici naar u?

Yana BREINDL heeft een enquĂȘte gehouden over E-democratie en er een scriptie over geschreven.
We geven hier enkele resultaten weer. Zie ook www.breindl.eu


Enkele opvallende gegevens.
"Hebt u het gevoel dat de politici die u vertegenwoordigen naar u luisteren?" (Op een schaal van 1 tot 5)
Het overgrote deel (60,9%) van de 946 respondenten vinden van niet.

"Denkt u dat deelname aan de politiek nuttig is?"
70,9% van de 946 antwoorden vinden dat dit nuttig tot zeer nuttig is en slechts 2,9% is het er oneens mee.

"Denkt u dat de democratie zich momenteel in een crisis bevindt?"
Slechts 21,4% vind van niet

"Waarom stemt u meestal? (Meerdere antwoorden mogelijk)"
Met 71,7% scoort de uitspraak "Ik wens aan het politieke leven deel te nemen" het hoogst

Dit onderzoekt bevestigt weer eens dat burgers vinden dat democratie een belangrijk maatschappelijke thema is dat politici niet willen oplossen. We mogen op onze machthebbers niet rekenen, we moeten het zelf doen. En inderdaad dat is democratie ook: zelfbestuur. Daarvoor ontbeert ons een katalysator: het Bindend Referendum Op Volksinitiatief.

De scriptie is te vinden op:

http://www.breindl.eu/pastresearch.html