Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Nieuwe Europese Conventie.

Naar aanleiding van het Ierse 'no' start Mehr Demokratie (Duitse zusterbeweging van Democratie.Nu) een campagne voor een nieuwe Europese Conventie.

Deze democratische conventie moet (in grote lijnen) aan de volgende voorwaarden voldoen:

1) alle leden zijn rechtstreeks door de burgers verkozen

2) democratisch verloop van de besprekingen: alle zittingen openbaar, geen tijdsdruk, het praesidium (dat de zittingen modereert) wordt door de conventieleden gekozen.

3) burgers en organisaties kunnen voorstellen indienen (met bepaalde drempels). De conventie moet deze voorstellen bespreken. De conventie publiceert een aantal ontwerpen van grondwet, die vervolgens aan een maatschappelijk debat onderworpen worden (bvb. in een reeks burgerconferenties).

4) geen vastliggend eindresultaat : de conventie heeft de taak, verscheidene opties te analyseren en een document uit te werken dat grote kans maakt door een meerderheid van de EU-burgers aanvaard te worden. Een EU-grondwet is één van de mogelijkheden, maar niet de enige.

5) het uitgewerkte document wordt in alle lidstaten van de EU aan een referendum onderworpen (op dezelfde dag).
Meer info op http://www.mehr-demokratie.de/europa.html.
Commentaar:
Begrijpelijk dat men een alternatief wenst aan te bieden. Doch de allereerste vraag die men moet stellen is: willen we wel zo iets als een verdrag, grondwet, conventie, iets "overkoepelends", enz. En wie zijn die "we"? Wordt alzo weer niet aan het subsidiaire denken (van boven naar beneden zoals het bij militaire bevelen past) geappeleerd ipv het federale denken waarbij burgers in volle vrijheid overeenkomsten aangaan met andere entiteiten?
Is het niet beter dat eerst de bestaande staten (gemeenschappen) democratiën worden vooralleer men zich op hogere niveau's gaat associëren?

Mehr Demokratie houdt er wel degelijk rekening mee dat het idee van een Europese Grondwet zelf in de convent sneuvelt. Op http://www.mehr-demokratie.de/europa.html wordt dit als volgt uitgedrukt:

Offenes Ergebnis
Die zentrale Aufgabe des Konvents besteht darin, verschiedene Optionen zu analysieren und einen Vertragsentwurf zu erarbeiten, der gute Chancen auf Zustimmung durch eine Mehrheit der Bürger Europas hat. Dabei ist eine Verfassung nur eine von mehreren möglichen neuen Optionen für ein zukünftiges Europa.