Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Een karikatuur van de Ierse nee-stem

"Zeker weten dat amper een parlementslid weet wat erin staat. Hoeveel procent van de bevolking weet wat het Verdrag van Lissabon überhaupt is? Bitter weinig, vrezen we. Nochtans staan er zaken in die ontzettend belangrijk zijn voor de koers die Europa verder zal varen. Zo is het Veiligheids- en Defensieluik een nagenoeg exacte kopie van de nochtans in Nederland en Frankrijk weggestemde grondwet."

 

In De Morgen van 12 juni maakt Paul Goossens toch wel een karikatuur van de Ierse nee-stem: "In het nee-kamp zitten niet alleen ethische fossielen, nostalgici van het eilandgevoel en overjaarse pacifisten", zo schrijft hij en verwijst vervolgens naar de lobby van conservatieve ondernemers. In het nee-kamp zijn er wel degelijk ook heel wat progressieve krachten aan het werk die bijvoorbeeld een probleem hebben met de neoliberale en militaristische koers die het Verdrag van Lissabon ons verder opdringt. De manier waarop de gebuisde grondwet voor 90 procent weer is opgevist in een onleesbaar gestructureerd Verdrag van Lissabon, met liefst zo weinig mogelijk maatschappelijk debat, zegt al genoeg over de manier waarop de Europese democratie werkt.
In ons land is het in een jachttempo door de parlementen gejaagd. Zeker weten dat amper een parlementslid weet wat erin staat. Hoeveel procent van de bevolking weet wat het Verdrag van Lissabon überhaupt is? Bitter weinig, vrezen we. Nochtans staan er zaken in die ontzettend belangrijk zijn voor de koers die Europa verder zal varen. Zo is het Veiligheids- en Defensieluik een nagenoeg exacte kopie van de nochtans in Nederland en Frankrijk weggestemde grondwet. De Europese werkgroep die destijds dit luik als onderdeel van de grondwet voorbereidde, werd geadviseerd door dertien mensen uit het Militair-industrieel complex, onder wie drie vertegenwoordigers van de bewapeningsindustrie. Het resultaat is ernaar. In het verdrag staat bijvoorbeeld dat de lidstaten zich ertoe verbinden "hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren" (art 28 A lid 3), wordt ons defensiebeleid aan dat van de NAVO gekoppeld via een aangehecht protocol, en het legt een interventiedoctrine (art 28 B lid 1) op met bijhorend apparaat (28 C en 28 D). Kortom, genoeg zaken om ons als vredesorganisatie te verzetten tegen dit verdrag. We zijn daarom nog geen "overjaarse pacifisten".
Ludo De Brabander stafmedewerker vzw Vrede in De Morgen op 13/6/2008