Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding

 "Vivant vindt dat de bevolking de kans moet hebben om rechtstreeks beslissingen te nemen over het voorgestelde tracé, of om zelf nieuwe voorstellen door te voeren."


"Vivant spreekt zich niet uit voor of tegen de brug", verduidelijkt Bea Hendrickx, politiek cöordinator van Vivant. "Maar we vinden wel dat de bevolking inspraak moet krijgen in zo'n duur en belangrijk project. De oproep tot het ondertekenen van de petitie moet wel zorgvuldig en duidelijk zijn. De huidige formulering - "Vindt u ook dat er bijna niets zo belangrijk is als een goede gezondheid? Verhef dan uw stem en teken de petitie." - laat wat dat betreft te wensen over. Daarnaast is Vivant voorstander van een bindend referendum op initiatief van de burgers, wat volgens de huidige wetgeving nog niet mogelijk is."


«38.000 handtekeningen nodig»

VZW Ademloos gaat voor referendum Lange Wapper

Vzw Ademloos maakt zich sterk dat het in oktober minstens 38.527 handtekeningen heeft verzameld om een referendum af te dwingen rond de Oosterweelverbinding. «Dat de beste dan moge winnen», zegt Wim van Hees van Ademloos. «Je kan de stem van het volk niet zomaar negeren.»

De toon rond de Oosterweelverbinding wordt bitsiger. «Omdat de eerste spade van het project dichterbij komt», stelt Wim van Hees, voorzitter van vzw Ademloos. "Intussen hebben we al meer dan 12.000 handtekeningen verzameld. Als we er 15.000 hebben, krijgen we spreekrecht in het Vlaams Parlement. Daarna zullen we een petitie starten voor een volksraadpleging over de Oosterweelverbinding. Als we 38.527 handtekeningen hebben, kunnen we die afdwingen. Het resultaat is wel niet bindend», beseft van Hees. «Ik durf de campagne rond dat referendum met BAM aangaan. Het zal dan David tegen Goliath zijn. Een club betaalde ambtenaren tegen een club betrokken onbetaalde particulieren.»

Reclameman Wim van Hees richtte samen met o.m. dokter-gynaecoloog Guido Verbeke de vzw Ademloos op. «We merkten dat individuele acties geen impact op dit dossier hadden. We zijn allemaal getalenteerde mensen uit de breedte, met een carrière van managen achter ons.»

Wim van Hees is ervan overtuigd dat de Lange Wapper niet nodig is. «De alternatieven zijn van in het begin in de kiem gesmoord. Er is geen draagvlak, omdat er inhoudelijk nooit gedebatteerd werd. Het probleem is niet dat BAM een communicatieprobleem heeft. BAM heeft gewoon een slecht product.»

Vzw Ademloos heeft concrete alternatieven. «Ontsluit de twee bestaande Scheldetunnels: die van Terneuzen op de R 4, zo komt Rotterdam 50 km dichterbij en die van de Liefkenshoek op de E17, hier wacht Antwerpen al op sinds 1989. Voer rekeningrijden in, in plaats van het middeleeuwse tolheffen en bouw een containerkoker onder de Schelde tussen Linker- en Rechteroever. Bij de huidige projecten komen er 25 miljoen containerbewegingen bij. Met een speciale metro voor containers kon al veel opgelost worden. Professor transporteconomie Willy Winckelmans pleit al jaren voor zo'n ondergrondse transportband. Deze simpele oplossingen kosten een fractie van het huidige project.»

Van Hees is ex-baas van burgemeester Patrick Janssens. «We wilden de stad eigenlijk uit de wind zetten. Maar toen de burgemeester en schepen Van Peel zich zo robuust hebben ingezet ter verdediging van BAM, heeft het stadsbestuur zichzelf in het debat gegooid. Jammer, want ik denk dat Oosterweel een vergiftigd geschenk van het Vlaams Gewest aan de stad is.»

HLN van 23 juni 2008.


Iets over het NIMBY syndroom: Dit treedt pas op als er zo goed als geen directe democratie is. Immers in een directe democratie zal de burger in een vroeger stadia al zich kunnen uitspreken en voorstellen doen om het verkeer te regelen en het fileleed te verzachten om maar iets aan te halen. Zo zouden er nationale (gewestelijke) plannen kunnen geweest zijn. Ook over de lokale uitwerking dient dan de burger zijn laatste zeg te krijgen. Doch het Zwitserse voorbeeld laat zien dat de aanvaarding van lokale oplossingen voor globaal genomen beslissingen veel beter aanvaard worden dan geïsoleerde gevallen, wat er nu in feite van gemaakt wordt. Dus met uitsluitend zandbak democratie (lokale democratie) komt men tot zulke NIMBY problemen. Oplossing: overal directe democratie mogelijk maken. De kern van het NIMBY probleem is dat de burger dwars(er) zal liggen (of minder samenwerkingsbereid) als hij geen vat krijgt op het geheel, op "hogere" problemen. Hij ervaart het item als geïsoleerd en ziet de meerwaarde van het gegeel niet.