Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures

Onderzoek naar 'voorstellen van burgers (http://www.dewakkereburger.be/Voorstellen%20van%20burgers%20in%20GD.pdf)' en 'verzoekschriften (http://www.dewakkereburger.be/Verzoekschrift%20in%20GD.pdf) ' in de 308 Vlaamse gemeenteraden. In de loop van 2007 zijn negen 'voorstellen van burgers' op de agenda geplaatst van een Vlaamse gemeenteraad. Dat blijkt uit een onderzoek van De Wakkere Burger. De enquête telde ook 36 'verzoekschriften'. Het aantal burgerinitiatieven bleef dus eerder beperkt. Deze nieuwe inspraakmogelijkheden zijn waarschijnlijk nog niet erg bekend.

http://www.dewakkereburger.be/dossier-voorstellen.htm 
Het gemeentedecreet dat sinds begin 2007 van kracht is, voerde een aantal nieuwe bepalingen in voor de gemeentelijke burgerparticipatie. Zo is het sindsdien mogelijk om via een handtekeningen-actie een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad. Dat heet 'voorstellen van burgers (http://www.dewakkereburger.be/Voorstellen%20van%20burgers%20in%20GD.pdf)'.

Wie voldoende handtekeningen verzamelt kan dat punt ook zelf toelichten tijdens de zitting.

Tegelijkertijd beschreef het gemeentedecreet  een procedure om 'verzoekschriften (http://www.dewakkereburger.be/Verzoekschrift%20in%20GD.pdf) ' in te dienen. Via dat kanaal kan iedereen zijn opmerkingen, verzoeken of suggesties voorleggen aan het lokale bestuur.

De Wakkere Burger onderzocht begin 2008 het aantal voorstellen en verzoekschriften. De cijfers m.b.t. de 'voorstellen van burgers' zijn gebaseerd op antwoorden uit meer dan 90 percent van de Vlaamse gemeenten. De resultaten m.b.t. verzoekschriften betreffen een respons van bijna 70 percent.

Een uitgebreid verslag van dit onderzoek vind je in een thema-dossier van het juni-nummer van TerZake.

Meer informatie over deze materie vind je ook via onderstaande links:
- de perstekst (https://www.dewakkereburger.be/burgerinitiatief_DWB.pdf) over de onderzoeksresultaten
- een artikel uit TerZake (http://www.dewakkereburger.be/burgerinitiatief_overzicht%20TZ.pdf) (juni 2008) over de negen voorstellen van burgers
- een stappenplan (http://www.dewakkereburger.be/stappenplan-voorstellen_van_burgers-DEF.pdf) om voorstellen van burgers in te dienen

(Meer info : Bernard Daelemans / Wim Van Roy - 02/240.95.25)

Ook in een ontwerp van decreet voor de organisatie van de OCMW's zijn 'voorstellen van burgers' en 'verzoekschriften' voorzien. Dat ontwerpdecreet is in juni '08 in behandeling in het Vlaams Parlement. De Wakkere Burger stuurde de parlementsleden volgende opinietekst (http://www.dewakkereburger.be/Opinie%20-%20OCMW-decreet%20en%20Participatie.pdf) .