Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in

"Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor het bouwen van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé tussen Zwijndrecht/linkeroever en Merksem/Deurne? Ja of Nee?" Over die vraag moet Antwerpen misschien in december stemmen. Opmerkelijk: 25 Antwerpse medici dienen de vraag tot referendum in.

Het protest tegen de omstreden Lange Wapperbrug in Antwerpen komt in een stroomversnelling. Het was al langer bekend dat een van de tegenstanders, de actiegroep Ademloos, een groot referendum wil organiseren over de bouw van de brug. Alleen de vraag die de vzw aan Antwerpen wilde stellen, was nog niet bekend. En daar was heel wat over te doen. Wettelijk is immers bepaald dat zo'n referendumvraag alleen met 'ja' of 'nee' mag beantwoord worden.
Het is dus geworden: 'Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor het bouwen van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever/Merksem/Deurne ?'

'We hebben de vraag heel bewust zo neutraal mogelijk gehouden', zegt Ademloos-voorzitter Wim Van Hees. 'Zodat niemand ons kan verwijten dat we ook maar iets insinueren.' Ademloos heeft deze namiddag de aanvraagformulieren om een referendum te organiseren naar het stadhuis gebracht. Opmerkelijk is wel dat de vraag ondertekend werd door 25 Antwerpse dokters en specialisten.

Handtekeningen verzamelen

Wettelijk moeten er nu nog 50.000 handtekeningen ingezameld worden. Als dat lukt, hoopt Van Hees dat het referendum in december zou kunnen plaatsvinden. Het zou meteen de eerste keer zijn dat er in de Scheldestad zo'n referendum georganiseerd wordt. In Gent werden in de jaren negentig wel een paar referenda georganiseerd.

Nog dit : de uitslag van een referendum is niet bindend, maar heeft uiteraard een morele bindingskracht.
Stijn Tormans op 10/07/2008 in Knack

Zie
http://ademloos.be


De actiegroepen tegen de Lange Wapperbrug hebben donderdag de aftrap gegeven van hun campagne voor een volksraadpleging. Ze deden dat met een Al Gore-achtige documentaire in DeRoma in Borgerhout.
Wim Van Hees (vzw Ademloos) gaat er stevig tegenaan. Hij gaat het college vragen om de officiële formulieren op te stellen voor de volksraadpleging. Er zijn zo'n 38.600 handtekeningen nodig om dat referendum af te dwingen. Van Hees hoopt die tegen eind september bij elkaar te krijgen. «Diezelfde maand dient BAM immers een bouwvergunning in, gevolgd door een openbaar onderzoek van 60 dagen.»
De bezoekers kregen in DeRoma uitleg over een alternatief tracé mét tunnel en over de medische gevolgen van een groot viaduct. Met name het fijn stof zou verder stijgen.
Uit Het Laatste Nieuws van 27/6/2008,

Enkele reacties:
      Die informatie naar de bevolking komt wel als de mogelijkheid van referenda een feit is. Dit is nu niet het geval. Waarom zouden burgers zich informeren als ze niets te zeggen hebben? Pas als er burger echt kan beslissen over zijn eigen leefomgeving zal de informatie stromen.
      Bovendien moet men het geïsoleerd geval Oosterweelverbinding in een groter mobiliteitsgeheel zien. Ook dat is er niet. Ook over een Vlaams (Belgisch) mobiliteitsplan moet de burger zich kunnen uitspreken. Na een debatfase komen de te verbeteren punten naar boven en kan het mobiliteitsplan bijgeschaafd worden tot een optimum. In een particratie is dit allemaal niet mogelijk.
...
      Als men daar een referendum houd , dat vind ik wel OK , maar dan moet men ook een referendum houden over het voortbestaan van Belgie : Ik ken de uitslag al , en zij ook , en daarom zal het er niet komen . Wie zegt dat Belgie democratisch is?
...
      Het probleem met de Oosterweelverbinding is dat de informatie naar de bevolking over dit project ontbreekt.
      Men is nochtans niet krenterig geweest. Heeft men aan de communicatie erover meer dan 5 miljoen euro (meer dan 200 miljoen Belgische franken!) gespendeerd.
...
De publieke opinie dient gerespecteerd te worden tot op het moment dat zij het oneens is met de voorgelegde standpunten. Dan is de publieke opinie 'dom' of is het 'arm Vlaanderen'.
...
"Jan met de pet kan niet oordelen over de voor- en/of nadelen". Als je dit al vindt van een referendum waaraan je vrijelijk deelneemt, wat dan te denken van de opkomstplicht bij verkiezingen in ons landje. Het genante van democratie is dat je, als je eenmaal de mening van de burger kent, er ook zou moeten naar handelen. Zoniet moet je hem omstandig gaan uitleggen waarom jij een andere keuze beter vindt en een andere beslissing zal nemen.
      In het geval van de Lange Wapper werd die burger noch geinformeerd, noch ernstig genomen. De toenamige minister van "gratis zaken" vond het immers belangrijker om de joligheid die hij dan al in de socialistische rangen tot ongekende hoogten had laten oplopen, nu ook over te dragen op de rest van de goegemeente...het goedmenende kiesvee dat de teletubies aanbidden zou. Maar geen consultaties, geen info.
...
      Misschien is een referendum niet het juiste middel om te kiezen voor een brug of voor een tunnel maar met vijf miljoen EURO kan je wel een perfect wetenschappelijk advies van degelijk gevormde mensen krijgen. Met dat geld kan je natuurlijk ook de open-vld sponsoren via de firma van Slangen.
...
      Wat kan een referendum aantonen? De burger gaar emotioneel reageren, gehoor geven aan populistische argumenten en kiezen zonder echte kennis van het dossier. Liever een grondige studie en de Antwerpenaar inlichten over de resultaten ervan.
...
      Hopelijk organiseert men dan eindelijk een tegensprekelijk debat op de grote markt van Antwerpen en voorafgaand aan het mogelijke referendum.
...
      Zo'n referendum zou jammer zijn: Jan met de pet kan niet oordelen over de voor- en/of nadelen - de tegenstanders roepen het hardst: zullen dus het meest gehoord worden en alle argumenten vóór misschien beschouwd als "vasthouden aan eerdere beslissing"...En we weten maar al te goed, dat tégen iets stemmen vlugger gebeurt dan vóór iets stemmen!!!
      Ik ben bang, dat dan de tegenstanders het gaan halen: niet persé omdat ze gelijk hebben, maar omdat ze argumenten gebruiken, die de mensen SCHRIK doen krijgen. En een bange mens... we kennen zijn reactie: WEG ERMEE want liever de bekende huidige toestand (hoe lamentabel ook) dan iets nieuws en onbekend!
      Er gaat een groot probleem worden gecreëerd, dat meer kwaad dan goed zal doen.
      Nogmaals: jammer, zo'n vraag tot referendum.