Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Save Our Water Resources

Het initiatief werd in 1983 door ecologisten en aanverwante bewegingen gestart en had als doel om de Zwitserse rivieren en water te beschermen.

Het initiatief, dat voornamelijk uitging van ecologisten en aanverwante bewegingen, bestond uit een uitgewerkte wettekst die een art. 24 zou toevoegen aan de Federale grondwet.
Het initiatief werd gelanceerd in de zomer van 1983 en verzamelde 176.887 handtekeningen op de 9e october 1984.   (4.86 milj. kiesgerechtigden in  2005)‏
De wettelijke vereiste voor een federaal initiatief is 100.000 handtekeningen  in 18 maanden.
De regering adviseerde negatief.

De regering, die wel inzag dat er goede argumenten naar voor gebracht werden in het initiatief,  begon met het uitwerken van een eigen wetsvoorstel.
Gezien de moeilijkheid om in het parlement tot overeenstemming te komen werd de evaluatie periode van het initiatief met een jaar verlengd.
De nieuwe wet over de bescherming van de watervoorraden werd principieel goedgekeurd in october 1988.

Door blijvende tegenstellingen in de kamers van volksvertegenwoordigers en aanpassingen in de regeringsvoorstellen was het pas bij de vierde lezing dat de wet defintief werd goedgekeurd in november 1990.
Zodoende kwam het tot een “indirect tegenvoorstel” vanwege het parlement en de regering aan het volksinitiatief.
Het inrichtend committee van het volksinitiatief vond de regeringsvoorstellen niet aanvaardbaar en verzaakte aan zijn recht om het initiatief terug te trekken.

Aan de andere zijde van het kamp van de ecologisten bevonden zich onder andere de eigenaars van de kleine ( < 300 kw) waterkrachtcentrales die vonden dat de regeringsvoorstellen te ver gingen.
Zij lanceerden een facultatief referendum tegen de wet over de bescherming van de watervoorraden.
Daarmee ontstond de mogelijkheid om de wet door een referendum te laten beoordelen.

Een en ander maakt dat er op 17 mei 1992 twee referendums aan de burger voorgelegd werden.
Het volksinitiatief “save Our Water Recources” en het facultatief referendum over de door de regering en parlement goedgekeurde wet over de bescherming van de watervoorraden.


Het Volksinitiatief, dat een toevoeging was aan de Federaale grondwet, vereiste een meerderheid der stemmen en een meerderheid der kantons.
Het werd verworpen door 62.9% der kiezers.
Om aanvaard te worden was een dubbele meerderheid nodig, de meerderheid der stemmen en de meerderheid der kantons.

Het facultatief referendum van de bezitters der kleine waterkrachtcentrales daarentegen had het relatief gemakkelijker.
Bij het facultatief referendum was een gewone meerderheid der stemmen voldoende.
De wet van regering en parlement werd met 66% der stemmen aanvaard en kwam in werking op 1 januari 1993. Bijna tien jaar na het opstarten van het volksinitiatief.

presentatie ppt

Uit het “ Initiative & Referendum Institute Europe  - Guidebook to Direct Democracy” Edition 2007 factscheet 23 3The law on the protection of water resources (1983-92) blz. 169 - 172