Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland


De Basken houden op 25 oktober een referendum. Daarvoor schaart een nipte meerderheid in het Baskische parlement zich vandaag achter een voorstel van premier Juan José Ibarretxe. De uiteindelijke inzet van het referendum is de onafhankelijkheid van de regio.

Onafhankelijkheid Stem van kleine PCTV helpt Baskische premier Ibarretxe aan voldoende steun voor zijn voorstel

De weg naar de toekomst moet kunnen leiden naar onafhankelijkheid. Met die inzet debatteert en stemt het Baskische parlement vandaag over een voorstel om op 25 oktober een referendum te houden in Spaans Baskenland. Dat moet volgens de nationalisten uitmonden in een tweede volksraadpleging over de vraag of onafhankelijkheid gewenst is.

De uitslag van de stemming staat nu al vast. Dat is te danken aan één stem van de PCTV, een uit de as herrezen communistische partij die het illegaal verklaarde Batasuna als politieke arm van de ETA vervangt. De nationalisten in het Baskische parlement halen daarmee net genoeg stemmen om het voorstel van de Baskische premier Juan José Ibarretxe met een nipte meerderheid te belonen. De overige acht parlementsleden van de PCTV zullen blanco stemmen. De partij van de radicalen is van mening dat de voorstellen van Ibarretxe niet leiden tot wat zij 'een ware democratische oplossing van het conflict' noemen.

Zich spiegelend aan Kosovo wil Ibarretxe de Basken in oktober twee vragen voorleggen. In de eerste vraag wil hij met ja of nee antwoord hebben op de vraag of een dialoog met de ETA gerechtvaardigd is als de terroristen de wapens definitief willen neerleggen. In de tweede vraag mag de kiezer bepalen of 'de Baskische partijen, zonder uitsluiting' het democratische recht hebben om vóór 2010 te besluiten om de Basken opnieuw op te roepen tot een referendum.

Storm van kritiek

De tekst van beide vragen heeft al een storm van kritiek opgeleverd. Ibarretxe weigert in de vraagstelling het ETA-terrorisme te veroordelen maar wil wel groen licht om met de terroristen te kunnen onderhandelen. 'Als José Luis Rodriguez Zapatero (de Spaanse premier, red.) dat kan, mag ik het ook', heeft hij bij voortduring benadrukt.

In de tweede vraag komt het woord onafhankelijkheid niet voor. Maar door te verwijzen naar 'Baskische partijen' sluit Ibarretxe nationale Spaanse partijen zoals de PSOE (socialisten) en de PP (conservatieven) op voorhand uit van het 'democratische recht' om over de toekomst van Baskenland te beslissen. Bovendien laat hij in het midden of hij ook na het eerste referendum de stemmen wil meetellen van de PCTV, ook als die partij mogelijk later dit jaar in navolging van Batasuna illegaal wordt verklaard.

De jongste dagen heeft Ibarretxe de voor Madrid bekende rol van het slachtoffer aangenomen. Als zijn voorstel vandaag zou worden afgewezen, dan stapt hij op. Baskenland zal het dan zonder de motor van de onafhankelijkheidsgedachte moeten doen. Althans, dat is de boodschap van Ibarretxe aan het electoraat in de aanloop naar de volksraadpleging. Nu het parlement vandaag akkoord gaat, dankzij de ene stem van de partij die het ETA-terrorisme steunt, volgt op 25 oktober de confrontatie met Madrid. Regering en oppositie hebben duidelijk laten weten dat een referendum geenszins strookt met de Spaanse grondwet. Als de volksraadpleging wordt voorkomen, kunnen de Baskische nationalisten zich naar hun eigen achterban richten met de boodschap dat het vermaledijde Madrid voor de zoveelste keer een streep haalt door de aspiraties zelf de weg naar de toekomst te plaveien. HB

Bron: Tijd van 27 juni 200


 

Baskisch premier laakt kritiek op referendum.

Volksraadpleging dreigt illegaal te worden.

Legaal, legitiem en democratisch, want wij willen de mening vragen van de burgers'. Met die woorden heeft de Baskische premier, Juan José Ibarretxe, gisteren zijn voorstel verdedigd om op 25 oktober een referendum te houden in Spaans Baskenland. Dat moet over twee jaar, na een tweede referendum, leiden tot Baskisch zelfbeschikkingsrecht.

Tegenover de kritiek van regering en oppositie in Madrid laakte Ibarretxe gisteren het paniekvoetbal in de Spaanse hoofdstad. Volksraadplegingen zijn volgens hem een doodgewoon verschijnsel in de wereld. 'In de Verenigde Staten gebeurt niets anders. In Europa, met name in Zwitserland, Beieren en Oostenrijk, zijn de laatste jaren honderden volksraadplegingen gehouden. Hebben die tot verdeeldheid geleid? Nee, integendeel. De samenleving is erdoor versterkt, precies zoals het bij ons zal gebeuren op 25 oktober.'
Vertegenwoordigers van de twee landelijke partijen in het Baskische parlement (socialisten en conservatieven) beschuldigden Ibarretxe ervan dat hij zijn referendum verkoopt als een vredesplan, terwijl het voor iedereen duidelijk is dat het zelfbeschikkingsrecht in 2010 het einddoel moet zijn. Een vertegenwoordiger van een van de drie nationalistische regeringspartijen in Baskenland prees het voorstel van Ibarretxe, 'want hij die dialoog biedt, is niet uit op verdeeldheid', doelend op de kritiek uit Madrid dat Ibarretxe Baskenland wil opdelen in nationalisten en niet-nationalisten. 'Het referendum is de enige uitweg, niet om de afscheiding van Spanje te bevorderen, maar om van Baskenland een Baskische republiek binnen Europa te maken.'

Zoals was te verwachten kreeg het voorstel van Ibarretxe een nipte meerderheid dankzij de stemmen van de drie nationalistische regeringspartijen (32 stemmen), plus een stem van Aralar, een nationalistische splinterpartij, en de beslissende stem van de PCTV, de partij van de radicale nationalisten die het illegaal verklaarde Batasuna vervangt. De PCTV, goed voor negen zetels in het 75 zetels tellende parlement (acht parlementariërs stemden blanco), ziet in de voorstellen van Ibarretxe geen oplossing van het conflict, maar wil het voorstel op de voorhand niet onderuithalen zodat iedereen kan zien dat de regio niet past in de Spaanse grondwet.

De verwachting is dat het constitutionele hof in Madrid het referendum als illegaal zal bestempelen. Zodra de plannen van de nationalistische regering zijn gepubliceerd in de Baskische 'staatscourant', zal de nationale regering de zaak aanhangig maken bij het hof, dat vervolgens vijf maanden de tijd heeft om een besluit te nemen.
Bron Tijd van 28/6/2008.


Een reactie uit het Baskenland

http://www.onafhankelijkheidsreferendum.be/?q=node/28
By Theo - Posted on 24 Juni 2008

"Een bevriende Vlaming uit het Baskenland reageerde op ons opiniestuk. Hij waarschuwt dat we ons niet mogen laten vangen door de gemanipuleerde berichtgeving over de plannen voor een onafhankelijkheidsreferendum in het Baskenland. Hij stuurde ons onderstaande tekst:

Toelichting bij artikel De Standaard over ETA van vrijdag 30 mei 2008 op www.standaard.be

1. Het bewuste artikel
ETA dreigt met meer geweld na arrestatie leider
MADRID - De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft vrijdag gedreigd met nog meer aanslagen als reactie op de arrestatie van de vermoedelijk hoogste ETA-leider in Frankrijk, tien dagen geleden.

In een communiqué waarschuwde de beweging de regeringen in Madrid en Parijs dat hun 'repressiestrategie' leidt tot een nog heviger strijd voor de Baskische onafhankelijkheid. 'We hebben geen andere keuze dan onze gewapende strijd verder te zetten', aldus de groep in een verklaring die verscheen op de website van de Baskische krant Gara.

De 49-jarige politicus en vermoedelijke leider van de ETA, Francisco Javier Lopez Pena, werd op 20 mei met drie andere vermoedelijke ETA-terroristen opgepakt in Frankrijk.

Lopez Pena werd gearresteerd nadat de politie was binnengevallen in een appartement in Bordeaux, waar de verdachten op dat moment aan het vergaderen waren. De speurders namen pistolen, munitie, een kleine hoeveelheid explosieven, documenten en computermateriaal in beslag.

Lopez Pena was op dat moment al 25 jaar op de loop voor de politie. In juni 2007 maakte hij nog officieel een einde aan het veertien maanden durende staakt-het-vuren van de ETA. Zijn arrestatie werd gezien als een harde klap voor de Baskische afscheidingsbeweging.

De ETA verwerpt in de verklaring ook de plannen van de nationalisten in het noorden van Spanje voor een referendum over de Baskische onafhankelijkheid.

2. Verwerping plannen voor referendum

In deze toelichting interesseert ons de zin “De ETA verwerpt in de verklaring ook de plannen van de nationalisten in het noorden van Spanje voor een referendum over de Baskische onafhankelijkheid”.

Twee elementen vragen uitleg: enerzijds de plannen voor een referendum over Baskische onafhankelijkheid. En anderzijds dat ETA die plannen verwerpt in de verklaring.

Hieronder volgt wat uitleg over die plannen, en met die uitleg zal ook wel meteen begrijpelijker worden waarom ETA die verwerpt.

De Baskische Autonome Regering heeft op 27 mei 2008 een tekst goedgekeurd in het kader van de plannen om een referendum te houden.

Laten we eerst eens naar de eerste regels van de goedgekeurde tekst kijken. Daar staat:
Propuesta de acuerdo del Consejo del Gobierno con el proyecto de ley de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política.
Nederlandse vertaling:
Voorstel tot akkoord van de Raad van de Regering tot wetsontwerp betreffende oproep tot en regulering van een volksraadpleging met als doel de opinie van de bevolking te bevragen over de aanvang van een onderhandelingsproces om vrede en politieke normalisering te bekomen.

Eerste bemerking: er moet nog een wet opgemaakt worden die een referendum mogelijk maakt. De BAR heeft daarvoor immers geen bevoegdheden. Er is nu dus een wetsontwerp goedgekeurd dat momenteel bediscussiëerd wordt in het Baskische Autonome Parlement.

Tweede bemerking: het onderwerp van het referendum. Volgens het artikel van De Standaard zou het gaan om een referendum over Baskische onafhankelijkheid. Maar dat staat er helemaal niet. Er staat wel: over de aanvang van een onderhandelingsproces om vrede en politieke normalisering te bekomen.
Dat is iets heel anders dan onafhankelijkheid, lijkt me. Ik ga hier nu niet dieper ingaan op de invulling van de concepten “vrede” en “politieke normalisering” die de BAR (en dus de PNV) er aan geeft.
Laten we ook eens kijken naar de geplande vragen:
a) ¿Está Usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia, si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?
b) ¿Está Usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un Acuerdo Democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del Pueblo Vasco, y que dicho Acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?
Vertalingen in het Nederlands:
a) Bent U het er mee eens dat een proces dat via dialoog het einde van het geweld beoogt, ondersteund moet worden, indien ETA eerst klaar en duidelijk de bereidheid op tafel legt om voor eens en voor altijd het geweld te staken?
b) Bent u het er mee eens dat de Baskische partijen, zonder enige uitsluiting, een onderhandelingsproces moeten starten om tot een Democratisch Akkoord te komen over de uitvoering van het Recht op Beslissing van Baskenland, en dat dit akkoord voor het einde van 2010 ter referendum voorgelegd moet worden?
Gezien de voorwaarde in vraag a, wat verwacht iemand dan dat ETA zou doen?

3. Communiqué ETA

In dat bericht staat NIETS over die bewuste plannen."