Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Knipsels september 2008

  • Ierland geërgerd door vraag naar tweede referendum
  • Een nieuw Europees Verdrag is nodig
  • Europese week van de locale democratie
  • Referendums, herstel van de democratie?
  • Lijst Dedecker wil referendum over Visserijdok in Oostende
  • Referendum over Grote Markt kost ruim 100.000 euro

Een nieuw Europees Verdrag is nodig

De leider van de Ierse neen-campagne, Daclan Ganley heeft opnieuw het verzoek geuit om een referendum in alle EU-landen te houden over het verdrag van Lissabon.
"Ik kan u als burger, die het Verdrag heeft gelezen en er campagne tegen gevoerd heeft, bevestigen dat het ondemocratisch en onaanvaardbaar is voor de meerderheid van mijn land. En ik geloof tevens dat het onaanvaardbaar is voor de meerderheid van de burgers van de andere landen." Dat verklaarde hij onlangs, op 2 september, in het Europese Parlement. Ganley erkent de behoefte aan een nieuw verdrag, dat aan de huidige internationale situatie beantwoordt maar dan is de enig haalbare formule "een tekst die kort en leesbaar is en dat iedereen de gelegenheid krijgt om erover te stemmen".


Ierland geërgerd door vraag naar tweede referendum


Gisteren 16/7/2008 is er geërgerd gereageerd in Dublin omdat EU-voorzitter Nicolas Sarkozy nu al zegt dat er een tweede referendum nodig is.

Via een lek, bewust of onbewust, is bekend geraakt dat de Franse president Nicolas Sarkozy er nu al van uitgaat dat Ierland een tweede keer zal moeten stemmen over het Verdrag van Lissabon. De Ieren hebben dat op 12 juni in een referendum afgewezen. De huidige EU-voorzitter zei dat op een besloten vergadering met parlementsleden van zijn eigen meerderheidspartij.

Maar eentje heeft zijn mond niet kunnen houden. En het bericht verscheen op de telexen. Ook al deden de woordvoerders van het Elysée er alles aan om de schade te beperken, in de Ierse hoofdstad Dublin kunnen ze er niet om lachen. Dat er weinig anders opzit dan een tweede referendum, is al van meet af aan duidelijk. Niemand ziet daarvoor een alternatief. Maar het komt er nu in de eerste plaats op aan om dat besef langzaam ingang te doen vinden bij de Ierse bevolking zonder te bruuskeren. Ook het bezoek dat de Franse president volgende maandag 21 juli aan de Ierse hoofdstad zou brengen, wordt daardoor gehypothekeerd. Openlijk heeft Sarkozy gezegd dat hij komt luisteren naar de Ierse plannen. Maar dat gelooft nu niemand meer.

De Angelsaksische pers haalde gisteren alweer het grote formaat uit de letterbak om haar verontwaardiging over de 'Europese arrogantie' uit te schreeuwen.

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Martin, zei gisteren dat Sarkozy volgende week in Dublin enkel zal luisteren en dat de Ierse regering zich door niemand wil laten intimideren.

Sinn Fein, de enige partij die campagne voerde tegen het verdrag, sprak over een belediging.

Eerder heeft de Franse president gezegd dat er tegen december een oplossing moet zijn. Anders komt de organisatie van de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 in gevaar. Het afgewezen verdrag bevat een andere verdeling van de parlementszetels dan het huidige. Ook de Commissie zou niet langer 1 lid per lidstaat hebben. Ierland zal wellicht gepaaid worden met de toezegging dat het toch een commissaris houdt.
Bron: De Standaard van 17 juli 2008.


Europese week van de locale democratie

De week van 13 tot 19 oktober 2008 is officieel de "Europese week van de lokale democratie". Al dient het gezegd dat dit initiatief van de Raad van Europa tot nu toe amper weerklank kreeg in Vlaanderen.
 
Bedoeling van de 'European Local Democracy Week' is een verbetering van de kennis over lokale beleidsprocessen. Het initiatief wil de burger ook informeren over zijn mogelijkheden om deel te nemen aan de besluitvorming. De versterking van deze inspraak moet ook vorm krijgen door lokale mandatarissen warm te maken voor het idee van burgerparticipatie.
 
Meer info:
http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default_EN.asp?

Referendums, herstel van de democratie?

Een gesprek met Bert Penninckx van Democratie
http://www.indymedia.be/nl/node/29379

Lijst Dedecker wil referendum over Visserijdok in Oostende

Lijst Dedecker tracht 7.000 handtekeningen te verzamelen om een referendum over het Oostendse Visserijdok af te dwingen
Lijst Dedecker begint op maandag 22 september met het ophalen van handtekeningen om een gemeentelijk referendum te organiseren over het Visserijdok. Dat maakte LDD Oostende gisteren bekend.
Er is in de badstad al enkele maanden commotie over de toekomstplannen van het Visserijdok: het stadsbestuur wil het dempen om woningen te bouwen en de haven uit te breiden.
De visserijsector en omwonenden zijn een petitie begonnen tegen die plannen. Plaatselijk LDD-voorzitter Yvan Broux vindt een petitie niet het beste middel. 'We beginnen beter meteen met het verzamelen van handtekeningen op de officiële formulieren om een referendum aan te vragen. Vanaf maandag 22 september tot en met maandag 6 oktober zal een team van meer dan twintig LDD-mensen op pad gaan om de handtekeningen te verzamelen. We hebben 6.912 handtekeningen, of 10 procent van de bevolking, nodig om een referendum over het Visserijdok te organiseren.
De definitieve beslissing over het referendum zal gebeuren in samenspraak met de vzw Oostendse Oosteroever, de organisatie die al maanden protest voert tegen de plannen om het dok te dempen.
De Standaard 17/9/2008

Referendum over Grote Markt kost ruim 100.000 euro

De volksraadpleging op zondag 14 december gaat de stadskas en dus de belastingbetaler maar liefst 109.900 euro kosten. Ter vergelijking: het referendum in Nijlen kostte vorig jaar slechts zo'n 20.000 euro.
Het hoge kostenplaatje kwam maandagavond tijdens de gemeenteraadszitting dankzij onafhankelijk gemeenteraadslid Patrick Tersago aan het licht. Hij meende zelfs dat het referendum 185.000 euro zou kosten, maar dat sprak de stadsontvanger formeel tegen. "Het referendum is zo duur, omdat het schepencollege de bevolking van het plan-Robberecht wil overtuigen via een maquette en een animatiefilm. Eigenlijk is dat een vorm van beïnvloeding van de bevolking zonder dat wij onze tegenargumenten er kunnen in opnemen", stelde Tersago.

-- Commentaar van Bert Penninckx --> In feite is zo'n door de overheid georganiseerde volksraadpleging flagrant in strijd met goede referendummodaliteiten. Welke wetgeving de burger moet afdwingen, om tot faire referenda te komen, kan men terug vinden op: http://democratie.nu/algemeen/intro/referendum.html

"Het klopt dat we de bevolking met meer willen informeren dan alleen maar de verplichte brochure", reageert burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open Vld). "De maquette en de animatiefilm zullen de Grote Markt na de heraanleg tonen. Hoe meer de mensen het plan visueel kunnen voorstellen, hoe beter ze zich een beeld en mening kunnen vormen. Alleen een plan in een brochure blijft maar een abstract gegeven."
Vanderpoorten merkt bovendien op dat alle politieke partijen de kans krijgen om hun tegenargumenten in de brochure te laten opnemen. Die brochure is vanaf midden november bij de stadsdiensten beschikbaar. Daarna wordt ze samen met de oproepingsbrief naar de mensen gestuurd die mogen stemmen: dat zijn alle inwoners vanaf zestien jaar. Kort voor het referendum organiseert het stadsbestuur ook nog een infoavond.
Gazet van Antwerpen 17/9/2008