Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Knipsels oktober 2008

  • Lijst Dedecker vraagt uitstel referendum Grote Markt Lier
  • Al 10.000 mensen steunen referendum Oosterweel
  • Referendum werken in Kessel eindelijk gerespecteerd
  • Referendum over Grote Markt Lier kost ruim 100.000 euro
  • Lijst Dedecker wil referendum over Visserijdok in Oostende
  • Referendum in Jersey over tijdszone`
  • 2000 handtekeningen voor referendum visserijdok Oostende

Lijst Dedecker vraagt uitstel referendum Grote Markt Lier

Lijst Dedecker Lier eist de onmiddellijke opschorting van de procedure voor de volksraadpleging over de heraanleg van de Grote Markt in Lier. Patrick Tersago (LDD) ziet in de plotse wijziging van het plan voor de heraanleg van de Grote Markt een voldoende reden om de volksraadpleging uit te stellen. "We vinden dit een schandalige en onaanvaardbare manier van werken. Onze opmerkingen voor de infobrochure voor de volksraadpleging zijn immers op het oude plan gemaakt. Van het nieuwe plan werden we zelfs niet in kennis gesteld."

"LDD Lier eist daarom de onmiddellijke opschorting van de procedure voor de volksraadpleging", stelt Tersago. "Wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan leggen we bij de gouverneur een klacht neer. Het is duidelijk dat, onder impuls van Open Vld en Lier&Ko, alle middelen goed zijn om op een achterbakse manier de oppositie buitenspel te zetten", besluit hij.

Vlaams Belang doet er nog een schepje bovenop en wil dat het college van burgemeester en schepenen ontslag neemt. Ook Vlaams Belang wil geen referendum op 14 december als er uiterlijk op de gemeenteraadszitting van 20 oktober geen duidelijkheid over het plan is. "We willen wel dat deze monstercoalitie ontslag neemt, zodat een nieuwe meerderheid kan gevormd worden die rekening houdt met de verkiezingsresultaten van 2006", stelt fractieleider Jan Mortelmans.

Voor burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open Vld) is er geen reden om de volksraadpleging uit te stellen. "Alle gemeenteraadfracties hebben tot donderdag de tijd om ons hun opmerkingen te bezorgen. En van ontslag nemen is natuurlijk geen sprake. Ik zou niet weten waarom."
3/10/2008, Gazet van Antwerpen
 

Al 10.000 mensen steunen referendum Oosterweel

De vzw Ademloos verdubbelde op een week tijd het aantal handtekeningen over Oosterweel.

Het gaat ongelooflijk hard', zegt Wim van Hees de initiatiefnemer van de vzw Ademloos. Die verzamelt handtekeningen om tot een Antwerpse volksraadpleging over Oosterweel te kunnen komen. 'Een week geleden zaten we aan 5.000, vanmiddag (dinsdag, red) rondden we volgens de laatste tellingen vlotjes de magische kaap van de 10.000.' Volgens van Hees is dat onder meer te danken aan de inzet van politieke partijen als de PvdA. 'Zij hebben een veel grotere achterban die ze kunnen mobiliseren dan wij.' Over de geldigheid van de handtekeningen maakt hij zich weinig zorgen. 'We hebben er nog maar een paar moeten schrappen omdat ze van mensen waren die niet in Antwerpen woonden, zoals verplicht is. Bovendien drukken we ook iedereen op het hart om dubbels te vermijden. In totaal is er misschien 2 of 3procent niet bruikbaar, maar als je ziet hoe spectaculair het nu vooruitgaat, maak ik me erg sterk dat we aan het vereiste aantal komen.' Ademloos moet in totaal zo'n 48.000 handtekeningen verzamelen, 10 procent van de Antwerpse bevolking. Ze hopen daar in te slagen tegen december.

Over zijn petitie voor spreekrecht in het Vlaams Parlement heeft van Hees niets meer gehoord. Vorige week liet de juridische dienst van het Parlement verstaan dat de elektronische handtekeningen - goed voor zowat de helft van de 17.000 ondertekenaars van de aanvraag - niet geldig zouden zijn. 'Ach, ergens hoop ik zelfs dat ze onze aanvraag weigeren. Dat zal onze achterban alleen maar meer motiveren om ertegenaan te gaan. Desnoods organiseer ik zelf een spreekbeurt en nodig ik alle parlementsleden daarop uit.'
De Standaard, 24/09/2008


Referendum werken in Kessel eindelijk gerespecteerd

De werken aan het kruispunt van de Nieuwstraat met de Stationssteenweg in Kessel zijn gisteren eindelijk gestart. Daar wordt de proefopstelling afgebroken die vorig jaar massaal is weggestemd in een referendum.

«Een ideale oplossing voor beide partijen kunnen wij nu niet bieden, maar we moeten de uitslag van het referendum respecteren. De aannemer is vandaag gestart aan het kruispunt van de Nieuwstraat met de Stationssteenweg. De aanpassingen in Kessel-Dorp gebeuren door het Vlaamse Gewest. Volgende gemeenteraad wordt het lastenboek van die werken aan de raad voorgelegd. Of die aanpassingswerken nog dit jaar kunnen uitgevoerd worden, daar vrees ik voor. Wellicht zal dit volgend voorjaar zijn», zegt burgemeester Paul Verbeeck (Cd&V).

De bewoners van de Smoutmolendreef, Nieuwstraat en Radiostraat reageren gedeeltelijk positief. «Eindelijk wordt de uitslag van het referendum uitgevoerd. Daarna krijgen we echter weer een lange adempauze. Wij zijn het wachten grondig beu en willen dat de werken in het dorp nog dit jaar worden uitgevoerd. Wij begrijpen ook de bewoners van het dorp die nu weer het drukke verkeer gaan moeten slikken. Alleen een omleidingsweg of tunnel kan de problematiek ten gronde aanpakken», zeggen Mark Bervoets en Jos Rondags van 'Wijk in Nood'.
Het Laatste Nieuws, 23/09/2008
 

Referendum over Grote Markt Lier kost ruim 100.000 euro

De volksraadpleging op zondag 14 december over de heraanleg van de Grote Markt In Lier gaat de stadskas en dus de belastingbetaler maar liefst 109.900 euro kosten. Ter vergelijking: het referendum in Nijlen kostte vorig jaar slechts zo'n 20.000 euro.

Het hoge kostenplaatje kwam maandagavond tijdens de gemeenteraadszitting dankzij onafhankelijk gemeenteraadslid Patrick Tersago aan het licht. Hij meende zelfs dat het referendum 185.000 euro zou kosten, maar dat sprak de stadsontvanger formeel tegen. "Het referendum is zo duur, omdat het schepencollege de bevolking van het plan-Robberecht wil overtuigen via een maquette en een animatiefilm. Eigenlijk is dat een vorm van beïnvloeding van de bevolking zonder dat wij onze tegenargumenten er kunnen in opnemen", stelde Tersago.

"Het klopt dat we de bevolking met meer willen informeren dan alleen maar de verplichte brochure", reageert burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open Vld). "De maquette en de animatiefilm zullen de Grote Markt na de heraanleg tonen. Hoe meer de mensen het plan visueel kunnen voorstellen, hoe beter ze zich een beeld en mening kunnen vormen. Alleen een plan in een brochure blijft maar een abstract gegeven."

Vanderpoorten merkt bovendien op dat alle politieke partijen de kans krijgen om hun tegenargumenten in de brochure te laten opnemen. Die brochure is vanaf midden november bij de stadsdiensten beschikbaar. Daarna wordt ze samen met de oproepingsbrief naar de mensen gestuurd die mogen stemmen: dat zijn alle inwoners vanaf zestien jaar. Kort voor het referendum organiseert het stadsbestuur ook nog een infoavond.
17 september 2008, Gazet van Antwerpen
 

Lijst Dedecker wil referendum over Visserijdok in Oostende

Lijst Dedecker tracht 7.000 handtekeningen te verzamelen om een referendum over het Oostendse Visserijdok af te dwingen. Lijst Dedecker begint op maandag 22 september met het ophalen van handtekeningen om een gemeentelijk referendum te organiseren over het Visserijdok. Dat maakte LDD Oostende gisteren bekend. Er is in de badstad al enkele maanden commotie over de toekomstplannen van het Visserijdok: het stadsbestuur wil het dempen om woningen te bouwen en de haven uit te breiden.

De visserijsector en omwonenden zijn een petitie begonnen tegen die plannen. Plaatselijk LDD-voorzitter Yvan Broux vindt een petitie niet het beste middel. 'We beginnen beter meteen met het verzamelen van handtekeningen op de officiële formulieren om een referendum aan te vragen. Vanaf maandag 22 september tot en met maandag 6 oktober zal een team van meer dan twintig LDD-mensen op pad gaan om de handtekeningen te verzamelen. We hebben 6.912 handtekeningen, of 10procent van de bevolking, nodig om een referendum over het Visserijdok te organiseren.'

De definitieve beslissing over het referendum zal gebeuren in samenspraak met de vzw Oostendse Oosteroever, de organisatie die al maanden protest voert tegen de plannen om het dok te dempen.
De Standaard, 17 september 2008 
 

 

Referendum in Jersey over tijdszone 

De inwoners van het Kanaaleiland Jersey moesten zich deze week in een referendum uitspreken over de tijdszone waarin ze willen leven, de Britse of de Europese. Een meerderheid van 72 procent koos ervoor het Britse uur te blijven volgen. De overschakeling naar de Europese tijd zou positief geweest zijn voor het milieu en het dagelijkse leven van de eilandbewoners, die meer afgestemd zijn op Frankrijk dan op Groot-Brittannië. Maar de business community van Jersey, waar heel wat banken gevestigd zijn, waarschuwde voor de nadelige effecten als men zou afwijken van de Londense tijd. Dat argument heeft blijkbaar de doorslag gegeven.
De Tijd, 18 oktober 2008
 


2000 handtekeningen voor referendum visserijdok Oostende

De tegenstanders van de plannen om een deel van het Visserijdok te dempen, hebben naar eigen zeggen al 2.000 handtekeningen opgehaald voor een referendum over de zaak. De actie startte vorige maand en kreeg openlijk steun van Groen! en Lijst Dedecker (LDD). Die laatste partij ging met militanten de straat op. 'En we zullen de komende maanden nog acties doen op de markt en op evenementen', luidt het bij LDD .
 
De tegenstanders moeten 6.900 handtekeningen van Oostendenaars ouder dan 16 jaar ophalen als ze een referendum willen organiseren. Het stadsbestuur liet al weten dat in dat geval alle namen van de aanvragers moeten gecontroleerd worden. Bij Lijst Dedecker liet men uitschijnen dat het referendum er desnoods maar moet komen na de Vlaamse verkiezingen, als men de nodige 6.900 handtekeningen niet tijdig haalt.
Het Nieuwsblad, 22 oktober 2008