Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen

Onder impuls van Mehr Demokratie komt er in Thüringen een referendum om de referendumswetgeving op gemeentelijk vlak burgervriendelijker te maken. De CDU diende echter een alternatief wetsvoorstel in dat de burgers verplicht hun handtekening op het gemeentehuis af te geven i.p.v. de vrije inzameling op straat. Zo worden referanda de facto bemoeilijkt.
 
In de Duitse deelstaat Thüringen toont de christendemocratische CDU haar ware (= antidemocratische) gelaat. Onder impuls van Mehr Demokratie verzamelde een bondgenootschap van organisaties in de eerste helft van het jaar zo'n 250 000 handtekeningen om met een referendum de referendumswetgeving op gemeentelijk vlak in Thüringen burgervriendelijker te maken (een tactiek die Mehr Demokratie al succesvol in Beieren toepaste en die nu ook in Italië, in Zuid-Tirol, navolging vindt). Dat referendum moet over enkele maanden plaatsvinden, het resultaat is dwingend.

Alleen... de CDU wil van meer burgerinspraak niet weten. Vandaag diende de partij (die in Thüringen een absolute meerderheid heeft) in het Thüringse parlement haar eigen alternatief wetsvoorstel in. Daarin worden weliswaar de drempels voor referenda verlaagd, maar tegelijk wil de CDU de burgers verplichten hun handtekening op het gemeentehuis af te geven. De CDU wil dus de vrije inzameling op straat verbieden, wat referenda de facto een stuk moeilijker maakt. In alle andere Duitse deelstaten is de vrije inzameling toegelaten.

Als de CDU haar wetsontwerp doorzet en als de burgers over enkele maanden het referendum aannemen, ontstaat in Thüringen een juridisch wel heel precaire situatie: dan bestaan er namelijk twee wetten omtrent referenda, die elkaar in belangrijke punten tegenspreken. Mehr Demokratie en de Thüringse oppositiepartijen bestuderen nog of ze de CDU via juridische weg kunnen tegenhouden. Wordt vervolgd.

Geert Van Hout