Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Knipsels november 2008

  • Al 25000 handtekeningen voor Ademloos
  • Californië stemt tegen homohuwelijk
  • Stad Herentals wil niet weten van referendum
  • Lijst Dedecker dreigt met klacht over referendum
  • Groenland kiest autonomie: Driekwart van bewoners spreekt zich uit voor lossere band met Denemarken
 

Al 25000 handtekeningen voor Ademloos

 Actiegroep Ademloos verzamelde al 25.000 handtekeningen voor een referendum over de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Om zo'n volksraadpleging te bekomen moeten 48.000 van de 480.000 Antwerpenaars tekenen. Ademloos zit na twee maanden dus iets voorbij halfweg. Ademloos stelt het tracé van Oosterweel, en dan vooral het Lange Wapperviaduct, in vraag. "Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor een stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne?", luidt de vraag.
De Morgen, 13 november 2008
 


Californië stemt tegen homohuwelijk

De inwoners van de Amerikaanse staat Californië hebben dinsdag in een referendum een verbod op het homohuwelijk goedgekeurd. Het homohuwelijk was nog maar enkele maanden geleden gelegaliseerd en heel wat homoseksuele koppels hadden onmiddellijk van de regeling gebruik gemaakt. De autoriteiten lieten weten dat 52,1 procent van de inwoners gestemd heeft voor een maatregel om het huwelijk te definiëren als een verbond tussen mensen van verschillende geslachten; 47,9 procent van de stemgerechtigden stemden daar tegen. Door die beslissing komen de 18.000 homoseksuele huwelijken die de jongste maanden in Californië werden gesloten in juridische onzekerheid. Eerder woensdag werd al duidelijk dat het homohuwelijk voortaan ook in Florida en Arizona verboden is. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_California_ballot_propositions
De Morgen, 6 november 2008 
  

 

Stad Herentals wil niet weten van referendum

De Herentalse meerderheidspartijen verwierpen met de steun van Groen! dinsdagavond het voorstel van Vlaams Belang en Open Vld om een volksraadpleging over de verdwijnpaal te houden. Het stadsbestuur kiest voor overleg met Mobilithals.

Raf Liedts (Vlaams Belang) en François Vermeulen (Open Vld) pleitten dinsdagavond om de Herentalse bevolking in een referendum te vragen of ze de verdwijnpaal op de Grote Markt al dan niet willen behouden. "Koning wagen staat voor de vrijheid van de mens en die paal past niet in dat plaatje", zeiden ze. "Als de Herentalsenaren de paal weg willen, moet het hele mobiliteitsplan herbeken worden."
Burgemeester Jan Peeters (sp.a) herhaalde de houding die hij maandag tegenover Mobilithals verwoordde. "We kiezen ervoor om een grondig gesprek aan te gaan over de uitvoering van ons mobiliteitsplan."
Coalitiepartner CD&V en oppositiepartij Groen! Open steunden dat standpunt. Lijst Dedecker stemde met de aanvragers van het referendum mee, maar dat was niet voldoende om het door te drukken. Een teleurstelling voor Mobilithals, dat zich nadien afvroeg of het zelf al niet zou starten met het inzamelen van de nodigde handtekeningen voor een referendum.

De Gazet van Antwerpen, 5 november 2008 


 

Lijst Dedecker dreigt met klacht over referendum

Lijst Dedecker wil klacht neerleggen bij de provinciegouverneur tegen de volksraadpleging op 14 december over de heraanleg van de Grote Markt.
«De maquette die door het bestuur werd besteld is nu al te bezichtigen door het publiek en de pers en dit tegen de afspraak in. De maquette zou eerst goedgekeurd worden door het voltallige schepencollege. Dat is niet gebeurd. De maquette zou bovendien onduidelijk weergegeven zijn. De foto's uit de brochure staan al op de website van actiecomité 'zegeensja' terwijl de gemeenteraadsleden en zeker de leden van de oppositie nog niets te zien kregen», zegt raadslid Patrick Tersago (LDD).
«Ook protesteren wij dat de mensen die het plan positief genegen zijn veel vroeger informatie krijgen dan de tegenstanders. Wij tillen zeer zwaar aan deze zaken. Door de burgemeester was volledige neutraliteit gegarandeerd maar we moeten echter vast stellen dat hier echt misbruik wordt gemaakt van functies.»
«Wij zullen evenwel de gepaste maatregelen nemen en zullen deze klachten ook doorsturen naar de provincie.»

Het laatste Nieuws, 4 november 2008Groenland kiest autonomie: Driekwart van bewoners spreekt zich uit voor lossere band met Denemarken

Groenland heeft een cruciale stap gezet richting onafhankelijkheid. In een door Denemarken gesteund referendum hebben de 39.000 kiezers voor ruimere autonomie gekozen in heel wat materies. Zo mogen de Groenlanders voortaan zelf hun delfstoffen beheren en wordt het Kalaallisut de officiële taal.

'Groenland heeft een mandaat gekregen om verder te gaan', zei regeringsleider Hans Enoksen, een voorstander van totale onafhankelijkheid.

Met een verwachte absolute meerderheid hebben de 39.000 stemgerechtigde Groenlanders, afkomstig uit tachtig steden en gemeenten, ja gezegd aan ruimere autonomie. Volgens de officiële resultaten is het autonomievoorstel met 75,5 procent van de stemmen goedgekeurd. Het referendum geldt als een cruciale stap in de richting van onafhankelijkheid. Het arctische Groenland, het grootste eiland ter wereld, ressorteert al bijna driehonderd jaar onder Deens gezag.

De Groenlanders krijgen het laatste woord in dertig beleidsdomeinen. De regering in Nuuk, Godthåb in het Deens, verwerft verregaand zelfbestuur voor politiezaken, de kustwacht en het rechtssysteem. Het Kalaallisut, de taal van de autochtone Inuitbevolking, krijgt de officiële status, ten nadele van het Deens. Ook het grondstoffenbeleid halen de Groenlanders naar zich toe. Hun eiland is rijk aan petroleum, aardgas, goud, diamanten, uranium, zink en lood. Het nieuwe stelsel wordt op 21 juni van kracht, de nationale feestdag.

In de voor drie vierde met ijs bedekte hoofdstad, eigenlijk een groot dorp, brak dinsdagavond nog voor het bekend raken van de uitslagen een volksfeest met vuurwerk uit. "Het was tijd dat we de rechten en vrijheden van onze voorouders terugwonnen", citeert Le Figaro een jubelende oude visser. "Wij waren een vrij en trots volk, maar toen werd ons land gekoloniseerd."

Toch heeft een kwart van de bewoners ook tegen de voorstellen gestemd en sommigen toonden zich dinsdag ontgoocheld. "We hebben de middelen niet om de verantwoordelijkheden te nemen waar Denemarken ons nu mee opzadelt", stelde de voorzitter van de Democratische Partij, Jens Frederiksen. "Het is een illusie te denken dat de rijkdom van de ondergrond, die trouwens nog maar voor een deel bevestigd is, de grondslag zal leggen van een onafhankelijke economie."

De Groenlandse economie loopt nog flink achter op die van moederland Denemarken. Jaarlijks stuurt Kopenhagen omgerekend zo'n 420 miljoen euro naar Nuuk, een derde van het Groenlandse bruto nationaal product. Ook aan de visserij en het toerisme ontleent Groenland inkomsten.

Het grootste heil verwacht het eiland echter van zijn delfstoffen, volgens veel Groenlanders een geluk bij een ongeluk. Door het afsmelten van de ijskap, een gevolg van de opwarming van het klimaat, zullen immers belangrijke nieuwe mijngebieden bloot komen te liggen, zo wordt gehoopt.

Een zichtbaar geëmotioneerde premier Hans Enoksen - "de tranen rollen over mijn wangen" - stelde dat Groenland nu "een mandaat gekregen heeft om verder te gaan". "Met het zelfbestuur zetten we de bakens uit voor de volgende generaties. Zij zullen de taak krijgen ons land naar de onafhankelijkheid te leiden." Enoksen hoopt dat die droom "over niet al te lange tijd" zal uitkomen.

Van de 57.000 Groenlanders zijn 50.000 Inuit, de 7.000 anderen vooral Denen. Ook onder die laatsten heeft een meerderheid zich voor meer autonomie uitgesproken. Tot 1985 maakte Groenland, als deel van Denemarken, deel uit van de Europese Unie. Het verliet die echter om aan de Europese visserijwetten te ontsnappen.

Een oude visser: Het was tijd dat we de rechten en vrijheden van onze voorouders terugwonnen

De Morgen van 27 november 2008.