Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008

SoCiuS wil de komende jaren samen met het werkveld stilstaan bij het belang van het lokale als terrein waarop burgers en groepen van burgers actoren kunnen zijn in een participatieve en/of meer directe democratie. Het traject dat het steunpunt rond lokale burgerparticipatie opzet, en de bijhorende publicatie, worden op 16 december voorgesteld.

Het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Vlaanderen staat voor een rijkdom aan organisaties en praktijken die dikwijls sterk maatschappelijk ingebed zijn tot op het lokale niveau. Verenigingen, vormingsinstellingen, volkshogescholen en bewegingen bereiken vanuit hun educatieve, gemeenschapsvormende, maatschappelijk activerende en culturele functie dag in dag uit talloze burgers. Het behoort tot de roots van het sociaal-cultureel werk om burgerparticipatie te stimuleren en een bijdrage te leveren aan het 'uitbouwen en verfijnen' van een democratische samenleving.
 

 
Traject en publicatie
Als steunpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk wil SoCiuS de komende jaren samen met het werkveld stilstaan bij het belang van het lokale als terrein waarop burgers en groepen van burgers (al dan niet structureel verenigd) actoren kunnen zijn in een participatieve en/of meer directe democratie.

Op 16 december wordt tussen 13.30 u. en 16.30 u. het traject dat SoCiuS rond lokale burgerparticipatie opzet, gelanceerd. Tijdens de bijeenkomst wordt ook de kersverse SoCiuS-publicatie 'Het burger-ei. Perspectieven op lokale burgerparticpatie' voorgesteld.

Programma

13.30 u.: Onthaal
14 u.: Voorstelling van de kersverse SoCiuS-publicatie 'Het burger-ei. Perspectieven op lokale burgerparticpatie'
14.45u.: Liesbeth De Winter (FOV), Michèle Jacobs (Samenlevingsopbouw Vlaanderen), Jolijn Van Eenoo (FMV) en Wim Van Roy (De Wakkere Burger) lichten toe wat hun visie is op lokale burgerparticipatie aan de hand van de bijdrage die ze schreven voor 'Het burger-ei'.
16.15 u.: Toelichting traject lokale burgerparticipatie en uitnodiging deelname
16.30 u.: Receptie

Inschrijven
De deelname aan de bijeenkomst is gratis.  Inschrijven kan tot 10 december e.k. via het formulier in de rechterkolom. Je ontvangt meer informatie over de locatie samen met de bevestiging van je inschrijving.

Locatie
Amazone, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel (Amazone is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer - dichtbij metrohaltes 'Madou' en 'Kruidtuin').

Gelieve bijzondere maatregelen in verband met toegankelijkheid aan de organisatoren mee te delen bij je inschrijving.