Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

politiek beu

De meeste mensen zijn de politiek beu. Ze voelen aan dat ze helemaal niets te zeggen hebben en ze voelen zich de speelbal van de poliltiek. Ze haken af en ontwikkelen een antipolitieke houding.

Dit is natuurlijk zeer jammer want zo kunnen er geen optimale oplossingen voor maatschappelijke vragen ontwikkeld worden. Zo blijven de politici over alles en nog wat voor de burger beslissen. Daarom dat de burger op elk ogenblik over elk onderwerp rechtstreeks zelf moet kunnen beslissen. Dat kan met het Bindend Referendum op Volksinitiatief (directe democratie) dat de leden van de VZW  Democratie.Nu voorstellen.

In een Belgische directe democratie zou de helft van de belastingen niet meer nodig zijn omdat de burger de verspilling en de onnodige "diensten" wegstemmen in  referenda. Goed bestuur kan alleen via referenda gehaald worden want politici hebben geen belang bij goed bestuur. Partijen zijn zeker van hun macht om het even wat er gebeurt en welke maatregelen zij nemen. In een directe democratie wordt de winst nog groter want ongewenste maatregelen worden weggestemd en goede maatregelen kunnen voorgesteld worden en ook gerealiseerd.


Wat kunt u doen?