Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Knipsels maart 2009

 • Actie voor referendum over Tieltse Markt
 • Ademloos wil referendum in Zwijndrecht
 • Vlamingen willen EU-gezicht
 • Groen licht voor referendum
 • De vzw Ademloos verzamelde al bijna 60.000 handtekeningen
 • Een snelle beslissing én een referendum over Oosterweel
 • Turnhout : Buurtwerking ijvert voor referendum
 • Geen referendum over heraanleg Markt
 • Vertrouwen in Belgische politiek historisch laag
 • Nog 500 handtekeningen nodig voor referendum
 • Handtekening voor referendum in Herentals bij de bakker
 • 'Het stadsbestuur is geen bezettingsmacht, hè'
 • Janssens: 'Referendum over Oosterweel in september of oktober'
 • "Iedereen mag van mij referendum organiseren''
 • Actiegroepen protesteren via e-mail tegen Lange Wapper
 • Zestig procent Antwerpenaren kiest vóór Lange Wapper
 • Ademloos dreigt referendum op te blazen
 • Actiegroepen Ademloos en StRaten-generaal dreigen referendum over Oosterweelverbinding op te blazen

Actie voor referendum over Tieltse Markt

De actiegroep 't Is Spel op de Markt wil met 3.000 handtekeningen een referendum afdwingen. 'Als het stadsbestuur niet wil antwoorden, dan moet de bevolking zich uitspreken'

Sinds de opening van de heraangelegde Markt blijft Tielt verdeeld in twee kampen. De enen, waaronder vooral handelaars gesteund door Unizo, willen de huidige toestand behouden. Het andere kamp blijft strijden om het autoverkeer tussen de Brugge- en de Nieuwstraat van de Markt te bannen.

Op zaterdag 8 november vorig jaar organiseerde de actiegroep 'tIs Spel op de Markt al een ludieke picknick onder de Halletoren om die laatste eis kracht bij de zetten. Ze kreeg gehoor bij een 200-tal geestesgenoten, waaronder de jeugdafdelingen van natuurvereniging De Torenvalk maar ook van delegaties van SP.A en Jong CD&V.

Veel haalde het niet uit, betreurt woordvoerder Yannick Demey. 'Op al onze vragen kregen we tot op vandaag geen duidelijke antwoorden van het stadsbestuur. We worden volledig in het ongewisse gelaten en hebben de indruk dat het stadsbestuur geen beslissing kan of wil nemen en de huidige onveilige situatie dan maar laat aanslepen. En dat voedt net nog meer de polarisatie tussen voor- en tegenstanders. Daarom zien we ons genoodzaakt om opnieuw in actie te komen. Als het stadsbestuur zelf geen beslissing kan of wil nemen, dan moeten de inwoners maar zelf hun mening kenbaar maken', vindt Demey.

Tientallen vrijwilligers proberen intussen gestart de vereiste 3.000 handtekeningen te verzamelen, die het stadsbestuur moeten aanzetten om een referendum te organiseren rond de vraag 'Wilt u de Markt autovrij tussen de Bruggestraat en de Nieuwstraat?' Eerder stelde ook SP.A in de gemeenteraad al voor om dergelijk referendum te houden, maar dat botste op een njet van de CD&V/N-VA-meerderheid die daarbij gesteund werd door Open VLD.

Schepen van Verkeer en Mobiliteit Els De Rammelaere (N-VA) deed het voorstel van de socialisten toen af als 'populistisch en niet zinvol' omdat de verkeerssituatie op de Markt niet los kan worden gekoppeld van de hele mobiliteit in het stadscentrum.

Ook nu zegt zij het initiatief van 'tIs Spel op de Markt te betreuren. 'Ik kan wel ergens begrip opbrengen voor het standpunt van de groep, maar dergelijke actie zal automatisch een reactie van het andere kamp uitlokken. Bovendien zet het de serene onderhandelingen die het stadsbestuur met de vervoersmaatschappij De Lijn momenteel voert, onder druk', besluit De Rammelaere.

Meer info via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tielt.bruist.be

Bron: De Standaard, 4 maart 2009

 

Ademloos wil referendum in Zwijndrecht

Wim Van Hees gaat de Zwijndrechtse burgemeester Willy Minnebo (Groen!) vragen om zelf een volksraadpleging over de Oosterweelverbinding te organiseren. Van Hees wijst erop dat ook zijn gemeente hinder zal ondervinden van het tracé.

Willy Minnebo (Groen!) reageert koeltjes. "Wie dat wil, mag handtekeningen verzamelen voor een volksraadpleging. Als ze er 2.000 hebben, zal ik de democratie zijn werk laten doen. Zelf ben ik alvast niet van plan om het initiatief te nemen."

Volgens Willy Minnebo is het te laat om nog in te grijpen en zal het voorgestelde tracé van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) het wellicht halen. "Bovendien is dat voor Zwijndrecht geen nadelige keuze. Het probleem van dit tracé ligt in Deurne, maar daarover kunnen onze inwoners zich niet uitspreken omdat die plek in Antwerpen ligt."

Als Ademloos een volksraadpleging wil in Zwijndrecht, zal het dus zelf voldoende handtekeningen moeten ronselen. Of dat zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Ondertussen blijft het ook onduidelijk of en wanneer de Antwerpenaars zich in een volksraadpleging mogen uitspreken. Ademloos zegt al 55.000 handtekeningen te hebben.

Bron: Gazet Van Antwerpen, 4 maart 2009

 

Vlamingen willen EU-gezicht

Er is nood aan meer Europa, vinden we. Maar we zijn minder uitgesproken positief dan in het verleden. Er is vooral vraag naar een gezicht dat Europa herkenbaar maakt: 'een president die echt iets te zeggen heeft'.

We vinden Europa al te groot

Na de referendums in Frankrijk, Nederland en Ierland, waarin de Europese grondwet en het Verdrag van Lissabon werden afgewezen, is vaak gezegd dat de burgers Europa niet meer lusten. Maar peilingen die zelfs enkele dagen na die referendums werden gehouden, wezen dat niet uit. Integendeel zelfs. Telkens bleek dat de meeste burgers, ook in de betrokken landen, achter het Europese project bleven staan en op sommige terreinen meer Europa bleven vragen.

Ook de internetpeiling in Vlaanderen die De Standaard liet uitvoeren, leert dat het positieve oordeel over Europa standhoudt, maar zonder overschot.

Meer dan de helft (52,8 %) van de ondervraagden - met de grootste groep bij de min-dertigers - zegt het 'helemaal eens' of 'eerder eens' te zijn met de algemene stelling dat 'de Europese Unie meer bevoegdheden moet krijgen'. Maar dat is een 'kritische' meerderheid: 'eerder oneens' en 'helemaal oneens' halen samen een derde. Als dat gepreciseerd wordt naar bijvoorbeeld 'meer aandacht naar sociaal beleid in de Europese Unie' is de meerderheid van voorstanders wel groot: 77,8%.

De conclusie zou dan kunnen zijn dat de Vlaming in het algemeen achter de Europese Unie staat, maar niet meer voor om het even wat. Zo blijkt dat de stelling 'de Europese Unie heeft vooral positieve gevolgen voor haar inwoners' maar zeer matig onderschreven wordt. Amper 51,2% van de ondervraagden staat aan de positieve kant van de antwoordmogelijkheden. Maar niet eens een op de tien is het 'helemaal eens'. De peiling lijkt aan te geven dat de publieke opinie aan het kantelen is. In heel Europa wordt erkend dat de uitbreiding het scharniermoment was voor de afkalving van de steun aan het Europese project. Ook in Vlaanderen is iets meer dan de helft van de burgers overtuigd of 'eerder' overtuigd dat de Unie 'al te groot is geworden' (52,4%).

Nog opmerkelijker: volgens de peiling is twee derde van de Vlamingen tegen een mogelijk lidmaatschap van Turkije. Amper een kwart is voor, hoewel België de toetreding officieel verdedigt.

Een uitschieter bij de analyse van de resultaten is de roep naar 'een gezicht, een president die echt iets te zeggen heeft'. Bijna twee derde (60,2 %) staat daar positief tegenover. Het is overigens een van de duidelijkste vragen van de jongste jaren: 'Europa moet een gezicht krijgen'. Maar dan komt het weer. Europa heeft nu meerdere gezichten (Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, José Manuel Barroso of Javier Solana), maar wie moet er verdwijnen?

Dat wordt het grote probleem met de ene 'president' die in het Verdrag van Lissabon staat en in de plaats komt van het zesmaandelijks afwisselende EU-voorzitterschap van de Europese Raad. Dat zou het gezicht van Europa moeten worden. Maar omdat de concurrentie groot is, kreeg 'de president' maar vage en beperkte bevoegdheden. Volgens sommigen wordt het 'een keizer zonder kleren'. Hij moet de bijeenkomsten van de staatshoofden en regeringsleiders voorbereiden en leiden. Maar zij kunnen geen echte beslissingen nemen, alleen 'politieke impulsen' geven. De ministerraad en het Parlement beslissen.

Jean-Luc Dehaene en Guy Verhofstadt zijn voor de Vlamingen het meest genoemd als geschikte kandidaten. Meer dan een kwart wil er geen uit het lijstje.

Nog opmerkelijker: volgens de peiling is twee derde van de Vlamingen tegen een mogelijk lidmaatschap van Turkije. Amper een kwart is voor, hoewel België de toetreding officieel verdedigt.

Bron: De Standaard, 9 maart 2009
 

 

Groen licht voor referendum

Het forum Poperinge Ondersteboven heeft de drieduizend handtekeningen binnen. Niks staat een referendum over de heraanleg van de Grote Markt nu nog in de weg.

Amper twee weken hebben de 43 leden van het forum nodig gehad om drieduizend Poperingenaars te overtuigen van de nood aan een volksraadpleging. Het werden er zelfs een pak meer. Woensdagavond werden er 3.500 geteld, maar op dat moment waren nog heel wat formulieren onderweg. "Vrijdag (vandaag, nvdr) zitten we samen met het schepencollege voor de voorstelling van de plannen. Gezien we ondertussen wel weten wat die inhouden, stellen we voor onmiddellijk tot de orde van de dag over te gaan, namelijk de praktische organisatie van een volksraadpleging. De volgende stappen die nog moeten genomen worden, zijn de controle van de handtekeningen, de agendering op de gemeenteraad en de uitgave van een infobrochure. Als de stad het laat vooruit gaan, moet zondag 26 april een haalbare datum zijn. En als dat niet lukt, 14 juni", zegt Johan Lefever van Poperinge Ondersteboven.

De bevolking krijgt drie vragen voorgeschoteld: 1. Moet de Grote Markt worden gemoderniseerd? 2. Moet de parking van de Grote Markt ondergronds worden aangelegd? 3. Moet het betalend parkeren worden ingevoerd? Deelnemen kan vanaf 16 jaar en is niet verplicht. Het resultaat is niet bindend, maar een verpletterende uitslag kan de stad moeilijk negeren. Burgemeester Christof Dejaegher reageert niet verrast op het gemak waarmee de handtekeningen verzameld werden. "Het is een ingrijpend project, zeker voor Poperinge, waar de voorbije jaren weinig veranderd is. Het dossier heeft een levendig debat op gang gebracht en daar ben ik wel tevreden mee. We zijn dan ook van plan constructief mee te werken, maar die data zijn niet haalbaar. In verkiezingstijd mag je niet aan een referendum werken", reageert Dejaegher.

Vreest de Poperingse burgemeester dan niet dat zijn droomproject nu zal gekelderd worden door dit referendum? "Ik blijf geloven dat dit een meerwaarde is voor Poperinge en hoop daar alle inwoners van te overtuigen, wat vrij goed lijkt te lukken. Al maken sommige mensen het ons niet makkelijk. De onwaarheden die in dit dossier verspreid worden, grenzen aan het ondenkbare", besluit Dejaegher.

Bron: Het Laatste Nieuws, 13 maart 2009

 

De vzw Ademloos verzamelde al bijna 60.000 handtekeningen 

De vzw Ademloos, die in Antwerpen een referendum wil organiseren over de Oosterweelverbinding, heeft nu bijna 60.000 handtekeningen verzameld
 
"Wij zijn bereid die in te dienen als we met het stadsbestuur een akkoord kunnen bereiken over de organisatie van de volksraadpleging en over de formulering van de vraag", zegt voorzitter Wim van Hees.

De nogal complexe vraag die Ademloos wilde stellen, is inmiddels vereenvoudigd: "Vindt u dat het stadsbestuur een gunstig advies moet geven voor de constructie van het Lange Wapperviaduct (waardoor het zware vrachtverkeer binnen de stad blijft rijden?)"
 
"Een volksraadpleging blijft onze optie, ook na een beslissing van de Vlaamse regering en ook na de verkiezingen. We denken aan de tweede helft van oktober. Tenzij het BAM-tracé wordt geschrapt, dan gaan onze handtekeningen de prullenmand in", aldus Van Hees.
 
Bron: Gazet Van Antwerpen, 13 maart 2009

 

Een snelle beslissing én een referendum over Oosterweel

Roland Duchâtelet, voorzitter Vivant en senator voor Open Vld, vindt elke dag uitstel veel te duur.

'300 miljoen, maar nog niks te zien', kopten we gisteren. De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) gaf al bakken geld aan studiewerk allerhande, maar over een tracé voor de Antwerpse Oosterweelverbinding is nog altijd geen uitsluitsel. Roland Duchâtelet wil snel gaan, want tijd kost geld, heel veel geld. En de grote verdediger van het referendum wil ook dat de voorgestelde volksraadpleging er nog komt, tezamen met de regionale en Europese verkiezingen.

Politici hebben weinig tijd. Het is ook niet evident om een studie van 400 bladzijden te lezen en terwijl de camera's draaien wachtend op een reactie van de politieke decisionmakers. Begrijpelijk dat ze zeggen: "geef ons wat tijd".

Maar het is wel zo: in het dossier van de Oosterweelverbinding is elke dag uitstel een vreselijk dure dag. Een dag vol fileleed met een weerslag op onze levenskwaliteit en de economie omwille van de verloren uren. Daarnaast heeft elke verloren dag ook een grote ecologische kost. Het is hoog tijd om het brandstofverbruik en het fijn stof ten gevolge van de files te reduceren. Op dat vlak is de ARUP-studie heel duidelijk: alle bestudeerde alternatieven zorgen voor minder files en minder fijn stof.

Gevolgen van tolheffing
 
Door de economische crisis is er echter een factor bijgekomen: Oosterweel is een schoolvoorbeeld van een project dat de regering in tijden van economische teruggang onmiddellijk moet starten. Het project is dan ook klaar, dus druk a.u.b. op die startknop! Nieuwe dossiers van openbare werken die men zou starten om de economische teruggang te bestrijden, nemen immers jaren van voorbereiding in beslag en kunnen dan pas na jaren echt opgestart worden. Alleen, dan is de crisis voorbij en hoeft het niet meer. Het Oosterweelproject is bovendien een grootschalig project. Het zorgt onmiddellijk voor duizenden arbeidsplaatsen. Staat daar dan niemand bij stil?

Welk alternatief gekozen wordt, is minder belangrijk. Alle alternatieven zorgen voor een betere mobiliteit, minder fijn stof, en kosten min of meer 3 miljard euro. Het alternatief met de tunnel in plaats van de brug is erg vergelijkbaar, behalve dan dat het duurder is.

Voor de optie van stRaten-generaal worden verschillende hypotheses van tolheffing bestudeerd, voor het BAM-tracé niet. Dat is spijtig omdat tolheffing grote gevolgen heeft voor de trafiek en de financiële resultaten van de exploitant. De studie had dus zowel de BAM-optie als de stRaten-generaaloptie moeten berekenen met dezelfde veronderstellingen van tolheffing. Dan zou duidelijker blijken dat er weinig verschil is, behalve dat de BAM 300 miljoen euro minder kost en direct kan starten.

De studie over de tolheffing leert vooral dat je ofwel tol moet vragen in zowel de Kennedytunnel als op de Oosterweelverbinding, ofwel helemaal géén tol moet vragen. De eerste is wellicht de juiste oplossing, niet enkel omwille van de financiering van het project maar ook omdat een gratis Oosterweelverbinding het gebruik van de Liefkenshoektunnel te fel zou doen verminderen. Kiest men ervoor géén tol te heffen, ook omdat een tolheffing op een stadsring uitzonderlijk is, dan zou men ook de tol van de Liefkenshoektunnel moeten verminderen. Dat betekent dan weer concreet dat de overheid een deel daarvan op zich zou moeten nemen. Eén ding: daar is vandaag geen financiële ruimte voor, vrees ik.

Een andere fout in de studie is dat men de BAM-optie, waarbij het verbod geldt dat vrachtwagens door de Kennedytunnel rijden, vergelijkt met de stRaten-generaalversie waar dat verbod niet geldt. Ook op dit vlak had men beide varianten in de twee gevallen moeten vergelijken om verwarrende conclusies te voorkomen.

Kiezen voor het BAM-tracé

En wat dan met het referendum over de Oosterweelverbinding? Dat zou er best zo snel mogelijk komen en dit tegelijk met de Vlaamse en Europese verkiezingen van 7 juni aanstaande. Net zoals dat in de VS gebruikelijk is, zouden we niet alleen onze politieke vertegenwoordigers kunnen kiezen maar ons tegelijk ook uitspreken over dit (en andere) projecten die van essentieel belang zijn. Aangezien het Gemeentedecreet dat momenteel niet toelaat, kan het best zo snel mogelijk aangepast worden.

Voor welke variant ik ga kiezen bij het referendum? Voor de BAM-variant. Niet enkel omdat ze minder kost en direct kan starten, maar omdat de stRaten-generaaloptie niet goed in elkaar zit. In mijn ogen is het veeleer een kromme verbinding tussen de weg naar Breda en die naar Gent, veeleer dan een ring rond de stad. Dat heeft tot gevolg dat voor wie van Hasselt naar Gent moet (of omgekeerd), de weg van de stRaten-generaal 4 km langer is dan via de Kennedytunnel. Gevolg? De weggebruikers zullen bijgevolg verder door de Kennedytunnel blijven gaan. In de BAM-versie is omrijden langs Noord of Zuid even lang.

Als ik alle factoren tegen mekaar afweeg, en rekening houd met het feit dat we met de bouw van het BAM-tracé snel zouden kunnen starten, vind ik dat het beste scenario voor de ontwarring van de Antwerpse verkeersknoop én een duw in de rug van de Vlaamse economie.
 
Bron: De Morgen, 11 maart 2009

Turnhout : Buurtwerking ijvert voor referendum

Buurtwerking De Gulden Vellekens wil eerst en vooral de Noordboulevard op de agenda van de gemeenteraad van 4 mei krijgen. "Zo hopen wij de Noordboulevard te stoppen. Die weg gaat een enorme impact hebben op de leefbaarheid binnen onze buurt", vertelt Jean-Pierre Maes van De Gulden Vellekens. "Een paar maanden geleden waren er nog andere opties, zoals een weg aan de andere kant van het kanaal. Maar daar wordt niet meer over gesproken. Daarnaast vragen wij ons af of de boulevard eigenlijk wel nodig is."

Om het punt op de gemeenteraadsagenda te krijgen, heeft de buurt vierhonderd handtekeningen nodig van Turnhoutenaars van minstens zestien jaar. "Dat is een haalbare kaart. In onze buurt zijn 730 bussen. En in bijna elk huis wonen wel meerdere zestienplussers."

Als dat lukt, wil de buurt nog verder gaan door een referendum op te starten om het hele mobiliteitsplan te herzien. De buurtwerking roept daarom alle Turnhoutse buurten op om de mobiliteitsproblemen in hun wijk op te lijsten. "De oproep is bedoeld om af te gaan van het idee dat alleen jouw straat telt. Wij zijn niet de enige buurt die vragen heeft bij de mobiliteit. We willen alle problemen in kaart brengen en er een nota van maken. Op basis van die nota laten we dan een referendum houden voor de herziening van het mobiliteitsplan", zegt Maes.

Om een referendum af te dwingen, zijn er wel vierduizend handtekeningen nodig. "Het is afwachten hoe de buurten gaan reageren. Ik heb al een e-mail rondgestuurd en een oproep gedaan op de buurtraad. Daar hebben al een paar mensen laten verstaan dat ze mee handtekeningen willen verzamelen. Het enige dat we vragen, is een beetje solidariteit."

Bron: Gazet Van Antwerpen, 18 maart 2009

Geen referendum over heraanleg Markt

Er komt geen volksraadpleging over de fel gecontesteerde plannen voor de herinrichting van het marktplein in Ingelmunster. Na een onderhoud van de handelaars, die met een petitieactie startten, met de burgemeester en enkele schepenen trok De Brug haar voorstel voor een referendum in.

'Een referendum over de nieuwe brug heeft evenmin zin, aangezien het Vlaamse Gewest al een beslissing nam' Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester Ingelmunster.

Hét gespreksonderwerp van de jongste maanden in Ingelmunster -de plannen voor de herinrichting van het centrum- domineerde ook de gemeenteraadszitting van dinsdagavond. Maar de verwachte stormloop van ontevreden handelaars, die intussen met een petitie meer dan 4.000handtekeningen verzamelden tegen het wegvallen van de parkeerplaatsen op het marktplein, bleef uit en de discussie verliep uiteindelijk vrij sereen.

Oppositiefractie De Brug had aangekondigd een volksraadpleging te vragen over de dorpskernvernieuwing, maar in extremis trok fractieleider Kurt Windels dat voorstel in. Hij deed dat nadat burgemeester Jean-Pierre De Clercq (CD&V) verslag uitbracht van een onderhoud zaterdag jongstleden van een delegatie van de actiegroep 'Leefbaar Ingelmunster' met de burgemeester en enkele schepenen.

'Op die bijeenkomst hebben de handelaars nogmaals hun wens voor het behoud van een aantal parkeerplaatsen op het marktplein herhaald', vertelde De Clercq. 'Daarbij werd duidelijk dat zij voorstander zijn van het kortparkeren in het centrum en dat zij willen helpen nadenken over de begrenzing, de duur en het tijdstip van dat kortparkeren.'

'Zij distantiëren zich van een politieke benadering van het probleem en willen een oplossing op basis van overleg over de voorstellen die worden ingediend en verder bestudeerd zullen worden. Zij zien geen heil in een volksraadpleging waarbij alleen met ja of neen kan worden geantwoord', aldus nog De Clercq, die beloofde om de handelaars verder nauw te betrekken bij de plannen waarover uiteindelijk voor of na de zomervakantie een definitieve beslissing moet vallen.

Namens de CD&V-fractie voegde Jan Defreyne er nog aan toe dat de plannen nog maar in een ontwerpfase zitten en dat er nog niets definitief is beslist over de indeling van het marktplein. Ook hij benadrukte de intentie om langparkeerders te weren maar voldoende kortparkeerplaatsen te behouden op de Markt, zodat de handelaars en vrije beroepen geen nadeel ondervinden van de verfraaiing van het dorpscentrum. Daarbij zal er wellicht niet betaald moeten worden en zal de duur van het parkeren maximaal negentig minuten bedragen.

De actiegroep blijft intussen wel ijveren voor het behoud van zestig parkeerplaatsen op de Markt, maar burgemeester De Clercq wil zich niet vastpinnen op een precies cijfer.

De Brug stelde daarop voor om 'in het najaar' een referendum te houden over de bouw van de nieuwe centrale brug over het kanaal tussen de stationsbuurt en het dorpscentrum. Zoals bekend blijft De Brug gewonnen voor een platte ophaalbrug. Maar volgens de burgemeester heeft het totaal geen zin om daar een volksraadpleging rond te organiseren, omdat Waterwegen en Zeekanaal al principieel besliste om een vaste (hoge) brug te bouwen.

'Een referendum over dit punt zal geen aarde aan de dijk brengen, aangezien het geen gemeentelijke materie is maar de verantwoordelijkheid bij het Vlaamse Gewest ligt', aldus De Clercq, waarop het voorstel van De Brug werd weggestemd.

Vindt u dat er een referendum moet komen over de heraanleg van de Markt in Ingelmunster? Reageer op www.nieuwsblad.be/ingelmunster

Heel wat gemeentebesturen willen komaf maken met de huidige inrichting van hun marktpleinen, die nu vaak niet meer zijn dan troosteloze parkeerterreinen. Maar wie aan het hart van een dorp, gemeente of stad raakt, raakt ook aan de ziel van de bewoners en van de handelaars in het bijzonder.

De recente discussies in onder meer Poperinge (waar een referendum over de heraanleg van de Markt plaatsvindt) en Tielt (waar de kans groot is dat ook daar een volksraadpleging komt, nu de groep 'tIs Spel op de Markt de nodige 3.000 handtekeningen aan het verzamelen is) zijn daar het bewijs van. En ook in Ingelmunster wilde oppositiefractie De Brug aanvankelijk een volksraadpleging doen volgen op de petitie van de actiegroep 'Leefbaar Ingelmunster' uit protest tegen het wegvallen van parkeermogelijkheden op het marktplein.

Referenda mogen echter geen modetrend worden. Als politici dergelijk voorstel lanceren, zou je toch mogen verwachten dat zij er eerst de bestaande wetgeving op nakeken. In Ingelmunster is dat duidelijk niet gebeurd. Anders had De Brug moeten weten dat je geen volksraadplegingen kan organiseren in een periode van veertig dagen voor verkiezingen en die al zeker niet kan laten samenvallen met Vlaamse en Europese verkiezingen.

Blijft een feit dat de handelaars wel een punt hebben als zij protesteren tegen de verdwijning van alle parkeerplaatsen op de Markt, die ook een hypotheek op de komende generaties dreigt te leggen. Ingelmunster is nu eenmaal geen shoppingcentrum als Roeselare of Kortrijk. De handelaars moeten het er hebben van klanten die met de auto naar hun zaak komen. Een mooier dorpscentrum mag niet ten koste gaan van de commerciële aantrekkingskracht.

CD&V, dat de jongste weken misschien te nadrukkelijk als spreekbuis van het schepencollege optrad, pakt graag uit met de lange lijst informatievergaderingen, maar veel inwoners hebben het gevoel dat niet echt naar hun verzuchtingen wordt geluisterd.

Bron: Het Nieuwsblad, 19 maart 2009

Vertrouwen in Belgische politiek historisch laag

In twee jaar tijd is het vertrouwen van de Belgen in de politiek naar een dieptepunt gezakt. De constante crisis sinds de verkiezingen van juni 2007 geeft een knak aan het vertrouwen in het Belgisch parlement, de politici en de politieke partijen. De tevredenheid over de regering was nooit zo laag als nu.

Dat blijkt allemaal uit cijfers van het European Social Survey (ESS), dat eind 2008 en begin 2009 meer dan 1.700 Belgen in zogenaamde face to face-interviews ondervroeg. Die representatieve database heeft Dirk Heerwegh, docent aan de KU Leuven en nationaal coördinator voor ESS in België, ondertussen bijna volledig verwerkt. De Morgen kon zijn conclusies inkijken, en daaruit blijkt dat het vertrouwen in de Belgische politiek de afgelopen twee jaar stevig achteruit is geboerd. Dat waren, allicht niet toevallig, twee jaren van ellenlange coalitieonderhandelingen, eindeloze patstellingen en een nauwelijks functionerende federale regering.

Het ESS vraagt de mensen om hun vertrouwen in de instellingen een score tussen 0 (geen) en 10 (veel) te geven. In vergelijking met 2006 is het vertrouwen zowel voor politici (gemiddeld van 4,36 naar 4,06) als voor politieke partijen (gemiddeld van 4,36 naar 4,01) significant gezakt. Dat zijn de slechtste cijfers sinds 2002, toen het ESS zijn tweejaarlijkse bevraging voor het eerst organiseerde. Bovendien scoort België in die categorieën sowieso al behoorlijk pover. Ook het Belgische parlement (gemiddeld van 5,00 naar 4,59) zit op het laagste niveau sinds 2002.

Nochtans zitten de Belgen niet met een totale vertrouwenscrisis: de niet-politieke en de supranationale instellingen krijgen immers geen klappen. Het vertrouwen in zowel het Belgische gerecht als de politie gaat er sinds 2002 tijdens elke bevraging, en ook deze keer, gestaag op vooruit. Het vertrouwen in de politie is trouwens het hoogste van allemaal (gemiddeld 6,01). Ook het Europees Parlement en de Verenigde Naties gaan er langzaam op vooruit in het onderzoek, zij het dat die evolutie niet significant is.

Het ESS peilde ook naar de tevredenheid over een aantal evoluties. Daarin zitten drie significante evoluties: de tevredenheid over de werking van de democratie gaat erop achteruit (van 5,49 naar 5,19), net als die over de Belgische regering (van 5,04 naar 3,93) en over de economische situatie (van 5,45 naar 4,32).

Bron: De Morgen, 20 maart 2009.

Nog 500 handtekeningen nodig voor referendum

In totaal 2.500 inwoners van Herentals plaatsten hun handtekening om een referendum te organiseren over de verdwijnpaal op de Grote Markt. Om daadwerkelijk een referendum te kunnen afdwingen, hebben initiatiefnemers Open Vld, Vlaams Belang en Mobilithals 3.000 handtekeningen nodig. De laatste vijfhonderd mensen willen ze over de streep trekken met een actie bij de lokale bakkers.

«Met onze bakkersactie zetten we de laatste spurt in naar de kaap van de 3.000», klinkt het bij de initiatiefnemers. «We gaan zondag langs bij alle Herentalse bakkers om de laatste handtekeningen te verzamelen. We stonden al meermaals op de markt, maar troffen daar telkens hetzelfde publiek aan. Door post te vatten bij bakkers willen we een publiek bereiken dat nog geen handtekening heeft gezet.»

Bron: Het Laatste Nieuws, 20 maart 2009.

Handtekening voor referendum in Herentals bij de bakker

Herentals - 'Als het van Open VLD Herentals afhangt wordt de volksraadpleging over de verdwijnpaal gecombineerd met de verkiezingen in juni', dat zegt Philippe Cuylaerts, lokaal politiek secretaris.

Leden van Open VLD, de actiegroep Mobilitals en Vlaams Belang stonden vanochtend aan de deur van een zestal bakkers. Passerende klanten werden verzocht om hun handtekening te plaatsen onder de aanvraag voor een volksraadpleging.

'We zitten nu echt in de laatste rechte lijn', zegt Philippe Cuylaerts. 'De 3.000 vereiste handtekeningen gaan we zeker halen. We denken nu al volop aan een datum. De dag waarop we naar de stembus trekken voor de Vlaamse en Europese verkiezingen lijkt ons meer dan geschikt. Als we dit combineren worden kosten gespaard. We hebben een en ander nagegaan bij juristen binnen de partij. Wettelijk kan het om beide zaken op één dag te organiseren.'
De deelname aan het referendum is niet verplicht.

'Het stadsbestuur is geen bezettingsmacht, hè'

De toekomst van Antwerpen begint op straat. Knack bracht drie prominente koppen van de Antwerpse bewoners- en actiegroepen samen op het kabinet van schepen van Stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout. Wat volgde, was een heftig debat. 'Laat mij uitspreken! Dat is ook een vorm van inspraak.'

U was heel kwaad toen Patrick Janssens een paar weken geleden de vraag van het referendum wou veranderen. 'Hij kaapt de volksraadpleging', zei u toen.

LUDO VAN CAMPENHOUT: Ik vind de nieuwe vraag van Patrick Janssens verstandig. Veel vollediger dan de uwe.

WIM VAN HEES: (gooit de handen in de lucht) Ludo, plaats u nu eens één keer niet in de schoenen van Janssens. Maar wel in die van de mensen die in weer en wind handtekeningen verzameld hebben. Het college heeft ons tien maanden lang genegeerd en gekleineerd. Wat ik allemaal niet heb moeten horen... 'Ademloos was radeloos', 'Ademloos was zich aan het vertillen'...

Nu goed, daar moet je tegen kunnen. Maar als ze dan eindelijk ontdekken dat er een referendum op komst is, zouden wij moeten zeggen: 'Neem alles maar over, verander gerust de vraag'. Die 60.000 mensen hebben ook niet voor hun vraag getekend, maar voor de onze. De waarheid is: het Antwerpse stadbestuur is gewoon nalatig geweest in dit dossier. Ze hebben hun burgers niet verdedigd, wel integendeel. Ik hoop echt dat dat zal veranderen nu het resultaat van het onafhankelijk onderzoek bekend is.

VAN CAMPENHOUT: Het vorige stadsbestuur onder Leona Detiège (SP.A) had te weinig interesse in het dossier, dat klopt. Maar toen er vragen rezen over de Lange Wapper hebben wij een tweede studie laten bestellen. Daaruit bleek dat de tunnel niet haalbaar was.

VAN HEES: De Horvathstudie! Een vodje papier van 30 bladzijden. Niemand heeft dat ooit gezien, laat staan gelezen. Excuseer Ludo, dat was niet meer dan een schaamlapje om toch maar te kunnen zeggen: 'We hebben íéts gedaan.'

VAN CAMPENHOUT: Wat moesten we doen? Nog eens een studie bestellen? Op een bepaald moment moeten er ook beslissingen genomen worden.

VOLCKERYCK: Daar ben ik het mee eens. Niet alleen de bewoners zijn ontevreden over Oosterweel, ook het sociale middenveld. We zitten in een van de grootste crisissen ooit, en iedereen blijft maar leuteren over wat het beste is: een tunnel of een brug. Erst das Fressen, dann die Moral, zoals Bertolt Brecht zei.

BEA HANSSEN: Die uitspraak ging over sociale onrechtvaardigheid. Niet over het feit dat de economie altijd moet primeren op milieuoverwegingen. Jij verdraait zelfs Brecht, Nico.

VAN HEES: De tussenkomst van de sociale partners vond ik bijzonder teleurstellend. Geen enkele keer heb ik ze in dit debat gehoord, hoe hard ik ook gepusht heb. En nu zijn ze daar plots. 'Het moet vooruitgaan.'

Een uitspraak die dan nog is ingegeven door de angst van de dag. Een paar maanden geleden heette die angst 'de files', nu 'de crisis'. Iedereen is het erover eens dat het vooruit moet gaan. Alleen: wel op de juiste manier, want dit gaat over de toekomst van Antwerpen.

Stijn Tormans
 
Bron: Knack, 25 maart 2009

Janssens: 'Referendum over Oosterweel in september of oktober'

De stad Antwerpen zal in september of oktober een referendum houden over de Oosterweelverbinding. Dat zegt burgemeester Patrick Janssens in een reactie op de beslissing van de Vlaamse regering over de Oosterweelverbinding, zo meldt de website van de VRT-nieuwsredactie.

'Ik vind het eigenlijk nogal een wijze beslissing, omdat ze ons de kans geeft om te kijken of we positief of negatief moeten reageren op de bouwaanvraag, maar vooral omdat ze ons de kans geeft om bijkomend onderzoek te doen naar het vierde tracé dat het studiebureau ARUP gelanceerd heeft', zegt Janssens.

De SP.A-burgemeester zegt het studiebureau bijkomend onderzoek te zullen laten doen. Dat onderzoek zal volgens Janssens meespelen in het advies van de stad over de bouwvergunningsaanvraag van de BAM. 'De Antwerpenaar heeft nu eigenlijk de sleutel in handen voor een definitieve beslissing en ik kan als burgemeester daar uiteindelijk alleen maar tevreden mee zijn', aldus Janssens.

'In september of oktober organiseren we een referendum. Het is niet omdat er een bouwaanvraag is ingediend voor het BAM-tracé dat die aanvraag ook automatisch wordt goedgekeurd. Als het uiteindelijk een ander tracé wordt dan verliezen we één of twee jaar, maar dat is dan maar zo', besluit de burgemeester.

Bron: De Standaard, 28 maart 2009

"Iedereen mag van mij referendum organiseren''

Iedereen die zich daartoe geroepen voelt, mag van mij een referendum organiseren over de Oosterweelverbinding." Dat verklaart Antwerps burgemeester Patrick Janssens (sp.a) naar aanleiding van de oproepen van zowel Voka als SLP die een volksraadpleging ook buiten de stad Antwerpen zien zitten.
 
Volgens Janssens staat het iedereen vrij om de mening van de bevolking te vragen, maar het zijn volgens hem toch vooral de Antwerpenaars die het meest door Oosterweel beïnvloed worden.
 
"De Antwerpenaars zijn toch iets meer betrokken partij dan iemand anders", zegt Janssens. "Zij dragen immers zowel de lusten als de lasten van het project. Hoe verder je van de stad verwijderd bent, hoe minder negatieve effecten de Oosterweelverbinding met zich meebrengt."
 
Werkgeversorganisatie Voka Antwerpen riep maandag op om ook inwoners van de Antwerpse rand zich te laten uitspreken over het gewenste tracé voor het Antwerpse mobiliteitsproject. De SLP (Sociaal Liberale Partij) gaat nog een stap verder en wil dat alle Vlamingen zich kunnen uitspreken over de Oosterweelverbinding.
 
Patrick Janssens reageert ook op de eis van actiegroep Ademloos die vraagt om betrokken te worden bij het Antwerpse onderzoek dat voorafgaat aan een advies aan de Vlaamse regering omtrent Oosterweel.
 
Vanzelfsprekend zullen we met alle betrokken partijen, en dus ook met Ademloos, praten over die studie. Ik kan echter moeilijk vooruitlopen op de resultaten van dat gesprek en over de betrokkenheid van bepaalde groepen. De studie zal wel in alle onafhankelijkheid moeten gebeuren", zegt Janssens.
 
Tenslotte noemt de burgemeester de kritiek van stRaten-generaal op de randvoorwaarden van de beslissing van de Vlaamse regering een misvatting. De actiegroep zei op een persconferentie dat er in de beslissing staat dat vrachtverkeer hoe dan ook wordt uitgesloten in de Kennedytunnel en dat daardoor het alternatief van stRaten-generaal en studiebureau Arup-Sum volgens hen al bij voorbaat afvalt. "Dat klopt niet helemaal", zegt Janssens. "De beperkingen staan niet gebetonneerd in de tekst van de Vlaamse regering. Er is ruimte voor creativiteit."

Bron: De Standaard, 30 maart 2009

Actiegroepen protesteren via e-mail tegen Lange Wapper

De actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos starten met een protestactie via e-mail om de Vlaamse regering ervan te overtuigen dat haar beslissing in verband met het Oosterweeldossier fout is.

Beide actiegroepen stuurden een bericht naar alle mensen in hun adressenbestand waarin ze vragen om via een standaardtekstje de kabinetten van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en ministers Frank Vandenbroucke (sp.a) en Dirk Van Mechelen (Open Vld) op de hoogte te brengen van hun verontwaardiging.

StRaten-generaal schreef 1.200 mensen aan en Ademloos contacteerde 7.000 mensen. Het is volgens de actiegroepen de bedoeling dat het bericht door mensen die het krijgen, doorgestuurd wordt naar hun eigen adressenbestand. Het effect zal volgens stRaten-generaal erg groot zijn omdat veel lokale buurtgroepen zich al achter de protestactie geschaard hebben.

In het tekstje dat naar de ministers verzonden wordt, staat dat de beslissing van de Vlaamse regering om voor het BAM-tracé te kiezen, een slechte zaak is voor het Vlaams Gewest en de stad Antwerpen.

Verder zeggen de actievoerders dat de Vlaamse excellenties de stem van de burger negeren en dat er geen draagvlak is voor het omstreden Lange Wapper-viaduct. Ze noemen de Vlaamse beslissing een van de meest onverantwoorde besluiten die de regering al genomen heeft.

Bron: De Standaard, 30 maart 2009

Steun de actie hier: http://www.democratie.nu/actief/activiteiten/emailactie_oosterweelverbinding.html

Zestig procent Antwerpenaren kiest vóór Lange Wapper

Volgens een internet-enquête van Gazet van Antwerpen kiest zo’n 60 procent van de Antwerpenaren op dit moment voor het tracé met de Lange Wapper voor de Oosterweelverbinding, het project om de Antwerpse ring te sluiten.

Zaterdag besliste de Vlaamse regering alvast om de bouwaanvraag voor dit tracé in te dienen. Maar de stad Antwerpen krijgt ook de tijd om een extra studie te bestellen naar het alternatieve tunneltracé en een volksraadpleging te organiseren. In het najaar moet de nieuwe Vlaamse regering een definitieve keuze maken over het tracé.

De resultaten komen een internet-enquête van Gazet van Antwerpen, waar 1.400 mensen aan deelnamen.

Bron: De Standaard, 30 maart 2009

Ademloos dreigt referendum op te blazen

Wim van Hees van de vzw Ademloos dreigt ermee géén Oosterweelreferendum te organiseren. 'Tenzij de regering haar beslissing aanpast. Anders zijn wij niet bereid om met die cinema mee te spelen. Ik heb geen zin om een schaamlapje te zijn.'

Weer een verhit weekend in de Lange Wapper-saga. Wat voorafging: na massaal protest gaf de regering aan het onderzoeksbureau Arup Sum de opdracht om te onderzoeken wat het beste tracé is voor de ontsluiting van Antwerpse Ring: het Lange Wapperviaduct van de BAM of de tunnel van de actiegroep stRaten-generaal. Uiteindelijk won de tunnel. Arup Sum schoof daarnaast ook een nieuw (tunnel-) alternatief naar voren.

Dit weekend beslist de regering om een bouwvergunning aan te vragen voor het BAM-viaduct. De stad Antwerpen krijgt weliswaar de kans om verder onderzoek te verrichten naar het Arup Sum-tracé en een volksraadpleging te houden.

Er volgden bakken kritiek. De organisator van dat referendum, Wim van Hees van de vzw Ademloos, ziet zo'n volksraadpleging zelfs niet meer zitten. 'Toch niet zoals de zaken er nu voorstaan. Wat de regering namelijk niet zegt, is dat ze ook beslist heeft om het vrachtverkeer te verbieden in de Kennedytunnel. Zowel het tracé van stRaten-generaal als dat van de Arup Sum gaat daar nu net wél van uit. Tja, dan is alles al beslist hè. Wij hebben geen zin om een schaamlapje te zijn. Net zoals het onafhankelijke onderzoek dat nu blijkbaar was.'

U noemt het 'erg slecht bestuur'.

Wim Van Hees : Karel Vinck schreef maanden geleden in een brief aan alle Antwerpenaren: 'Ik hoop dat alle partijen zich neerleggen bij de uitslag van het onderzoek.' Wel, het onderzoek was duidelijk. Er is 80 miljoen euro besteed aan het onderzoeken van het BAM-tracé, dat uiteindelijk géén oplossing biedt voor het ontlasten van de Kennedytunnel. Het probleem is dat Dirk Van Mechelen (Open VLD) dat niet wil toegeven, drie maanden voor de verkiezingen.

De randgemeenten willen nu ook plots een referendum houden.

Van Hees : Dat is een oude strijd tussen stad en platteland. In 1958 is beslist om Ring 1 aan te leggen - die ging door Antwerpen en was eigenlijk alleen bestemd voor het verkeer dat naar Antwerpen moest. Daarnaast werd ook beslist om een tweede ring aan te leggen, meer buiten Antwerpen, voor het verkeer dat langs de stad moest passeren. Daar is maar een heel klein stuk van voltooid. Met onder andere de Liefkenshoektunnel: een tracé dat niet aantrekkelijk is omdat er tol moet worden betaald. Het probleem is nu dat Ring 1 oververzadigd is door het doorgaand verkeerd, iets waarvoor hij niet gebouwd is. Wat zegt Arup Sum nu? Zorg ervoor dat die Liefkenshoektunnel méér benut wordt. Maar dat gesprek mag niet plaatshebben.

Waarom niet?

Van Hees : Een oude monstercoalitie tussen de CD&V en de Open VLD. Bijna alle grote beslissers in dit dossier - van Van Mechelen tot oud-gouverneur Camille Paulus - wonen in de rand. En ook: na het onafhankelijke onderzoek heeft de SP.A een bocht genomen in dit dossier. De Open VLD was voor de Wapper, dus keek iedereen naar de CD&V. Maar zij wordt gegijzeld door haar eigen burgemeesters uit de rand. De CD&V kan in Antwerpen minder winnen dan wat ze in de rand dreigt te verliezen. Bij de SP.A is dat juist omgekeerd. (zucht) De Lange Wapper is een meer dan 100 meter brede corridor vol vergif, verpakt als iets van onwezenlijke schoonheid. De groene rand hoeft daar niet in te leven, dus zou het zeer christelijk zijn zich daar ook niet in te mengen of anders de bedreigde broeders en zusters te hulp te snellen.

Stijn Tormans

Bron: Knack, 30 maart 2009

Actiegroepen Ademloos en StRaten-generaal dreigen referendum over Oosterweelverbinding op te blazen

De actiegroepen tegen de Lange Wapperbrug hebben geen zin meer in het referendum over de Oosterweelverbinding. Ze vrezen dat de Vlaamse regering al een onomkeerbare keuze heeft gemaakt voor het BAM-tracé. 'We hebben geen zin om ons te laten misbruiken als schaamlapje.'

Sp.a spreekt tegen dat de voorwaarden die de Vlaamse regering oplegt aan de Oosterweelverbinding alle alternatieven voor de Lange Wapper al bij voorbaat uitsluiten. Volgens de socialisten is er nog genoeg ruimte voor creativiteit.
 
De actiegroepen StRaten-generaal en Ademloos startten gisteren een grootscheepse internetcampagne om te protesteren tegen de beslissing die de Vlaamse regering zaterdag over de Oosterweelverbinding nam. Ze roepen de tegenstanders van de Lange Wapperbrug op om de Vlaamse ministers te bestoken met mails. Kernboodschap van die mails is dat de Vlaamse regering met haar keuze voor het BAM-tracé de stem van de burger negeert. Minister-president Kris Peeters (CD&V) hamerde er gisteravond in Terzake op dat zijn regering stopt met studeren en een duidelijke keuze heeft gemaakt voor de Lange Wapper. "Maar we zullen het advies dat de stad Antwerpen nog mag uitbrengen au sérieux nemen."
 
Veel te vaag, vinden de actiegroepen. Zonder harde garanties dreigen zowel het extra studiewerk dat de stad zal bestellen als het referendum over de Oosterweelverbinding een maat voor niets te worden. Voorzitter Wim Van Hees verzamelde met Ademloos 60.000 handtekeningen om de volksraadpleging af te dwingen, maar twijfelt nu openlijk of die nog wel moet doorgaan. "Als de Vlaamse regering haar beslissing handhaaft, maakt geen enkel ander tracé dan dat met de Lange Wapper nog een kans. Wij laten ons niet meer misbruiken, we doen niet dienst als schaamlapje."
 
De actiegroepen viseren vooral de randvoorwaarden die de Vlaamse regering in haar beslissing van zaterdag oplegde aan het definitieve Oosterweeltracé. "Vooral de bepaling dat er in de toekomst geen vrachtwagens meer door de Kennedytunnel mogen rijden hangt als een zwaard van Damocles boven de verdere procedure", verduidelijkt Manu Claeys van StRaten-generaal. "Ons tracé en dat van het studiebureau Arup-SumReserach gaan immers uit van een spreiding van het vrachtverkeer en laten vrachtwagens wel toe in de Kennedytunnel."

De discussie over de randvoorwaarden dreigt de semantische toer op te gaan. In de beslissing van de Vlaamse regering staat niet zwart op wit dat de Kennedytunnel verboden terrein is voor vrachtwagens. Dat is in eerste instantie het geval, maar zodra de Oosterweelverbinding een feit is, kan nog bekeken worden of er na een grondige renovatie opnieuw vrachtwagens door de tunnel mogen. Maar dan is het kalf al lang verdronken, argumenteren de actiegroepen.

De sp.a vindt dat een verkeerde interpretatie van de beslissing van de Vlaamse regering. "Alle opties zijn nog open. We hebben zelf gepleit voor bijkomend studiewerk en een referendum. We zouden nooit een voorwaarde aanvaarden die alternatieve tracés uitsluit", benadrukt mobiliteitsminister Kathleen Van Brempt. Ook de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens is ervan overtuigd dat er nog ruimte is voor creativiteit.
Schrikbeeld: Vlaams referendum
 
De actiegroepen houden hun hart vast voor nog een ander schrikbeeld dat steeds nadrukkelijker begint op te doemen. Aangevuurd door onder andere ondernemersorgaan Voka zeggen meer en meer Antwerpse randgemeenten dat ze ook van plan zijn om een volksraadpleging over de Oosterweelverbinding te organiseren. De Sociaal Liberale Partij (SLP) van Geert Lambert pleit zelfs voor een referendum in heel Vlaanderen, gekoppeld aan de Vlaamse verkiezingen van 7 juni. Van Hees gruwelt van die gedachte.
 
"Zo verdrink je het Antwerpse referendum. Natuurlijk gaan ze in de Antwerpse rand voor de Lange Wapper stemmen. Ze hebben daar alleen de lusten van de brug en niet de lasten, die zijn helemaal voor Antwerpen. De Lange Wapper is een gifbom die Antwerpen treft, laat Antwerpen er dan ook over oordelen."
 
Kris Peeters (CD&V): We zullen het advies dat de stad Antwerpen nog mag geven au sérieux nemen

Bron: De Morgen, 31 maart 2009