Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'

U hebt het al gemerkt: de verkiezingen naderen. Aan een steeds sneller tempo krijgen we ongewenste partij-brochures in onze brievenbus. In de media steken de vaak inhoudsloze politieke twisten weer de kop op en uiteraard wijten de media al hun zendtijd aan de traditionele partijen. In frisse nieuwkomers zijn ze niet geïnteresseerd.
 
Worden de verkiezingen van juni andermaal een "feest van de democratie" ? Leven we wel in een echte democratie ? Marc Uyttendaele, professor publiek recht aan de Vrije Universiteit van Brussel (ULB), heeft daar zo zijn twijfels bij.
 
In zijn boek « Précis de droit constitutionnel belge » (2001, Bruylant, Brussel) schrijft Uyttendaele op pagina 177: "Buiten de moeilijkheden voortkomende uit de complexiteit van de regels, kan men twee fundamentele bezwaren tegen het Belgisch kiessysteem uiten."

Het eerste bezwaar is volgens hem de "versnippering van het politieke landschap", maar dit is een kritiek die we niet delen. Het systeem heeft juist nood aan een gezonde concurrentie vanwege nieuwe en kleine partijen.

Uyttendaele schrijft verder: "Vervolgens laat dit systeem aan de partijhoofdkwartieren toe om een beslissende rol in de aanduiding van de vertegenwoordigers van de Natie te spelen. Het opmaken van de kieslijsten – waaraan de burgers niet mogen meedoen – is ongetwijfeld de belangrijkste beslissing aangaande de samenstelling van het toekomstige parlement.
 
Men kan zonder overdrijving stellen dat 80% van de verkozenen reeds vóór de dag van de verkiezingen bekend zijn. Deze verkiezingen zijn essentieel één grote bevestiging van de voorafgaandelijke keuze van de partijen. De bovenaan de lijst geplaatste kandidaten hebben de zekerheid verkozen te worden, wat ook hun populariteit of hun aantal voorkeurstemmen is." Vervolgens pleit Uyttendaele terecht voor de afschaffing van de voorkeurstem, wat nog altijd niet werd gerealiseerd.
 
Het resultaat van de volgende regionale verkiezingen staat dus grotendeels al vast door de "goede" zorgen van de particratie die ons land bestuurt. Moge de kiezer het weten! En natuurlijk wordt dit democratisch deficit nog versterkt door het totaal doodzwijgen van de unitaristisch Belgische mening door de media…