Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB

De Wakkere Burger lichtte de kieslijsten door van alle partijen (met een nationaal lijstnummer). Hoofdconclusie: alle partijen plaatsen een aantal (populaire) kandidaten tegelijk op meer dan één kieslijst. Totaal: 105 twee keer en 5 zelfs drie keer kandidaat.
 
De ene partij doet dat meer dan de andere. Slechts een beperkt aantal populaire kandidaten staat op twee prominente plaatsen. De meeste dubbelkandidaten combineren één prominente plaats met een minder opvallende plaats op een andere lijst (bvb. als opvolger). Sommige dubbelkandidaten zijn duidelijk over hun politieke toekomstplannen, andere dan weer niet... Een echte evenwichtige vergelijking maken is dus niet eenvoudig.

Bestaan er duidelijke verschillen tussen de verschillende politieke partijen? Toch wel. Zo vinden we de combinatie 'Vlaamse en Europese verkiezingen' vooral terug bij Vlaams Belang (15), Lijst Dedecker (15) en Open VLD (12). Daarna volgen Groen! (8) en N-VA (8), SP.a (4) en SLP (4). CD&V is hier de beste leerling van de klas met slechts twee kandidaten die tegelijk op de Vlaamse en Europese lijst staat. (*)

Uitschieters

De meest opvallende dubbelkandidaten zijn deze die lijsttrekker zijn voor twee parlementen: Jean-Marie DEDECKER (LDD), Johan DEMOL (Vlaams Belang), en Frank VANHECKE (Vlaams Belang).

Dat komt ook voor bij kleinere partijen (zonder nationaal lijstnummer): Peter MERTENS (PVDA+), Bart VANDERSTEENE (LSP, niet te verwarren met SLP; het vroegere Spirit).
 
Dubbelkandidaten vinden we opvallend veel in onze hoofdstad. Daar verkiezen ze niet alleen 6 leden voor het Vlaams Parlement; ze duiden ook 17 leden aan voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Zo staan bij N-VA alle (!) 12 kandidaten voor het Vlaams Parlement ook op de lijst voor de Brusselse gewestverkiezingen. Daarna volgen Lijst Dedecker (9), Vlaams Belang (7) en SLP (6). Het minste 'Brusselse' dubbelkandidaten telt Open VLD: alleen boegbeeld Annemie NEYTS.
 
Opvallend in Brussel zijn de lijsten van CD&V: federaal minister Steven VANACKERE is daar nummer 1 voor het Brussels Parlement en nummer 2 voor het Vlaams parlement. Brussels staatssecretaris Brigitte GROUWELS doet het omgekeerd: nummer 1 voor Vlaanderen en nummer 2 voor Brussel.
 
Brusselse kandidaten kunnen in principe zelfs drie maal opkomen: voor het Vlaams, Brussels en Europees Parlement. Johan DEMOL (Vlaams Belang) doet dat. Opvallend: Hij is daarbij twee keer lijsttrekker. Ook Tine VAN DER STRAETEN (Groen!), Annemie NEYTS (Open VLD), Isabelle VAN LAETHEM (LDD) en Piet DESLE (LDD) staan op drie lijsten. Al hebben deze laatste vier niet overal een even opvallende plaats op de Vlaamse, Brusselse of Europese kieslijst.

Conclusie
 
Bij een aantal (zeker niet alle) dubbelkandidaten is het onduidelijk welk mandaat zij zullen opnemen wanneer ze verkozen raken. Kiezers kunnen zo moeilijk een bewuste stem uitbrengen. Daarom zijn maatregelen aangewezen die het onmogelijk maken om bij gelijktijdige verkiezingen om op te komen voor twee parlementen. De situatie is dan ook voor alle partijen gelijk. Ze vertrekken vanuit een gelijke concurrentiepositie. Alle mogelijke onduidelijkheden en misverstanden vallen weg voor de kiezer.
 

 
Bron: bovenstaande tekst is overgenomen van de website zetelcarrousel van De Wakkere Burger
Met daar ook in de rubriek 'Dubbelkandidaten' alle info per partij en haar dubbelkandidaten in een globaal overzicht

(*) NvdR: Wij telden de naamlijst van de Wakkere Burger met de dubbel- en drievoudige kandidaten op, en komen op 110 kandidaten die op twee (105 kandidaten), of zelfs drie lijsten (5) staan. Opgedeeld per partij: 22 bij LDD, 21 bij VB, 20 bij NVA, 12 bij Groen, 12 bij VLD, 10 bij SLP, 7 bij SP en 6 bij CD&V.