Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper

"Dit was een volksraadpleging van de hooggeschoolden." Dat concludeert prof. dr. Peter Thijssen van de Antwerpse universiteit uit een kiezersonderzoek van de Antwerpse volksraadpleging over de Oosterweelverbinding. Samen met Geert Marrin stelde hij de resultaten vandaag voor. Opvallend is nog dat ja- en nee-stemmen zeer gelijk verdeeld De neen-stemmers - in de meerderheid bij de volksraadpleging - blijken vooral hogeropgeleiden, jongeren, vrouwen, mensen met een linkse partijvoorkeur en woningeigenaars in buurten die overlast vrezen van het Lange Wapperviaduct.

Drie stembureaus
Thijssen en Marin bevroegen 2.346 mensen tijdens een exit poll. Dat gebeurde bij drie stembureaus: een in Deurne waar er overlast zou zijn van het Lange Wapper viaduct, een in Ekeren waar hinder wordt gevreesd van het alternatieve tunneltracé, en een in Berchem als neutrale locatie.
 
zijn bij kiezers zonder diploma hoger onderwijs. Wie wel aan universiteit of hogeschool heeft gestudeerd, stemt voor 64 procent neen. Die hoger geschoolden zijn bovendien meer gaan stemmen, wat ook geldt voor linkse en groene kiezers.

Not-in-my-backyard effect
Voorts blijkt dat zeker een not-in-my-backyard effect speelt. Zo stemde in Deurne 73,2 procent neen - en dus tegen het tracé met de Lange Wapper - en in Ekeren amper 36,7 procent. Eigenaars houden nog meer rekening met de gevolgen voor henzelf - en de waarde van hun woning - dan huurders. Zestigplussers daarentegen hebben in de hele stad overwegend ja gestemd.
 
Bij de volksraadpleging op 18 oktober stemde 59,24 procent nee en 40,76 procent ja.