Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa

Tweeëntwintig jaar geleden richtten enkele vrienden van Joseph Beuys (1921-1986) de "Omnibus voor directe democratie" op. Doel van het project: bijdragen tot de ontwikkeling van een zelfbestemmende maatschappij door middel van de directe democratie.

Dit najaar reed de Omnibus door 12 Zuidoost Europese landen onder het motto "Democracy in motion – Democratie in beweging". Doel: de organisatie van een honderdtal evenementen, samen met Mehr Demokratie en plaatselijke mensen, om een gemeenschappelijke visie op Europa en een zelfbestemmende maatschappij te ontwikkelen.
De OMNIBUS is een rondreizende school en gesprekscentrum voor de directe democratie. Zij werd uitgenodigd door het Goethe Instituut van Athene om het concept van de "sociale sculptuur" (Sozialen Plastik) van Joseph Beuys in Athene, de bakermat van de democratie, te komen voorstellen. Volgens Beuys' toekomstvisie zou ieder mens in vrijheid de samenleving mee vorm moeten kunnen geven in plaats van dit uitsluitend over te laten aan de partijen en ambtenaren.

Met de bedoeling kunst en politiek met elkaar te verbinden vertrok de bus op 7 september 2009 uit Wiesbaden. Tot 15 november werden 8.000 km afgelegd. Elf Zuidoost Europese hoofdsteden werden bezocht. Samen met het plaatselijke Goethe Instituut en andere plaatselijke partners werden discussies en culturele activiteiten gehouden. In parlementen, scholen, academies, musea en op publieke plaatsen praatten de bemanning van de OMNIBUS met de mensen over democratie en ideeën om Europa in de toekomst te ontwikkelen.
Verder werd deelgenomen aan de biënnale in Thessaloniki en Athene, een ontmoeting met de studentenbeweging in Zagreb had plaats en verschillende universiteiten in Istanbul werden bezocht.
De hoogtepunten waren de meerdaagse congressen over "Kunst en democratie" in Athene en Istanbul. Een twintigtal medewerkers van Mehr Demokratie, de OMNIBUS en partner organisaties waren betrokken bij de realisatie van deze Tour.

"Onze reis staat in de traditie van de door Joseph Beuys in 1971 opgerichte Organisation für Direkte Demokratie durch Volksabstimmung", verklaarde Brigitte Krenkers, initiatiefneemster van de OMNIBUS. "We zien democratie als een kunstwerk dat door vrije en zelfstandige mensen gezamenlijk gemaakt en verder ontwikkeld wordt."

http://www.democracy-in-motion.eu/home