Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Diplomademocratie

"Als alleen hoger opgeleiden bij de besluitvorming betrokken zijn, dan regeren zij feitelijk over de lager opgeleiden." - "En de belangen en interesses van beiden zijn niet dezelfde, want ze hebben andere maatschappelijke zorgen."

Samenvatting
De moderne democratie is een diplomademocratie. Burgers hebben beduidend meer politieke invloed naarmate hun opleiding hoger is. Hoger opgeleiden waren altijd al politiek actiever dan lager opgeleiden, maar in de afgelopen decennia is het verschil sterk toegenomen. Hoogopgeleide burgers gaan vaker stemmen, bezoeken vaker inspraakavonden en staan veel vaker vooraan bij interactieve beleidsvorming dan laagopgeleide burgers. En ofschoon nog ruim de helft van de bevolking alleen maar lager of middelbaar onderwijs heeft gevolgd, zijn laagopgeleide burgers in ons land inmiddels vrijwel volledig afwezig in de vertegenwoordigende organen en onder politieke bestuurders. Meer dan ooit te voren, sinds de invoering van de het algemeen kiesrecht, wordt de democratie gedomineerd door de hoogst opgeleiden.

Dit artikel beschrijft de opkomst van de diplomademocratie in Nederland, bespreekt waarom dit een probleem zou kunnen zijn en wat er gedaan zou kunnen worden om sommige negatieve effecten in te perken. prof. Mark Bovens (Univ. Utrecht) over meritocratie vs. democratie

Klik hier

Die Utrechtse professor Mark Bovens wordt ook geciteerd in de rubriek "Gezinstalig" van de recentste 'gezinskrant' (sic) "DE BOND" van 8 januari 2010 van de Gezinsbond (p. 11 - auteur Geert Van Hecke)
Klik hierĀ (http://www.gezinsbond.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1446:de-bond-van-8-januari-2010&catid=101:gezinskrant-de-bond-&Itemid=166)
Hij voert dit gegeven ook aan als een argument VOOR referenda (weliswaar duidelijk in een "aanvullende" zin op het huidige - ondemocratische - bestel): "Als alleen hoger opgeleiden bij de besluitvorming betrokken zijn, dan regeren zij feitelijk over de lager opgeleiden." - "En de belangen en interesses van beiden zijn niet dezelfde, want ze hebben andere maatschappelijke zorgen."

Over de Europese Unie, h