Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Hervormingsstreven in het vizier

Enkele interessante overwegingen van Andreas Gross over het terug schroeven van de directe democratie in Zwitserland.
http://www.andigross.ch/html/site9001.htm
In het licht van volksinitiatieven van uiterst rechts, die in Zwitserland juist die elementen willen afschaffen die wezenlijk zijn voor communicatie en coöperatie in de directe democratie, namelijk de lange handtekeningeninzamelingstijd, de inbinding van de Bundesrat en Bundesversammlung, de vereiste van eenheid van vorm en materie, zowel als de geldigheidsvereisten en het recht van het parlement een tegenvoorstel voor te leggen, is het opmerkelijk wat een prominente hervormingscommissie in Californië enige jaren gelden voorstelde: het parlement zou voorafgaan aan de stemming stelling moeten nemen, de initiatieftekst zou korten en preciezer geschreven moeten worden, er zou meer tijd gereserveerd moeten worden voor uitwisseling met de initiatiefnemers, er zouden fairness-regels moeten komen, en de termijnen voor de handtekeninginzameling zouden moeten worden verlengd.
In Californië en Oregon worden momenteel dus die elementen als middel tegen de oligarchisering van de directe democratie bediscussieert die in Zwitserland van nationalistisch-conservatieve en kapitaalkrachtige zijde ter discussie worden gesteld. Het zijn die elementen die het publieke debat civiliseren, die beslissende debatten tussen de staatsorganen en de actieve stemgerechtigden juist mogelijk maken en daardoor de communicatieve basis van de directe democratie zo vormgegeven dat het maatschappelijke leerproces – dat aan beide zijde van de Atlantische Oceaan steeds weer als belangrijkste opbrengst van de directe democratie benadrukt wordt – werkelijk mogelijk wordt.