Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Europa is alles behalve demokratisch

Het is een namaakdemokratie met een pseudoparlement, waar alle belangrijke beslissingen worden genomen door een geheim consistorie van staatshoofden en regeringsleiders, die aan niemand verantwoording verschuldigd zijn en niet afzetbaar zijn door een verkozen Europese instantie.
Zo'n land moet je toch niet hebben! Dat kies je toch niet vrijwillig als je vaderland? Een Europa dat zijn burgers niet raadpleegt over belangrijke zaken, zal altijd de zielloze abstraktie blijven die het is. Van demokratie bezit Europa alleen de kratos, macht, niet de demos, volk. Weet u dat Europa met Noord-Korea en Cuba de eer geniet dat zelfs zijn wetgeving in geheim overleg tot stand komt? Gebrek aan verantwoording is in de Europese strukturen ingebouwd, en dat is niet alleen ondemokratisch, het is met opzet antidemokratisch, want men onderschatte het belang niet dat politici en bureaukraten hechten aan de mogelijkheden die het "demokratisch tekort" van Europa hen biedt voor ongekontroleerde machtsuitoefening. Elke overdracht van bevoegdheden van de staten aan de Europese Unie heeft een vermindering van het demokratisch gehalte van de deelnemende staten tot gevolg. Europa is de meest efficiënte konstruktie die men heeft kunnen bedenken -behoudens een diktatuur - om demokratische kontrole uit de weg te gaan. Als de regeringsleiders of de Europese ministerraden over iets tot overeenstemming komen, is de kous af en is er feitelijk geen tegenmacht die hen tot de orde kan roepen.
Mark Grammens in Journaal, nr. 575 - 573, 6 en 20 mei '10