Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Wit Bericht 11/09/2002

de toekomst van Europa
atelier directe democratie

1. DE TOEKOMST van EUROPA - CAMPAGNE voor een EUROPEES REFERENDUM - 19 september 2002 - Europees Parlement

De Intergouvernementele Regeringsconferentie van december 2001 in Laken besloot tot de oprichting van een “Conventie over de Toekomst van Europa”, die de opdracht heeft voorstellen uit te werken voor een EU-hervorming. Dit zal waarschijnlijk resulteren in een ontwerp van een Europese grondwet. De verklaring van Laken stelt dat “meer democratie” en burgerparticipatie binnen de Europese Unie een plaats moeten krijgen.

Dit wordt de eerste Europese campagne met een zo grote alliantie van organisaties. Zij zal ongetwijfeld de aandacht trekken van politici en media.
De taak van de Conventie is om tot een vergroting van de “democratische legitimiteit” van de Europese instellingen te komen. De aanname van een grondwet of grondwetsverdrag zonder referendum zal volgens ons resulteren in een stap achteruit, naar minder in plaats van meer aanvaarding van het Europese project bij de bevolking. Daarom zijn wij gestart met een “Campagne voor een Europees Referendum”. Het doel is om het bewustzijn bij de leden van de Conventie te verhogen omtrent dit thema. Daartoe willen wij zo veel mogelijk organisaties betrekken van de verschillende EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten van de EU om onze oproep te steunen. Aan het einde van de campagne worden de resultaten gepresenteerd aan de Conventie. Dit zal worden ondersteund door gelijktijdige persconferenties over gans Europa.

Activiteiten van de campagne:

* Opbouw van een Europees campagnenetwerk
* Constante doelgerichte “lobbying” bij de Conventieleden
* Interactieve campagnewebsite: www.europeanreferendum.org
* Een Europese “Actiedag” met persconferenties en informatiestanden waar de campagne aan het publiek wordt voorgesteld 
* Twee internationale conferenties voor de uitwisseling van ideeën en de coördinatie van activiteiten
* Presentatie van de oproep aan de Conventie gecombineerd met gelijktijdige evenementen en persconferenties over geheel Europa

Oproep

De ondertekenaars van de oproep eisen:

 1. dat een Europese grondwet of grondwetsverdrag voortvloeiend uit de Conventie over de toekomst van Europa een artikel bevat dat deze grondwet of dit grondwetsverdrag aan de burgers van de lidstaten en de kandidaat-lidstaten wordt voorgelegd in een Europees referendum dat in alle betreffende landen op dezelfde dag wordt gehouden;
 2. dat de regeringen en parlementen van de EU- en kandidaat-lidstaten de noodzakelijke (grond)wettelijke voorwaarden scheppen opdat een bindend referendum kan worden gehouden. De EU-grondwet of het EU-grondwetsverdrag wordt aangenomen in die landen waar een meerderheid van de stemmen voor is;
 3. dat het referendum tegelijk met de Europese verkiezingen van 2004 plaatsvindt.

 

Geen land mag gedwongen worden in een Europese grondwet zonder toestemming van zijn burgers. Maar net zo goed mag één land niet het gehele EU-proces ophouden.
Initiële ondertekenaars

 • Mehr Demokratie e.V., Duitsland
 • Agora Europa, Nederland
 • Permanent Forum of Civil Society, België
 • WIT, België
 • Motivados, Spanje
 • Civic Participation Society, Bulgarije
 • Alternative to EU, Finland
 • Movement for Direct Democracy, Tsjechië
 • Referendum Platform, Nederland
 • Institut für mehr Demokratie und Soziale Dreigliederung, Luxemburg
 • Forum for Citizens' Democracy, GriekenlandEr zijn twee mogelijkheden om de campagne te ondersteunen …

… als projectpartner
Voor de coördinatie van de campagne zijn in alle EU- en kandidaat-lidstaten organisaties nodig die zich willen engageren als projectpartner. Als projectpartner hebt u tot taak om in uw land zo veel mogelijk organisaties te zoeken die de campagne willen ondersteunen. Daarnaast werkt u als projectpartner mee aan evenementen, het verzorgen van persconferenties, de verspreiding van achtergrondinformatie en het verrichten van lobbywerk bij het parlement en de politieke partijen van uw land.

… als ondersteuner
Als ondersteuner onderschrijft uw organisatie de oproep en wordt u regelmatig geïnformeerd over nieuwe acties en de ontwikkeling van de campagne.

Contact
Indien u geïnteresseerd bent om aan de campagne als partner/ondersteuner deel te nemen, neem dan contact met ons op. Wij voorzien u graag van verdere informatie.
België: WIT - Heiko Dittmer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. http://www.europeanreferendum.org http://www.iri-europe.org

 

2. ATELIER DIRECTE DEMOCRATIE: bron voor sociale vernieuwing - 21 september 2002 in de VUB te Brussel


De Burgerbeweging voor Directe Democratie wenst met het atelier Directe Democratie: bron voor sociale vernieuwing haar bijdrage te leveren aan het eerste Sociaal Forum van België. Dit atelier vindt plaats op de startdag van het Sociaal Forum van België op zaterdag 21 september 2002 in de VUB te Brussel (www.wsf.be). Het atelier is een aanzet om over gans België gesprekken (Lokale Sociale Fora) rond directe democratie te organiseren.
Er kan intensief van gedachten gewisseld worden over de hieronder vermelde vragen.

 • De wereld is in gevaar door gebrek aan democratie
 • Hoe kunnen we de macht bij de gewone mens brengen?
 • Federalisme <--> wereldsubsidiariteit
 • Is directe democratie gevaarlijk?
 • Onmogelijk in te voeren?
 • Waarom is er dan nog geen directe democratie alhoewel uitwijst dat bij opiniepeilingen gemiddeld 75% van de ondervraagden directe democratie willen?
 • Waarom eisen de democratisch globalisten geen directe democratie?
 • Wat is directe democratie?
 • Is er iets mis met de vertegenwoordigende democratie?
 • Waarom en wanneer moet directe democratie worden ingevoerd?
 • Wil een meerderheid van de kiezers directe democratie?
 • Kan een regime waar de meerderheid van de kiezers directe democratie wensen, maar de directe democratie wordt tegengehouden door politici en politieke partijen, democratisch worden genoemd?
 • Kunnen landen als de USA, Duitsland of België in het licht van het voorgaande als democratieën worden beschouwd?
 • Hoe kan directe democratie in de praktijk worden gerealiseerd?
 • Enkele voorwaarden voor een goed werkende directe democratie
 • Directe democratie in uw gemeente?