Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig

De eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van de Servische provincie Kosovo, in 2008, was niet in strijd met het internationale recht. Dat heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag op 22/7/2010 bepaalt.


De uitspraak is niet bindend, maar heeft wel een grote politieke betekenis, die verder reikt dan alleen Servië en Kosovo.

Het Hof was om een oordeel gevraagd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar alle 192 VN-lidstaten in zijn vertegenwoordigd. Servië had daartoe het initiatief genomen, omdat het land zich niet wilde neerleggen bij de afscheiding van Kosovo.

De voormalige Servische provincie had zich in februari 2008 formeel onafhankelijk verklaard. Sindsdien hebben 69 landen, waaronder de Verenigde Staten en de meeste lidstaten van de Europese Unie (ook Nederland) de onafhankelijkheid van Kosovo erkend. Maar Rusland, China, Spanje, Roemenië en de meeste andere landen hebben dat niet gedaan. Veel landen wachtten met een eventuele erkenning op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof (niet te verwarren met het Internationale Strafhof), een van de belangrijkste organen van de Verenigde Naties.

Al in 1999 verloor Servië de controle over Kosovo. Eind jaren negentig waren Kosovaarse vrijheidstrijders een gewapende opstand begonnen, die het toenmalige Joegoslavië met harde hand trachtte de kop in te drukken. Nadat internationaal vredesoverleg was mislukt, probeerde de NAVO Servië door bombardementen zover te krijgen dat het zijn troepen uit Kosovo zou terugtrekken.

Zo’n 800.000 etnische Albanezen ontvluchtten Kosovo of werden verdreven. Na 78 dagen van bombardementen bond de Joegoslavische leider Milosevic in en trok hij zijn troepen terug. NAVO- troepen namen hun plaats in. Pogingen om tot een vergelijk te komen tussen Servië en Kosovo liepen op niets uit.

Het besluit van Kosovo om zich ook formeel eenzijdig van Servië af te scheiden verdeelde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Verenigde Staten steunden Kosovo. Maar Rusland, China, Spanje en andere landen met minderheden die naar een eigen staat streven vreesden dat het hek van de dam zou zijn als toegelaten wordt dat een etnische groep zich onafhankelijk verklaart zonder instemming van het moederland en zonder instemming van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

De vraag werd het hof in oktober 2008 voorgelegd door de Algemene Vergadering van de VN. Het gaat om een zogenoemde advisory opinion van de vijftien rechters van het hof. Dat is weliswaar een niet-bindende uitspraak, maar zij is voor de internationale gemeenschap niettemin van grote betekenis.

Het Internationaal Gerechtshof – niet te verwarren met het Internationale Strafhof en het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië, beide ook in Den Haag gevestigd – wordt in het Engels vaak aangeduid als Worldcourt. Het is een van de belangrijkste organen van de VN.

http://forum.fok.nl/topic/1499680

http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article3137314.ece/ICJ__onafhankelijkheid_Kosovo_niet_onrechtmatig.html

http://www.depers.nl/buitenland/496803/Afscheiding-Kosovo-legaal.html