Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Politieke etiketten : what’s in a name?

In hoeverre gebruiken politieke partijen in de diverse landen met recht het etiket "liberaal", "socialistisch", “communistisch”,…?

 

Op 28 november gaan de Zwitsers stemmen over een initiatief van de Parti Socialiste om een minimaal tarief aan inkomensbelasting op te leggen aan de kantons in hun fiscale concurrentie.

Concreet wordt gevraagd dat er voor belastbare inkomens boven de 250.000 Zwitserse frank (185.000 euro) een minimaal belastingtarief van 22% zou moeten gelden.

Dit zou tot gevolg hebben dat 16 van de 26 kantons hun belastingen zouden moeten verhogen.

Er is geen enkel van de Romaanse kantons bij (de belastingen tussen de kantons zijn zeer verschillend en Genève kent naar Zwitserse normen één van de hoogste belastingen in Zwitserland ) maar bij de Duitstalige kantons zouden de meeste hun belastingen dienen aan te passen.

Het initiatief maakt naar alle verwachtingen geen kans gezien de allergie tegen belastingen in Duitstalig Zwitserland.

Een en ander liet me wel nadenken over de relativiteit over de grenzen heen van politieke etiquetten als socialistisch, liberaal en communistisch. Onder wat met hetzelfde begrip wordt aangeduid, worden binnen Europa volledig andere dingen bedoeld.

U zal het met mij eens zijn dat wat voor Zwitserland dus socialistisch is - een tarief van 22% eisen voor inkomsten vanaf 185.000 euro - in België het etiket ultraliberaal en populistisch zou opgeplakt krijgen.

Daarentegen zou het programma en de retoriek tegen het kapitalisme van de – in naam volledig identieke - Parti Socialiste in Wallonie hier in Zwitserland eerder zijn equivalent vinden in de marxistisch geïnspireerde splinterpartij Partij van de Arbeid die hier 0,7% van de stemmen haalt.

En in Cyprus waar we tot voor een paar jaar woonden, is de president officieel zelfs van de Communistische Partij. Het privé bezit heeft hij nog niet afgeschaft. En evenmin heeft hij heeft iets veranderd aan de status van Cyprus als tax haven met de laagste vennootschapsbelasting binnen de Europese Unie.

Om internationale verwarring en misbruik van politieke termen te vermijden, stel ik dan ook voor dat – naar analogie van het internationaal merkenrecht - een internationaal bureau eens een keer toetst en goedkeurt in hoeverre politieke partijen in de diverse landen met recht het etiket "liberaal", "socialistisch" enz mogen gebruiken in hun naam.

Dat wordt lachen.

Patrick Soetens
Keytrade Bank Genève