Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Touring wil referendum over rekeningrijden

Touring vraagt referendum en dit in tegenstelling tot het Instituut Samenleving en Technologie (IST) dat de Vlaamse overheid vraagt haar eindbeslissing rond rekeningrijden niet te laten afhangen van een referendum. "De aanvaarding groeit met het gebruik", klinkt het. Dit is zoveel zeggen als: “De brave burger moet het maar slikken”.

 

De technische mogelijkheden rond rekeningrijden zijn schier oneindig, het is aan de overheid om te beslissen hoe ze de kilometerheffing wil toepassen. Dat blijkt uit een informatieve nota over rekeningrijden die het Instituut Samenleving en Technologie (IST) op vraag van de commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement opmaakte.

Dat vrachtwagens en/of auto's vroeg of laat zullen moeten betalen voor het gebruik van de Vlaamse wegen, staat vast. Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits werkt aan een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 2013. Eind vorige week besliste de Europese ministerraad voor Verkeer nog dat vrachtwagens in de toekomst ook mee zullen moeten betalen voor de kosten van milieu- en geluidshinder en files.

Camera's of software

Hoe en met welk systeem de Vlaamse regering tewerk wil gaan om slim tol te heffen op de Vlaamse wegen, is nog niet duidelijk. De commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement bestelde alvast een overzicht van de technologische mogelijkheden bij het IST, dat zijn nota kwam toelichten. De technologie legt volgens het IST geen beperkingen meer op. Zo kan men werken met camera's die de nummerplaten registreren of met televignetten die informatie doorsturen naar portalen langs de weg. Een andere piste is de voertuigen uitrusten met software die informatie opslaan en verspreiden via de gps- of gsm-technologie.

Boordtoestel

Deskundigen zien het meeste heil in de combinatie van een boordtoestel met draadloze communicatie. Daarbij zijn tal van extra mobiliteitdiensten mogelijk, zoals dynamische navigatie, info over faciliteiten en parkeerplaatsen, ingrijpen bij diefstal enz. Het rekeningrijden met "leuke extra's" voor de bestuurders kan het draagvlak voor het vervelende rekeningrijden vergroten, merkt het IST op.

Toekomstgerichte keuze maken

Het IST raadt de Vlaamse overheid aan om een toekomstgerichte keuze te maken met mogelijkheden tot uitbreiding en met het oog op geavanceerde mobiliteitssystemen die verder gaan dan het rekeningrijden alleen. Opmerkelijk: het IST vraagt de overheid om haar eindbeslissing niet te laten afhangen van een referendum. "De aanvaarding groeit met het gebruik", klinkt het.

Touring daarentegen zal zijn leden raadplegen over het rekeningrijden en vraagt zelfs een referendum.