Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis

Zulte zal op zondag 16 januari 2011 een volksraadpleging  organiseren over de plaats waar het nieuwe gemeentehuis komt. Oppositiepartij Open VLD heeft daarvoor meer dan 3.500 handtekeningen verzameld.

 

Achtergrond van de volksraadpleging te Zulte op 16 Jan 2011

Website van de gemeente:
http://www.zulte.be/website/1269-www

Initiatiefnemer van deze volksraadpleging is o.a.  Herman De Vos.
In Zulte heb je slechts twee politieke partijen: kartel CD&V en NVA (= meerderheid) tegenover Open-VLD (oppositie).

Het volbouwen van het kerkplein in Zulte is een initiatief van de CD&V meerderheid.
Open-VLD was tegen.
Hier een beschrijving van de chronologie:
http://www.referendumgemeentehuis.be/referendumgemeentehuis/Chronologie/Chronologie.html
Herman De Vos heeft tot tweemaal toe een voorstel tot volksraadpleging hierover aan de gemeenteraad voorgelegd.
Dit werd tweemaal geweigerd door de VD&V meerderheid.

27 mei 2010
De gemeenteraad discussieert hevig over het project. De CD&V/N-VA-meerderheid wil een nieuw gemeentehuis bouwen op het kerkplein van Olsene. De Open VLD-oppositie wil het kerkplein niet
opofferen en verzet zich. Open VLD stelt voor om eerst de mening van de bevolking te vragen via een referendum. De meerderheid weigert, lacht de opmerkingen weg en stemt ‘en bloc’ voor een gemeentehuis op het kerkplein en tegen een referendum   “Geen referendum over nieuw gemeentehuis op Kerkplein”
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=HM2QQGON&postcode=9870

1 juni 2010
Ondertussen werd een facebook groep opgericht.
Deze had op een minimum van tijd 800 tot 900 leden.
http://www.facebook.com/posted.php?id=131950226818246

Er breekt een storm van protest los tegen de plannen. Heel wat burgers
protesteren tegen het verdwijnen van het mooie en functionele
kerkplein dat amper 10 jaar terug heraangelegd werd. Ook een aantal
ex-schepenen zijn misnoegd. De Facebookgroep tegen het project bereikt
meer dan 1.000 leden. Intussen vertellen een aantal leden van de
meerderheid op café “dat ze eigenlijk tegen zijn, maar voor moesten
stemmen”. De burgemeester vraagt de steun van de inwoners.

“We hopen op een overwinning van het gezond verstand”
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=V22RBMJU

“Ex-schepen Verpraet boos om plan voor Kerkplein Olsene”
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=5S2ROV8N

“Totaalproject om fier op te zijn', burgemeester vraagt steun van inwoners voor gemeentehuisdossier”
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=M02RF30F&postcode=9870

http://www.flickr.com/photos/nieuwsblad/sets/72157624132663291/show/

24 juni 2010
De burgemeester roept in de gemeenteraad op om de rust te laten weerkeren. Intussen wordt de opdracht uitgebreid tot de zone vanaf de Grote Steenweg tot aan de huidige plaats van het  gemeentehuis. De Open VLD-oppositie doet nog eens het voorstel om het volk te raadplegen via
een referendum. Opnieuw weigert de meerderheid. Open VLD kondigt aan om zelf op zoek te gaan naar voldoende handtekeningen (minimum 3.000) om een referendum af te dwingen.

“Nog meer spandoeken en zwarte vlaggen op straat”
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=3U2S20MN&postcode=9870

“Oppositie zoekt drieduizend handtekeningen”
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=M02RF31N&postcode=9870

30 juni 2010
Het schepencollege beslist in extremis om ook de site van de vrije basisschool op te nemen als mogelijke locatie. Niets meer dan een poging om de mensen te sussen. Na de vakantie wordt snel duidelijk dat dit geen echt alternatief is. De school zal er de eerste 10 jaar niet vertrekken.

“School geen kandidaat-site”
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G8J2VPBM2

Juli - augustus 2010
Een groot aantal vrijwilligers zonder politieke kleur gaan samen met de Open VLD-oppositie op zoek naar de nodige handtekeningen om een referendum af te dwingen. Dit gebeurt vooral via huis-aan-huisbezoeken. Elke keer valt hetzelfde op: de Zultse bevolking is zeer sterk betrokken bij dit project. Mensen hebben hierover een mening en willen dat er naar hen geluisterd wordt. De betrokkenheid gaat verder dan deelgemeente Olsene: ook in Zulte en Machelen worden een heleboel handtekeningen verzameld. In geen enkele deelgemeente is het nodig om alle straten te bezoeken.

26 augustus 2010
Het doel is al bereikt. De groep vrijwilligers klokt af op 3.575 unieke handtekeningen (30% van de kiesgerechtigden). De lijsten worden officieel ingediend tijdens de gemeenteraad. De meerderheid, die eerst tegen een referendum was, is nu verplicht om er een te organiseren.

“Zulte krijgt volksraadpleging over plaats nieuw gemeentehuis”
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=3Q2UELBE&postcode=9870

28 oktober 2010
De handtekeningen zijn op korte tijd gecontroleerd door de gemeentelijke diensten en geldig bevonden. De gemeenteraad legt de datum vast voor het referendum (16 januari), alsook de vraag die gesteld zal worden. De vraag zoals op de handtekeningenlijsten vermeld (“Bent u akkoord dat er een nieuw gemeentehuis gebouwd wordt op het huidig kerkplein van Olsene?”) wordt door de meerderheid eenzijdig gewijzigd in de vraag “Bent u akkoord dat er een nieuw gemeentehuis
gebouwd wordt op de hoek van het huidig kerkplein van Olsene?” Een gebrek aan respect voor de indieners van het referendum.

“Gemeentehuis op plein of op de hoek”
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=1V31K0AJ&postcode=9870

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=3Q2UELBE&postcode=9870
Het Nieuwsblad - Gemeente Zulte: Zulte krijgt volksraadpleging over plaats nieuw gemeentehuis
ZULTE - Er komt in Zulte een volksraadpleging over de locatie van het nieuwe gemeentehuis. De Open VLD-oppositie zamelde 3.575 handtekeningen in.


16 november 2010
Ook het schepencollege, dat eerst geen referendum wou, roept nu op om deel te nemen aan de volksraadpleging.

“Minimaal 3.000 Zultenaren nodig”
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=K032AHCO

25 november 2010
De gemeenteraad keurt de inhoud goed van de officiële informatiebrochure die minimaal 1 maand voor het referendum verspreid moet worden. Meerderheid en oppositie bereiken een consensus over de tekst.

“Akkoord over bijwerken tekst brochure referendum”
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=FN32SJVR&postcode=9870

16  januari 2011
Elke inwoner van groot-Zulte krijgt de kans om zich in een referendum rechtstreeks uit te spreken over de kwestie.

"Het schepencollege laat nu trouwens graag uitschijnen dat men het referendum een goede zaak vindt. Het geheugen is blijkbaar zeer kort. Wij hebben 2x voorgesteld om een volksraadpleging te organiseren. Telkens heeft de CD&V/N-VA-meerderheid dit geweigerd. Het referendum werd daarna met veel inspanningen afgedwongen door een comité van neutrale actievoerders en de oppositie. Zonder hun actie waren de plannen voor een nieuw gemeentehuis op het kerkplein al in uitvoering. Zonder inspraak van de bevolking."
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=3Q2UELBE&postcode=9870

Website van de mensen die tegen het nieuwe gemeentehuis zijn:
http://www.referendumgemeentehuis.be/referendumgemeentehuis/REFERENDUM.html


De iniatiefnemers  hebben nu gevonden dat het inplantingsplan van het gemeentehuis de situatie veel te rooskleuig weergeeft:
Op het inplantingsplan is het gemeentehuis 200 m2 groot. In werkelijkheid is het plan 3000 m2 groot te bouwen.
De oppositie zal hierover een aparte brochuire uitgeven.

 
Bedoeling is dat Democratie.nu  zal aanwezig zijn op de drie lokaties van de stembureaus op 16 Jan 2011.
Als "meer democratie" gaan we de eis van de burger kracht bij zetten dat het referendum bindend moet zijn.
Wees mee solidair met de Zultenaren en steun de directe democratie.
Geef je al op als vrijwilliger en ondersteun de actie met een schenking om materiaal aan te schaffen. (betere spandoeken, informatieflyer)