Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Wit Bericht 17/05/2002

EEN DEMOCRATISCHE PARTIJ


Het is bekend dat de politieke partijen in België onderverdeeld zijn in `democratische' partijen en niet-democratische alias `racistische' partijen. De grootste `democratische partij' in Franstalig België is de Parti Socialiste.


Agalev-senator Frans Lozie is in een artikel in P-Magazine fel van leer gestoken tegen deze PS. De `democratische' PS is volgens de senator eigenlijk een maffiapartij. Blijkbaar gaat e'e'n en ander dus heel goed samen. " Ik zie een land dat meer en meer in de greep komt van maffiafiguren (...) De PS is oppermachtig in Wallonië. Die partij controleert alles in Wallonië en dat is een heel gevaarlijke situatie". Op de vraag of Agalev dan in de regering zit tezamen met `de maffia', antwoordt Lozie bevestigend: " Dat is waar, maar we hebben nu eenmaal geen andere keuze. Die partij staat zo sterk dat je zonder haar niet kan besturen. Ze is niet alleen onaantastbaar in Wallonië, ze zit ook op regeringsniveau in een zeer machtige positie. Ik geef Geert Bourgeois gelijk als hij zegt dat de PS het land bestuurt". Lozie vindt dat Agalev na de volgende verkiezingen niet opnieuw in de regering moet.


Lozie stelt ook de realiteit van de persvrijheid in ons land in vraag, en verwijst daarbij naar het geval Roularta, een mediabedrijf dat helemaal verweven is met het industriële en politieke establishment in West-Vlaanderen. En verder: " Ik zal ook wel het verwijt krijgen dat ik met mijn uitspraken voeding geef aan extreem-rechts. Dat is een beproefde tactiek. Iemand die een onaangename boodschap brengt, ridiculiseren of zelfs gek verklaren".


Op de vraag of hij voor zijn leven vreest, antwoord Lozie: "Ik werk nooit alleen, dus het heeft geen zin mij uit te schakelen. Ik vorm ook niet zo'n bedreiging, zeker geen electorale ". Waarmee meteen gezegd is, dat hij we`l reden zou hebben om voor zijn leven te vrezen, indien hij we`l alleen zou werken of een groot electoraal gewicht zou vertegenwoordigen.


Volgens de Gazet van Antwerpen is Agalevtopman Jos Geysels `verbolgen' over de uitspraken van Lozie: " Dit kan niet. Harde kritiek rond dossiers mag, maar niet op deze manier. Dit is niet onze stijl. De PS weet dat".


De PS kan dus op beide oren slapen, want Jos Geysels waakt. En Frans Lozie zal snel zijn mond moeten houden, indien hij zijn mandaat als senator vernieuwd wil zien. Propaganda moet immers consistent zijn, en dus moet de PS zoals alle meerderheidspartijen naadloos als 'democratisch' worden bestempeld. En backbenchers als Lozie moeten terzake zeker niet naast de pot pissen.


Ondertussen verspert de PS - via haar verzet tegen de invoering van het referendum - de weg voor de invoering van een daadwerkelijke democratie in ons land. Maar wellicht is dat in de ogen van vele machthebbers juist haar grote `democratische' verdienste.

Jos Verhulst

* Joris van der Aa "Frans Lozie; ik heb jaren meer beerputten gezien dan oplossingen" P-Magazine , 15 mei 2002, p.28-32* Eric Donckier "Frans Lozie: PS is maffia" Gazet van Antwerpen, 16 mei 2002 p.2