Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Referendum over Parkstad Turnhout?

Turnhout vormt samen met Vosselaar, Oud-Turnhout en Beerse een van de grotere stedelijke gebieden met een verzorgingsgebied van 160.000 mensen. De mobiliteit is er al decennialang een probleem. Een mobiliteitsplan met bretellen en een park krijgen applaus, maar niet van de burgemeester. Een buurtcomité wil een volksraadpleging organiseren.

Een nieuwe weg dwars door een woonwijk moet de uiteinden van de onaffe ring verbinden (de Noordboulevard). In het zuiden wordt een deel van die ring half ondertunneld (het Stedelijk Plateau). Er zijn ook plannen voor een tweede station aan de zuidrand van de stad. De maatregelen passen niet in een overkoepelende visie. Een herziening van het stedelijke mobiliteitsplan van 2004 is nog niet klaar.

Wel klaar is het plan Parkstad Turnhout, dat architect Luc Vanhout van architectsinmotion.be al in 2006 tekende. Daarin wordt een cruciale rol toebedeeld aan de E34. De snelweg moet de bovenlokale functie van de stadsring overnemen. Door twee ‘bretellen’ aan te leggen (tussen de E312 en de E34 in Arendonk en tussen de E34 en de E19 in Lille) kan er in het noorden een park komen in plaats van een boulevard en wordt de ondertunneling van de ring overbodig. Niet alleen Turnhout kan beter worden van Parkstad Turnhout. De ‘bretellen’ leiden het verkeer af naar het noorden. Dat moet de files in Ranst en op de Antwerpse Ring verkorten. Het door Europa beschermde vennengebied in het noorden blijft gevrijwaard.

 Een buurtcomité wil een volksraadpleging organiseren met daarin één vraag: ‘Wilt u één allesomvattende, globale en duurzame visie over de ontwikkeling van de stad en haar omgeving vooraleer wordt overgegaan tot uitwerking van eender welk deeldossier? Ja of nee?’