De Zwitsers hebben zich zondag in een referendum uitgesproken over twee omstreden vragen: het uitwijzen van criminele buitenlanders en hogere belastingen voor de rijksten.

Volgens de exitpolls heeft 53 procent voor het voorstel van de nationalistische Zwitserse Volkspartij gestemd en 47 procent tegen.
Juridische experts en antiracismegroepen hadden felle kritiek geuit op het initiatief. Een alternatief voorstel dat door de regering werd gesteund voorzag in een individuele toetsing door de rechter.

In de volksraadpleging werd verder de invoering van een minimumbelasting in alle 26 Zwitserse kantons afgewezen. 58,5 procent van de kiezers stemden tegen het voorstel van de Sociaal-Democratische Partij (SP).

Voor het initiatief bestond aanvankelijk veel steun. Werkgeversgroepen waarschuwden echter dat het plan de economie zou schaden en verscheidene bekende miljardairs hadden laten weten dat zij het land zouden verlaten als het voorstel zou worden aangenomen

Verstrengd uitwijzingsbeleid

Eén jaar na de stemming over het verbod om minaretten te bouwen, verzamelde de rechtse Zwitserse Volkspartij (SVP) voldoende handtekeningen om de vraag naar een verstrengd uitwijzingsbeleid voor te leggen.

De tekst in verband met de automatische ’ausschaffing’ wil na het uitzitten van de straf automatisch het verblijfsrecht van buitenlanders intrekken die zich schuldig hebben gemaakt aan inbreuken als verkrachting, zware seksuele inbreuken, geweldmisdrijven, drugstrafiek, maar ook sociale fraude. Het thema deed de gemoederen oplopen in Zwitserland, een land met 21,77 procent buitenlanders.

De regering en de andere de partijen verwierpen eenstemmig het initiatief van de SVP, want strijdig met de grondwet en het internationaal recht vanwege het automatisme en de afwezigheid van proportionaliteit. Bern lanceerde een tegenproject dat rekening houdt met de ernst van de inbreuken. Ook hierover kunnen de Zwitsers zich uitspreken.

Minimumbelasting

Op vraag van de sociaaldemocratische partij wordt ook de vraag voorgelegd voor een minimumbelasting van 22 procent voor belastbare inkomens van meer dan 250.000 Zw. frank (187.000 euro) voor een alleenstaande en van 0,5 pct supplementair voor fortuinen van meer dan 2 miljoen Zw.fr. Volgens de PS gaat het over circa 10.000 'superrijken' die wonen in een van de 15 kleine Duitstalige kantons.